Кафедра загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного та адміністративного права

Кафедра загальнотеоретичної юриспруденції,
конституційного та адміністративного права
Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Контактні дані:

Адреса: м. Київ, Харківське шосе, 210 (каб. 403, 603)

Електрона пошта: kafedra_ki@onua.edu.ua


КРУСЯН

Анжеліка Романівна
доктор юридичних наук, професор

завідувач кафедри

Кафедрою у навчальному, науково-методичному і дослідницькому напрямках забезпечується викладання таких навчальних дисциплін як Адміністративне право

 • Адміністративно – процесуальне право
 • Адміністративно- процесуальне право
 • Адміністрування митних платежів
 • Адміністрування митних платежів
 • Господарське право
 • Економічна безпека
 • Загальнотеоретична юриспруденція
 • Історія вчень про державу та право
 • Історія держави та права зарубіжних країн
 • Історія держави та права України
 • Історія української культури
 • Конституційна юстиція
 • Конституційне гуманітарне право
 • Конституційне право зарубіжних країн
 • Конституційне право України
 • Конституційний процес
 • Концепт приватного права в умовах інтеграційних процесів в України
 • Методологія та організація наукових досліджень з теорії та практики міжнародного права
 • Методологія юриспруденції
 • Митне право
 • Міжнародно – правові стандарти і права людини в Україні
 • Морське та митне право
 • Муніципальне право
 • Основи римського приватного права
 • Основи римського приватного права
 • Особливості судочинства у справах про банкрутство
 • Податкове право
 • Право Європейського Союзу
 • Право Ради Європи
 • Проблеми конституційного права України
 • Проблеми публічного адміністрування
 • Судова бухгалтерія
 • Судові та правоохоронні органи України
 • Сучасний конституціоналізм
 • Фінансове право
 • Фінансове право
 • Церковне право
 • Цивільне право

Історія кафедри

Кафедра загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного та адміністративного права була створена у квітні 2016 року (протокол № 5 засідання Вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія» від 8 квітня 2016 р.) з метою забезпечення навчального процесу в Київському інституті НУ ОЮА, зокрема, проведення відповідно до профілю кафедри освітньої, методичної, науково-інноваційної, організаційної та виховної діяльності, забезпечення підготовки та захисту випускних кваліфікаційних робіт, практичної підготовки студентів, атестації здобувачів освітніх послуг за спеціальністю 081 «Право».

Список штатних співробітників кафедри

Крусян А. Р. – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор.

Закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Правознавство» (диплом з відзнакою). Працювала в органах прокуратури Одеської області (1991–1996 рр.). З 1996 року по теперішній час займається науково-педагогічною діяльністю, з 2016 р. по теперішній час - завідувач кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного та адміністративного права Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Сучасний український конституціоналізм: теорія і практика» за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право захистила 24 грудня 2010 року в спеціалізованій вченій раді Д 41.086.01 Національного університету «Одеська юридична академія». Вчене звання професора кафедри конституційного права присвоєно 29 березня 2012 року. Основні напрями наукових досліджень: конституційне право, муніципальне право, публічна влада, державне управління та місцеве самоврядування, проблеми теорії і практики сучасного українського конституціоналізму.

Є автором понад 130 наукових, науково-методичних та інших праць.

Є членом Конституційної Комісії (Указ Президента України № 190/2015 від 31 березня 2015 року); була членом Конституційної Асамблеї (відповідно до Указу Президента України «Про Конституційну Асамблею» від 17 травня 2012 р.).

Є членом: редакційної ради альманаху «Проблеми сучасної конституціоналістики» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 21707-11607Р, серія КВ від 12.10.2015 р.); фахового наукового журналу «Конституційно-правові академічні студії» (Наказ МОН України № 820 від 11.07.2016), наукового періодичного видання «Український часопис конституційного права» (засновники – Львівський національний університет ім. І. Франка та ін.).

У 2007 році нагороджена знаком «Відмінник освіти України»; у 2012 році нагороджена Грамотою Верховної Ради України (розпорядження Голови Верховної Ради України № 966 від 29 листопада 2012 р.).

