Кафедра менеджменту та інформаційних технологій

  Кафедра менеджменту та інформаційних технологій Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного Університету "Одеська юридична академія"
  м. Київ, Харківське шоссе, 210


  Тупкало Віталій Миколайович, завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

  Завідувач кафедри менеджменту та інформаційних технологій - Тупкало Віталій Миколайович, доктор технічних наук, професор в області інформаційних систем організаційного управління,академік Академії економічних наук України зі спеціальності «менеджмент»,. є сертифікованим менеджмент - аналітиком(навчання в Німеччині за програмою МВА (Master of Business Administration, сертифікат GOPA Consult, Німеччина), член двох спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій, пройшов бізнес -стажування з pecтруктурізаціі підприємств у Пoльщі, Німеччині, Франції за програмами Фонду Дж. Сороса і європрограмою TACIS. Ргулярно з 1998 року виконує управлінські консалтингові проекти на підприємствах різних напрямків бізнесу щодо оптимізації систем управління підприємствами з використанням авторської практико - орієнтованої інтерпретації відомих менеджмент-технологій: «управління за цілями» (MBO), «Key Performance Indicator» (KPI, аналітична система показників досягнення бізнес-цілей), «Balanced Scoreсard» (BSC, система стратегічного управління компанією на основі вимірювання і оцінки ключових показників). При виконанні проектів з розробки технічного завдання на впровадження процесно - орієнтованої автоматизованої системи менеджменту класу ERP (англ. Enterprise Resource Planning - планування і управління ресурсами підприємства) використовує авторську TML (Tupkalo Modeling Language) - технологію виділення, композиції та опису управлінських і технологічних бізнес- процесів, оптимізації управлінського документообігу, інформаційної та організаційної структури підприємств. Проводить індивідуальні консультації керівників і менеджерів підприємств, відкриті й корпоративні семінари - практикуми, тренінги та вебінари по фінансовому менеджменту, управлінському обліку, бюджетуванню, управлінню за цілями (МВО),стратегічному плануванню, оптимізації системи консолідації інформації. Має власний практичний досвід діяльності в якості директора з організаційного розвитку корпорації. Автор практико - орієнтованої методології впровадження процесно - орієнтованих систем управління підприємствами (TML - методологія). Володіє технологією навчання «Навчально - тренувальна фірма» і проводить відповідні тренінги для тих, хто має намір створити власний бізнес. Має понад 300 наукових публікацій, 27 винаходів.

  Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:
 • Основи менеджменту.
 • Менеджмент персоналу.
 • Адміністративний менеджмент.
 • Інноваційний менеджмент.
 • Фінансовий менеджмент.
 • Інформаційні технології в юридичній діяльності.
 • Автоматизоване робоче місце слідчого та детектива.
 • Інформаційні технології управління інноваційною діяльністю.
 • Інформаційні технології організації бізнесу.
 • Теорія бізнесу (Засади відкриття власного бізнесу).
 • Проектування консолідованих інформаційних ресурсів та систем.
 • Системний бізнес – інжиніринг.
 • Технології менеджменту знань.
 • Методологія наукових досліджень.
 • Технології інформаційного менеджменту.
 • Теорія систем та системний аналіз.
 • Основи економічної теорії.
 • Економічна безпека.
 • Основи менеджменту.
 • Консалтингова діяльність.
 • Науково-технічні та економічні інформаційні ресурси.
 • Комунікації в професійній діяльності.
 • Інтелектуальний капітал промислового підприємства.
 • Економіка інтелектуальної власності.
 • Економіка інноваційного підприємства.
 • Методологія інформаційно-аналітичної діяльності.
 • Маркетинг інтелектуальної власності.
 • Технології підтримки прийняття рішень та системний аналіз.
 • Технології підтримки прийняття рішень.
 • Економіка і організація інформаційно-аналітичної діяльності.
 • Прогнозування розвитку об'єктів технологій.
 • Креативний менеджмент.
 • Венчурний бізнес.
 • Електронне судочинство.
 • Використання інформаційних технологій в судах.
 • Консолідована інформація.
 • Основи інформаційної безпеки.
 • Управління якістю та сертифікація.
 • Системний аналіз.