Трофанчук Г. І. – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Закінчив історичний факультет Київського університету імені Т.Г. Шевченка та Національну академію внутрішніх справ. Багато років викладає навчальні курси: «Історія держави та права України», «Історія держави та права зарубіжних країн», «Основи римського приватного права», «Історія вчень про державу та право». Нині – професор кафедри Київського інституту інтелектуальної власності та права Національної університету «Одеська юридична академія».

Тимченко С.М. – професор кафедри, доктор юридичних наук.

Щербак Н.О. – професор кафедри, доктор історичних наук.

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Доктор історичних наук з 2007 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в листопаді 2006 р. на тему: «Особливості національної політики російського уряду на Правобережній Україні наприкінці ХУІІІ – початку ХХ ст.» зі спеціальності 07.00.01 історія України. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ – ІУ рівня акредитації складає понад 20 років, зокрема, у Національній академії внутрішніх справ - 15 років. Забезпечує навчальний процес з дисциплін: «Історія української культури», «Історія держави та права України» та ін. Є автором навчально-методичних комплексів з даних курсів.

Чулінда Л. І. – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національну академію внутрішніх справ України. Автор двох монографій, трьох навчальних посібників (у співавторстві), понад 60 наукових статей. Сфера наукових інтересів: теорія держави і права; верховенство права; права людини; право Європейського Союзу; тлумачення текстів нормативно-правових актів. Викладає навчальні дисципліни: «Право Європейського Союзу»; «Судові та правоохоронні органи України»; «Право Ради Європи»; «Порівняльне правознавство».

Панова Н. С. – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

З відзнакою закінчила Економіко-правовий факультет Одеської національної юридичної академії за спеціальністю «правознаство», здобула кваліфікацію юрист-спеціаліст. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. У 2014 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки присвоєне вчене звання доцента. Працює в Національному університеті «Одеська юридична академія» з 2001 року. Веде цикл адміністративно-правових дисциплін. Автор понад 40 наукових праць (серед них монографія та навчальний посібник у співавторстві).

Дорогіх О.М. – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Закінчила Українську академію внутрішніх справ, спеціальність – «Правознавство». Кандидат юридичних наук з 1999 року зі спеціальності теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. Захистила дисертацію на тему: «Організаційно-правові основи діяльності Державної контрольно-ревізійної служби в Україні». Вчене звання доцент присвоєно з 2014 року. Має 31 публікацію, з них 17 наукового та 11 навчально-методичного характеру, у т.ч. 9 публікацій у фахових виданнях, співавтор 1 навчального посібника з грифом МОН України, 2 підручників з грифом МВС. Забезпечує викладання таких дисциплін: «Господарське право», «Податкове право», «Концепт приватного права в умовах інтеграційних пресів в Україні», «Фінансове право», «Цивільне право».

Петрів І.М. – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

Закінчив Львівський Національний Університет ім. І.Я. Франка, спеціальність «Правознавство». Старший офіцер, начальник групи міжнародно-правового відділу Управління правового забезпечення Генерального Штабу ЗС України. Науковий співробітник з питань військового права Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України. В вересні 2004 року захистив кандидатську дисертацію в Інституті держави і права НАН України ім. Корецького В.М. З вересня 2012 р – по грудень 2012 р – навчався на курсах підвищення кваліфікації в університеті економіки і права «Крок» за програмою «Менеджмент безпеки підприємницької діяльності», що тривав 500 годин за участю Університету Економіки і Права «Крок» (м.Київ) та Вищої школи Бізнесу міста Буде (Королівство Норвегія). З 2015 – 2016 рр. - доцент кафедри військового права Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

За період викладацької роботи має 30 статей стосовно сектору безпеки в юридичних виданнях України та навчальний посібник. В 2009 році вийшла монографія «Рада національної безпеки і оборони України: правові основи становлення та розвитку». Навчальні дисципліни: Основи військового права, Основи національної безпеки, Право міжнародних договорів, Міжнародне гуманітарне право, Конституційне право зарубіжних країн.

Заболотна Людмила Володимирівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук

У 2013 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченко (диплом із відзнакою). З липня 2008р. по серпень 2010р. - спеціаліст І категорії відділу реєстрації актів цивільного стану Вінницького міського управління юстиції Вінницької області; з грудня 2010р. по листопад 2011р. – головний спеціаліст сектору інформаційно-аналітичної роботи управління організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України; з серпня 2013р. по вересень 2014 р. – начальник юридичного відділу Вінницького національного аграрного університету;з вересня 2014р. по липень 2016р. – слухачка Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України;з листопада 2013р. по вересень 2017р. – аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка;з жовтня 2017р. - доцент кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного та адміністративного права Київського інституту інтелектуальної власності та права національного університету «Одеська юридична академія».