  Історія створення
  Кафедра створена у 2008 році у складі окремого закладу вищої освіти «Інституті інтелектуальної власності» і мала назву «кафедра інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності». З 2014 року кафедра діє як структурний підрозділ Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія». З 2016 року кафедру очолює Тупкало Віталій Миколайович. В 2018 році кафедра перетворена у кафедру менеджменту та інформаційних технологій і є випускаючою щодо підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю») та 124 «Системний аналіз» (спеціалізація «Консолідована інформація»). Також кафедра забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності 081 «Право» щодо спеціалізацій: кримінальна юстиція (судово-прокурорська діяльність); судова та управлінська діяльність; цивільна та господарська юстиція; інтелектуальна власність, - викладаючи дисципліни з галузі знань інформаційних технологій, економічної теорії та менеджменту. Завданням кафедри є забезпечення взаємодії знання, інтелектуальної власності і інновацій з метою формування фахівців нової формації та створення й постійне оновлення науково-методичного забезпечення підготовки сучасних кадрів, які здійснюватимуть удосконалення систем управління у сферах юриспруденції, інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності підприємств різних напрямів господарської діяльності. Підготовку спеціалістів на кафедрі проводить висококваліфікований науково-педагогічний склад з науковими ступенями доктора та кандидата наук.


  Персоналії кафедри:

  Тупкало Віталій Миколайович

  Посада: завідувач кафедри
  Вчений ступень: доктор технічних наук
  Вчене звання: професор
  Сфера наукових інтересів: методологія побудови процесно-орієнтованих організаційних систем, методологія системного бізнес-інжинірингу.
  Викладає дисципліни:
  1)Інформаційні технології в юридичній діяльності.
  2)Автоматизоване робоче місце слідчого та детектива.
  3) Інформаційні технології управління інноваційною діяльністю.
  4) Інформаційні технології організації бізнесу.
  5)Теорія бізнесу (Засади відкриття власного бізнесу).
  6) Проектування консолідованих інформаційних ресурсів та систем.
  7) Системний бізнес – інжиніринг.
  8) Технології менеджменту знань.
  9) Методологія наукових досліджень.
  10) Технології інформаційного менеджменту.
  11) Теорія систем та системний аналіз

  Заплотинський Борис Андрійович

  Посада: доцент кафедри
  Вчений ступень: кандидат технічних наук
  Вчене звання: доцент
  Сфера наукових інтересів: методологія побудови систем якості організаційних систем, методологія забезпечення інформаційної безпеки телекомунікаційних систем та мереж правоохоронних органів.
  Викладає дисципліни:
  1)Електронне судочинство.
  2)Використання інформаційних технологій в судах.
  3)Консолідована інформація.
  4)Основи інформаційної безпеки.
  5)Управління якістю менеджменту та сертифікація.

  Червінська Тетяна Михайлівна

  Посада: доцент кафедри
  Вчений ступень: кандидат економічних наук
  Вчене звання: доцент
  Сфера наукових інтересів: Методологічні і економічні основи здійснення інформаційно-аналітичної діяльності.
  Викладає дисципліни:
  • Основи менеджменту.
  • Менеджмент персоналу.
  • Адміністративний менеджмент.
  • Інноваційний менеджмент.
  • Фінансовий менеджмент.
  • Економічна безпека.
  • Основи економічної теорії.
  • Консалтингова діяльність.
  • Науково-технічні та економічні інформаційні ресурси.
  • Комунікації в професійній діяльності.
  • Інтелектуальний капітал промислового підприємства.

   Коваленко Наталія Анатоліївна

   Посада: доцент кафедри.
   Вчений ступінь: кандидат філологічних наук.
   Сфера наукових інтересів: бізнес-аналітика, венчурний бізнес, стартапи, data science, data mining.Викладає дисципліни:
   • Методологія інформаційно-аналітичної діяльності.
   • Маркетинг інтелектуальної власності.
   • Технології підтримки прийняття рішень та системний аналіз.
   • Системний аналіз.
   • Технології підтримки прийняття рішень.
   • Економіка і організація інформаційно-аналітичної діяльності.
   • Прогнозування розвитку об'єктів технологій.
   • Креативний менеджмент.
   • Венчурний бізнес.