В 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Дисертація присвячена адміністративно-правовому забезпеченню діяльності державних службовців дипломатичної служби України.

Наукова та навчально – методична робота

Крусян А.Р. – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор - є автором понад 130 наукових, науково-методичних та інших праць. Зокрема, є автором таких монографій, підручників, посібників та методичних матеріалів:

 • Крусян А. Р. Современный конституционализм в Украине. Введение в украинское конституционное право : монография / М. Ф. Орзих,
  А. Р. Крусян. – К. : Алерта, 2006. – 290 с.
 • Крусян А. Р. Сучасний український конституціоналізм : монографія
  / Крусян А. Р. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 560 с.
 • Проблеми теорії конституційного права України : монографія / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Парламентське вид-во, 2013. – 616 с. [Крусян А. Р. Генеза теорії конституціоналізму (С. 133-151); Сучасний український конституціоналізм: сутність, структура, принципи (С. 151-173)]
 • Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму : монографія / [Шемшученко Ю.С., Батанов О.В., Крусян А.Р. та ін.] ; наук. ред. Ю.С. Шемшученко, від. ред. Н.М. Пархоменко. – К. : Вид-во «Юридична думка», 2014. – 262 с.

5. Крусян А.Р. Взаимодействие местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в Украине: учеб. пособ. / А.Р. Крусян. – Одесса: Юрид. л-ра, 2001. – 164 с.

6. Крусян А.Р. Юридическая деонтология: учебно-метод. пособ./ М.Ф. Орзих, А.Р. Крусян. – [2-е изд., доп.]. – Одесса: Юрид. л-ра, 2003. – 48 с.

7. Крусян А.Р. Современный конституционализм в Украине / А.Р. Крусян, М.Ф. Орзих // Введение в украинское право : [учеб.-науч. изд. / под ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова] – О. : Юрид. л-ра, 2005. – С. 173–215.

8. Крусян А.Р. Державний лад; Конституційна законність; Конституційний закон; Місцеве самоврядування; Місцеве управління / А.Р. Крусян // Юридична енциклопедія для юнацтва : [за ред. С. В. Ківалова, Ю. М. Оборотова]. – О. : Юрид. л-ра, 2006. – С. 93–94, 186, 226–227.

9. Крусян А.Р. Конституционное право Украины: пособие / М.Ф. Орзих, А.Р. Крусян. – [3-е изд., доп.]. – Одесса-Кировоград : Ю-Информ, 2006. – 212 с.

10. Крусян А. Р. Юридична деонтологія : навч.-метод. посіб. / М. П. Орзіх, А. Р. Крусян – [3-е изд., доп.] – О. : Юрид. л-ра, 2007. – 44 с.

11. Крусян А. Р. Содержание современного украинского конституционализма / А. Р. Крусян // Введение в украинское право : [2-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова]. – О. : Юрид. л-ра, 2009. – С. 228–244.

12. Krusyan A. R . Content of Modern Ukrainian Constitutionalism/ A.R. Krusyan // Fundamentals of Ukrainian law / edited: Academician S.V. Kivalov, Professor Yu.N. Oborotov, Professor V.A. Tulyakov. – 2-nd edition, revised and supplemented. – Odessa : Yurydychna literature, 2010. – P. 184-196.

13. Крусян А. Р. Юридическая деонтология: учебно-методическое пособие. – [4-е изд., перераб. и доп.] – О. : Юрид. л-ра, 2011. – 52 с.

14. Крусян А. Р. Юридична деонтологія : навч.-метод. посіб. – [5-те вид., доп.] – О. : Юрид. л-ра, 2011. – 48 с.

15. Крусян А. Р. Конституционное право Украины : учебно-методическое пособие. – [4-е изд.,перераб. и доп.] – Одесса: Фенікс, 2011. – 226 с.

16. Крусян А.Р. Конституция и конституционное законодательство Украины// Проблемы современной конституционалистики: учеб. пособ. / М. Ф. Орзих, А. Р. Крусян [и др.] ; под ред. М. Ф. Орзиха. – К. : Юринком Интер, 2012. – 368 с. – С. 133- 169.

17. Генезис конституційних ідей та інститутів в Україні / А.Р. Крусян// Проблеми сучасної конституціоналістики. Випуск 2: Конституційні перетворення в Україні: навч. посіб. / М.П. Орзіх, В.М. Шаповал, А.Р. Крусян та ін. : за ред. М.П. Орзіх. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 432 с. – (Серія «Проблеми сучасної конституціоналістики». Випуск 2) – С. 7-31.

18. Крусян А.Р. Модернізація системи публічної влади / А.Р. Крусян// Проблеми сучасної конституціоналістики. Випуск 2: Конституційні перетворення в Україні: навч. посіб. / М.П. Орзіх, В.М. Шаповал, А.Р. Крусян та ін. : за ред. М.П. Орзіх. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 432 с. – (Серія «Проблеми сучасної конституціоналістики». Випуск 2) – С. 282-307.

 • Крусян А. Р. Вступ до сучасного конституціоналізму в зарубіжних країнах // Конституційне право зарубіжних країн. Том 1: Загальна частина. – Дніпропетровськ «Середняк Т.К.», 2014. – С. 6-34.
 • Конституционное право зарубежных стран : учебник / Н.В. Мишина, А.Р. Крусян, Д.Я. Гараджаев и др. – Харьков: Право, 2015. – 848 с.
 • Крусян А.Р. Сучасний український конституціоналізм: теоретичні основи / А.Р. Крусян // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). – С. 9-36.
 • Крусян А.Р. Конституційно-правова свобода людини як мета сучасного українського конституціоналізму / А.Р. Крусян // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). – С. 36-60.
 • Крусян А.Р. Сприйняття та втілення принципів європейського конституціоналізму на сучасному етапі конституційних перетворень в Україні / А.Р. Крусян // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). – С. 80-113.
 • Крусян А.Р. Поняття, структура та принципи методології сучасного українського конституціоналізму / А.Р. Крусян // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). – С. 114-140.
 • Крусян А.Р. Поняття та зміст функціонального механізму сучасного українського конституціоналізму/ А.Р. Крусян // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). – С. 386-411.
 • Крусян А.Р. Навчальна програма спеціального курсу «Сучасний український конституціоналізм»/ А.Р. Крусян // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). – С. 489-510.
 • Крусян А.Р. Конституційне право України : навч.- метод. посіб. / А.Р. Крусян. – Одеса: Фенікс, 2015. – 138 с.
 • Крусян А.Р. Лекція професора А. Крусян «Верховна Рада України» // Право України. – 2015. - № 5. – С. 124-136.

Трофанчук Г.І. – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Автор понад 30 публікацій з актуальних проблем історії держави і права, історії вчень про державу і право, у тому числі: «Основи римського цивільного права» (2000 р.), «Історія вчень про державу та право» (2005 р.), «Римське приватне право» (2006 р.), «Історія вчень про державу та право України. Курс лекцій» (2000 р.), «Історія держави та права зарубіжних країн».

Панова Н.С. веде цикл адміністративно-правових дисциплін. Автор понад 40 наукових праць (серед них монографія та навчальний посібник у співавторстві).

Чулінда Л.І. - автор двох монографій, трьох навчальних посібників (у співавторстві), понад 60 наукових статей.

Дорогіх О.М. має 31 публікацію, з них 17 наукового та 11 навчально-методичного характеру, у т.ч. 9 публікацій у фахових виданнях, співавтор 1 навчального посібника з грифом МОН України, 2 підручників з грифом МВС.

Петрів І.М. за період викладацької роботи має 30 статей стосовно сектору безпеки в юридичних виданнях України та навчальний посібник. В 2009 році вийшла монографія «Рада національної безпеки і оборони України: правові основи становлення та розвитку».

З використанням науково-прикладних досліджень кафедра активно включилася до процесів розробки пропозицій та підготовки законопроектів щодо змін до Конституції України. Відповідно до Указу Президента України № 190/2015 від 31 березня 2015 року завідувач кафедри А. Р. Крусян входять до складу Конституційної комісії, метою якої є підготовка законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України

Бібліографія А.Р. Крусян за 2012-2017 рр.