    Даруга Ірина Анатоліївна


   • Посада: викладач кафедри.Сфера наукових інтересів: аспірантка 3-го року навчання, тема дисертації «Соціалізація сучасного суспільства, як чинник інноватизації економіки».Викладає дисципліни:
    • Економіка інтелектуальної власності.
    • Економіка інноваційного підприємства.
    Наукова та навчально-методична робота - інформація та перелік монографій, підручників, посібників та методичних матеріалів науково-педагогічного складу кафедри з відсканованими обкладинками

    1. Бізнес-інжиніринг сучасних процесно-орієнтованих підприємств 2016 монографія розкриває теоретичні та методичні авторські засади бізнес-інжинірингу процесно-орієнтованих систем управління підприємствами; монографія орієнтована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів галузі знань з менеджменту організацій
    2. Системний бізнес-інжиніринг підприємств: практикум у моделях і схемах. 2018 у посібнику через модельно-схематичний виклад узагальнені набуті автором через практику виконання консалтингових проектів на ряду підприємств методичні знання щодо практичного впровадження процесно-орієнтованих систем менеджменту підприємств; видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів та менеджерів інноваційно орієнтованих підприємств
    3. Управління якістю у сфері телекомунікацій: навчально-методичний посібник 2014 посібник розкриває сутність забезпечення та управління якістю системи менеджменту підприємства на основі впровадження міжнародних стандартів якості серії ISO 9000; посібник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю «менеджмент»
    4. Дисертація: методичні рекомендації здобувачам наукових ступенів 2014 викладені основи методології проведення наукових досліджень; посібник розрахований на студентів магістерської програми навчання, аспірантів, буде корисний науковим керівникам дисертаційних робіт
    5. Методологія наукових досліджень. Конспект лекцій 2013 в конспекті детально розкрито методологічні основи наукового пізнання, методологію дослідницької діяльності, методичні та організаційні основи наукових досліджень, інформаційне забезпечення, методи проведення і форми відображення результатів досліджень, а також міжнародне співробітництво у сфері науково-технічної діяльності; конспект лекцій рекомендується для використання при підготовці магістрів
    6. Практикум з економіки праці: задачі, тести, виробничі ситуації 2016 навчальний посібник розроблено для теоретичного та практичного закріплення знань з дисциплін «Основи економічної теорії», «Фінансовий менеджмент», «Теорія бізнесу»
    Публікації викладацького складу кафедри за останні п'ять років

(з 2013 року)