 • Крусян А.Р. Конституция и конституционное законодательство Украины// Проблемы современной конституционалистики: учеб. пособ. / М. Ф. Орзих, А. Р. Крусян [и др.] ; под ред. М. Ф. Орзиха. – К. : Юринком Интер, 2012. – 368 с. – С. 133- 169.
 • Генезис конституційних ідей та інститутів в Україні / А.Р. Крусян// Проблеми сучасної конституціоналістики. Випуск 2: Конституційні перетворення в Україні: навч. посіб. / М.П. Орзіх, В.М. Шаповал, А.Р. Крусян та ін. : за ред. М.П. Орзіх. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 432 с. – (Серія «Проблеми сучасної конституціоналістики». Випуск 2) – С. 7-31.
 • Крусян А.Р. Модернізація системи публічної влади / А.Р. Крусян// Проблеми сучасної конституціоналістики. Випуск 2: Конституційні перетворення в Україні: навч. посіб. / М.П. Орзіх, В.М. Шаповал, А.Р. Крусян та ін. : за ред. М.П. Орзіх. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 432 с. – (Серія «Проблеми сучасної конституціоналістики». Випуск 2) – С. 282-307.
 • Крусян А.Р. Україна як соціальна держава: концептуальні положення та конституційно-правові реалії/ А.Р. Крусян // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / гол. ред. С. В. Ківалов ; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія» : Південноукраїнський центр гендерних проблем, 2012. – Вип. 44. – С. 35 – 47.
 • Крусян А.Р. Політико-правові цінності сучасного українського конституціоналізму (в контексті аксіологічного виміру конституційного права)/ А.Р. Крусян // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / гол. ред. С. В. Ківалов ; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія» : Південноукраїнський центр гендерних проблем, 2012. – Вип. 45. – С. 3 – 15.
 • 79. Крусян А.Р. Конституційна законність: правова доктрина та практика забезпечення і захисту в Україні/ А.Р. Крусян // Митна справа. – 2012. – № 1. – С.3-10.
 • 80. Крусян А.Р. Генезис науково-практичної парадигми конституціоналізму/ А.Р. Крусян // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 63. – С.41-50.
 • 81. Крусян А.Р. Методологія сучасного українського конституціоналізму/ А.Р. Крусян // Юридичний вісник. – 2012. - № 2. - С.
 • 82. Аксіологічний вимір сучасного українського конституціоналізму // Актуальні проблеми філософії права: правова аксіологія : Матеріали Міжнародного «круглого столу» ( м. Одеса, 9 грудня 2011 р.). – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 217-222.
 • 83. Система публічної влади в Україні та тенденції її конституційного розвитку// Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-виклад. складу, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права. – Т. 1.- м. Одеса, 20–21 квітня 2012 р. – О. : Фенікс, 2012. – С. 257–259.
 • Крусян А.Р. Конституційні перетворення в Україні: доктринально-правові основи та практика / АР. Крусян // Право України. – 2012. - № 8. – С. 122-131.
 • Крусян А. Р. Конституційно-правові засади діяльності Вищої ради юстиції / А. Р. Крусян // Вища рада юстиції – 15 років діяльності. – К. : Вид-во ЛОГОС Україна, 2013. – 200 с. – С. 127-130.
 • Крусян А. Р. Методологічні питання оновлення Конституції України / А. Р. Крусян// Вісник Конституційної Асамблеї (журнал засновано як додаток до юридичного журналу «Право України»). – 2013. - №1. – С. 94-102.
 • Крусян А. Р. Доктринальна концепція оновлення (модернізації) конституційних положень щодо засад конституційного ладу України / А. Р. Крусян // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2013 р.). Т. 1./ відп. за вип. д.ю.д., проф. В. М. Дрьомін ; Націон. Ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 270-272.
 • Крусян А. Р. Концептуально-методологічні засади модернізації Конституції України / А. Р. Крусян // матер.XIV Всеукр. наук-практ. конф. «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку» (Київ, 2 квітня 2013 р.). – К.: Київський університет права Національної академії наук України, 2013.
 • Крусян А. Р. Доктринальна концепція модернізації конституційних положень щодо засад конституційного ладу України / А. Р. Крусян // Юридичний вісник України. – 2013. - № 2. – С. 21-30.
 • Крусян А. Р. Концепт демократії в науково-практичній парадигмі сучасного українського конституціоналізму / А. Р. Крусян // Право України. – 2013. - № 8. – С. 72-81.
 • Крусян А. Конституционное право Украины: динамика в 2012 году и тенденции развития / А. Крусян // European review of public law.- EPLO. – Vol. 25. – 3/2013. – P. 1323-1351.
 • Громадянське суспільство в Україні як передумова сучасного українського конституціоналізму: поняття і тенденції розвитку / А. Р. Крусян // Право України. – 2014. - № 4. – С. 17-25.
 • Крусян А.Р. Конституційний процес в Україні: втілення принципів європейського конституціоналізму / А. Крусян, Н. Мішина // Вісник Конституційного Суду України. – 2014. - № 3. – С. 72-80.
 • Крусян А. Р. Вступ до сучасного конституціоналізму в зарубіжних країнах // Конституційне право зарубіжних країн. Том 1: Загальна частина. – Дніпропетровськ «Середняк Т.К.», 2014. – С. 6-34.
 • Крусян А. Р. Конституційний Суд України: питання удосконалення конституційно-правового регулювання / А. Р. Крусян // Юридичний вісник. – 2014. - № 2. – С. 29 – 35.
 • Крусян А. Р. Круглий стіл «Зміни до Конституції України: доктринальні підходи та обговорення концепції проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України», запропонованого Українською морською партією / А. Р. Крусян // Митна справа. – 2014. – № 4. – С. 1, 101, 1–4.
 • Крусян А. Р. Інститут Президента України: становлення та розвиток / А. Р. Крусян // Інститут Президента України в системі державної влади України : Матер. наукової конференції (Київ, 17 січня 2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.univ.kiev.ua
 • Крусян А. Р. Конституціоналізм і демократія: концепція співвідношення / А. Р. Крусян // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16–17 травня 2014 р.): у 2 т. Т. 1./ відп. за вип. д.ю.д., проф. В. М. Дрьомін ; Націон. Ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 120–122.
 • Конституционное право зарубежных стран : учебник / Н.В. Мишина, А.Р. Крусян, Д.Я. Гараджаев и др. – Харьков: Право, 2015. – 848 с.
 • Крусян А.Р. Фактори конституційного процесу в сучасній Україні: в пошуках стабільності та демократичного розвитку / А.Р. Крусян // Право України. – 2014. - № 7. – С. 167-174.
 • Крусян А. Р. Сучасні конституційні перетворення в умовах європейської інтеграції України / А.Р.Крусян// Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16 травня 2015 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.1 /відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 242-244.
 • Крусян А.Р. Сучасний український конституціоналізм: теоретичні основи / А.Р. Крусян // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). – С. 9-36.
 • Крусян А.Р. Конституційно-правова свобода людини як мета сучасного українського конституціоналізму / А.Р. Крусян // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). – С. 36-60.
 • Крусян А.Р. Сприйняття та втілення принципів європейського конституціоналізму на сучасному етапі конституційних перетворень в Україні / А.Р. Крусян // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). – С. 80-113.
 • Крусян А.Р. Поняття, структура та принципи методології сучасного українського конституціоналізму / А.Р. Крусян // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). – С. 114-140.
 • Крусян А.Р. Поняття та зміст функціонального механізму сучасного українського конституціоналізму/ А.Р. Крусян // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). – С. 386-411.
 • Крусян А.Р. Навчальна програма спеціального курсу «Сучасний український конституціоналізм»/ А.Р. Крусян // Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с. (серія: Проблеми сучасної конституціоналістики). – С. 489-510.
 • Крусян А.Р. Конституційне право України : навч.- метод. посіб. / А.Р. Крусян. – Одеса: Фенікс, 2015. – 138 с.
 • Крусян А.Р. Лекція професора А. Крусян «Верховна Рада України» // Право України. – 2015. - № 5. – С. 124-136.
 • Крусян А.Р. «Конституція України діє, конституційна реформа триває» (децентралізація публічної влади як напрям сучасного етапу конституційної реформи в Україні) // Юридичний вісник. – 2015. – № 3. – С. 113-120.
 • Крусян А.Р. Формування та розвиток громадянського суспільства в Україні / А.Р. Крусян // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2015. – № 5. – С. 36-45.
 • Крусян А.Р. Відповідь учасника Всеукраїнського форуму учених-правознавців «Новітній конституційний процес в Україні: питання децентралізації влади» на запитання журналу «Право України» / А.Р. Крусян // Право України. – 2015. - № 11. – С. 36-41.
 • Krusyan A. R. Basic Principles of Ukrainian Constitutionalism in the European Dimension / A. R. Krusyan // Молодий вчений. – 2015. – №12.1 (27.1). – С. 84-88 (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus) (0,5 др. арк.)
 • Крусян А.Р. Реформування Конституційного Суду України: реалії, проблеми та перспективи / А.Р. Крусян // Юридичний вісник. – 2016. - № 2.
 • Крусян А.Р. Мета та зміст сучасного етапу конституційної реформи в умовах євроінтеграції України / А.Р. Крусян // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.1 /відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 243-245.
 • Крусян А.Р. Конституція в науково-практичній парадигмі сучасного українського конституціоналізму (у контексті актуальних питань конституційних перетворень) / А.Р. Крусян // Право України. – 2016. - № 6. – С. 70-78.
 • Крусян А.Р. Конституційно-правові засади запровадження конституційної скарги в Україні як форми захисту прав і свобод людини та громадянина / А.Р. Крусян // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з питань запровадження конституційної скарги в Україні: збірка тез, м. Київ, 18 грудня 2015, Конституційний Суд України; за ред. Ю.В. Бауліна. – К. : ВАІТЕ, 2016. – С. 31-37
 • Крусян А.Р. Конституція України та новітні політико-правові перетворення/ А.Р. Крусян // Юридичний вісник. – 2016. - № 2. – С. 21-25.
 • Крусян А.Р. Конституційна юстиція та перетворення в Україні / А.Р. Крусян // Український часопис конституційного права. – 2016. - № 1. – С. 31-36.
 • Конституційний контроль та процеси політико-правових перетворень в сучасній Україні / А.Р. Крусян //Конституційний контроль і процеси демократичної трансформації у сучасному суспільстві: збірка матеріалів міжнародної конференції, присвяченої 20-річчю Конституційної Суду України. – Київ: ВАІТЕ, 2016. – С. 68-74.
 • Крусян А.Р. Конституційне гуманітарне право: правова природа, поняття та зміст / А.Р. Крусян //: Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє (до 20-річчя НУ ОЮА та 180-річчя Одеської школи права) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (травень 2017 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.1 /відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 243-245.


Новини

2017-11-18

Турнір команд другої ліги Чемпіонату України за спортивним варіантом гри «Що? Де? Коли?»

18 листопада 2017 року у стінах Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» відбувся синхроний турнір команд другої ліги Чемпіонату України за спортивним варіантом гри «Що? Де? Коли?».

Докладніше

2017-11-17

Святкування міжнародного дня студента 2017 року київським інститутом інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

​ Для студентів Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» у 2017 році за сприяння президента Академії Сергія Васильовича Ківалова та ініціативи директора Київського інституту Василя Івановича Фелика було прийнято рішення провести незабутнє, та подовжене святкування Міжнародного дня студента!

Докладніше

2017-11-16

З нагоди святкування 20-річчя Національного університету «Одеська юридична академія»- зустрічі з видатними українськими політичними діячами

В рамках заходів присвячених 20-річчю заснування Національного університету «Одеська юридична академія» та з нагоди Дня студента , 15 листопада 2017 року у Київському інституті інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» , відбулася зустріч викладачів та студентів з українським політиком, прем'єр-міністром України з 16 липня 1997 року по 22 грудня 1999 року- Валерієм Павловичем Пустовойтенко.

Докладніше

2017-11-14

Практичне закріплення знань з "Історії держави та права України" (кафедра загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного та адміністративного права)

Знання з історії держави та права України (викладач: д.і.н., проф. Щербак Н.О.) студенти навчальної групи КК-07 закріплюють на матеріалах музейної експозиції. Національний музей історії України, де уважно знайомляться з оригіналами музейної колекції часів Української Гетьманської держави.

Докладніше

2017-11-14

Готовність номер один! Святкування дня студента 2017... Вже завтра!!!

15 листопада 2017 року Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" проведе святкування дня студента в одному з найкращих нічних клубів столиці України!

Докладніше

2017-11-14

Практичні заняття кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного та адміністративного права

Практичні заняття з навчальної дисципліни «Історія української культури» (викладач: д.і.н., проф. Щербак Н.О.) проводяться не лише в навчальних аудиторіях Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА, а й в Національних музеях України, розташованих у столиці держави.

Докладніше

2017-11-11

​День відкритих дверей Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

За сприянням президента Національного Університету "Одеська юридична академія" Сергія Васильовича Ківалова та за ініціативи директора Київсьгого інституту інтелектуальної власності та права НУ"ОЮА" Фелика Василя Івановича, 11 листопада 2017 року в Київському інституті інтелектуальної власності та права та Київському юридичному коледжі Національного університету "Одеська юридична академія" відбувся «День відкритих дверей».

Докладніше

2017-11-11

Підписання договору про наукове, навчальне та навчально-методичне співробітництво Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» та Гімназією «Київська Русь» та СЗОШ №281 Святошинського району міста Києва.

11 листопада 2017 року, в рамках дня відкритих дверей Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», за згодою Президента Національного університету «Одеська юридична академія» Сергія Васильовича Ківалова було підписано меморандуми про співпрацю між Київською гімназією «Київська Русь» та середньою загальноосвітньою школою №281 Святошинського району м. Києва та Київським інститутом інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».

Докладніше

2017-11-10

Круглий стіл «Ознайомлення учнів із змінами норм трудового права згідно діючого законодавства України»

9 листопада у середній школі № 281 Святошинський району столиці пройшла зустріч учнів 9-11 класів з науково-педагогічними працівниками кафедри соціально-гуманітарних та правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» доктором юридичних наук, професором Костюк Віктором Леонтійовичем, кандидатом юридичних наук, доцентом Мельником Володимиром Петровичем та кандидатом педагогічних наук, доцентом Макодзей Людмилою Іванівною.

Докладніше

2017-11-09

День студента 2017

Найкращим студентам України організовують найкращий день студента в столиці України!

Докладніше

2017-11-09

Налагодження співпраці зі школами Дарницького району м.Києва

8 листопада за ініціативою кафедри соціально-гуманітарних та правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та аправа відбувся профорієнтаційний захід серед учнів НВК №30 "ЕКОНАД". Участь у цьому заході взяли НПП кафедри Макодзей Л.І., Мельник В.П., Гусак Ю.А. та студентка коледжу Анастасія Зубенко.

Докладніше

2017-11-08

Візит Президента Національного університету «Одеська юридична академія», народного депутата України Сергія Васильовича Ківалова до Київського інституту інтелектуальної власності і права

8 листопада 2017 року відбувся візит Президента Національного університету «Одеська юридична академія», народного депутата України Сергія Васильовича Ківалова до Київського інституту інтелектуальної власності і права. Метою візиту стало обговорення підготовки до прийому гостей та абітурієнтів у день відкритих дверей Київського інституту інтелектуальної власності і права, котрий запланований на 11 листопада 2017 року.

Докладніше

2017-11-08

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА

06 листопада 2017 року студенти 3 курсу бакалаврату – Гончаренко Анастасія, Безпала Наталія, Лопата В’ячеслав та Мірошник Андрій разом з старшим викладачем кафедри інтелектуальної власності та права Дмитренко Вікторією Вікторівною провели профорієнтаційну зустріч з учнями 9 - 11 класів середньої загальноосвітньої школи №212 м. Києва.

Докладніше

2017-11-06

Зустріч з майбутніми абітурієнтами КІІВІП НУ "ОЮА" в рамках профорієнтаційної роботи кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

06 листопада 2017 року в рамках профорієнтаційної роботи кафедрою кримінального права, процесу та криміналістики було проведено зустріч з учнями 9- 11 класів ЗСШ №309 Дарницького району м.Києва.

Докладніше

2017-11-05

ІІІ етап шкільного чемпіонату міста Києва з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?»

​На базі Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» 05 листопада 2017 року було проведено ІІІ етап шкільного чемпіонату Києва з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?». Турнір було проведено за організації Київського Міського Клубу знавців. Хочемо одразу зазначити, що з ініціативи президента Національного Університету «Одеська юридична академія» Сергія Васильовича Ківалова на базі нашого Університету такі заходи для школярів та студентів вже стали гарною традицією, адже саме завдяки цьому ми даємо можливість майбутнім абітурієнтам ближче познайомитись з нашим вузом та обрати свій навчальний шлях в подальшому.

Докладніше