 • Тупкало В.Н. Метод оптимизации организационной структуры предприятия /В.Н.Тупкало //Новітні технології. 2018. - Вип.1(5), С.90-99. Наукометричне видання.
 • Тупкало В.М. Методологічні аспекти розвитку інноваційного маркетинг-менеджменту об’єктів інтелектуальної власності / В.М. Тупкало // IX Всеукраїнська науково – практична конференція «Сучасніпідходи до управлінняпідприємством»: зб. тез. доп. – К.: Вид-во «Політехніка», 2018.- С.36.
 • .Tupkalo V. Signature checkibg of ROM modules / V.Tupkalo/ Emerging Technologies.-Kiev: University of Emerging Technologies. - № 2(4). – 2017. – P.75-81. Наукометричне видання
 • Тупкало В.М. Метод сигнатурного операційного контролю цифрових інформаційних систем / В.М.Тупкало // Аерокосмічні технології: Щоквартальний науково-технічний журнал - К.: НЦУВКС, 2017.-С. 39- 43.
 • Тупкало В.М. Методологічні аспектирозвиткуінноваційногомаркетинг – менеджменту об’єктівінтелектуальної власності / В.М.Тупкало //Матеріали міжнародної конференції «Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності». –К.: Інститут інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія», 15-16 грудня 2017 р.- С.27 – 29.
 • Тупкало В.М. Юридичний менеджмент – інноваційний напрямок розвитку бізнесу в юридичній сфері/ В.М.Тупкало// Матеріали міжнародноїконференції «Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності». – К.: Інститут інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія», 15-16 грудня 2017 р.- С.85 – 88.
 • Тупкало В.М., Червінська Т.М. Особливості функціонування інформаціних систем у судочинстві. / В.М. Тупкало, Т.М. Червінська // Цивільне судочинство у світі судової реформи в Україні: матер. Всеукр. наук.-практич. конф.- Одеса:НУ «Одеська юридична академія», 06 листопада 2017 р.- С.17 – 20.
 • Тупкало В.Н.,Заплотынский Б.А., О результатахвнедрения стандарта ISO 9001 в Украине / Новітні технології.- №1(3).-2017.- С.57-63.
 • Тупкало В.М. Концаптуальніоснови інноваційного інжинірингу процесно – орієнтованих підприємств /В.М. Тупкало // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2017.- Вип. 14, С.331 – 337.Наукометричне видання
 • Тупкало В.М. Особливості маркетингу в сфері створення інтелектуальної власності//Маркетинг майбутнього: виклики та реалії: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2017. – С.166.
 • Тупкало В.М. Методичні аспекти комплексної оцінки бізнес-стійкостітелекомунікаційного підприємства /В.М. Тупкало, І.В. Голь // Сучасні підходи доуправління підприємством: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2017.- Вип. 2, С.90 – 101.
 • Тупкало В.Н. Методические основы инновационного инжиниринга процессно-ориентированных предприятий /В.Н.Тупкало //Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту»: Материалы международной научной конференции. – Херсон:
 • Тупкало В.М.,Голь І.В. Подходк реализациимеханизма контроллинга экономическойустойчивости телекоммуникационного предприятия /В.М. Тупкало,І.В.Голь// Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. 2017. – Вип. 1(7), С.110 – 116. Наукометричне видання
 • Тупкало В.М., Машков О.А., Пашков Д.П., Теут В.М. Забезпечення екологічної безпекиморського середовища звикористанням спеціалізованого судна в умовах розливу нафти та нафтопродуктів/ В.М. Тупкало, О.А.Машков, Д.П. Пашков, В.М.Тєут // Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта: Материалы международной научной конференции. – Херсон: Видавництво ПП Вишемирський В.С., 2017. – С. 105 -113.
 • Тупкало В.М.,Голь І.В. Модель комплексної оцінки бізнес - стійкості телекомунікаційного підприємства / В.М. Тупкало,І.В.Голь// VІІІ Всеукраїнська науково – практична конференція «Сучасніпідходи до управління підприємством»: зб. тез. доп. – К.: Вид-во «Політехніка», 2017.- С.36.
 • Тупкало В.М. Концепція побудови системи управління підприємством на основі принципу «Структура слідує за стратегією»/В.М. Тупкало // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2016.- Вип. 13, С.319 – 324.Наукометричне видання
 • Тупкало В.М. Технологія захисту морського середовища з використанням спеціалізованого судна в умовах розливу нафти та нафтопродуктів / О.А. Машков, В.М. Тупкало, В.М. Тєут // Науково-практичний журнал «Екологічні науки», – К.: ДЕА ПОіУ. – 2016. – Вип.4 - 2016 (11). – С.68-85.
 • Тупкало В.М., Колошко І.В. Контролінговий механізм оцінки економічної безпеки енергетичного підприємства на основі оцінки його економічної стійкості / В.М. Тупкало, І.В. Колошко // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: зб. наук. праць за матеріалами міжнар.наук.-практ. семінару, 21-22жовт., 2016 р., К.: «МП Леся». С.228 – 237.
 • .Тупкало В.М. Методологічні аспекти організаційного менеджмент-аудиту процесно-орієнтованих підприємств/В.М.Тупкало //Науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства» зб.тез.доп. К.: Вид-во ДУТ, 2016.-С.79-80.
 • Тупкало В.М. Бізнес – інжиніринг сучасних процесно – орієнтованих підприємств:монографія / В.М. Тупкало. – К.: ДУТ. 2016. – 281 с.
 • Тупкало В.М. Менеджмент-аудит процесно-орієнтованих підприємств: проблема та методологічні аспекти /В.М. Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.2 (16), 2016.- С.5 – 16.
 • Тупкало В.Н., Колошко И.В. Концептуальный подход к обеспечению и контроллингу экономической устойчивости процессно – ориентированного предприятия / В.Н.Тупкало, И.В. Колошко// Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.2 (16), 2016.- С.175 – 124.
 • Тупкало В.М., Колошко І.В.Підхід до формування процесно – структурованого контролінгового механізму управління підприємством / В.М. Тупкало,І.В.Колошко// VІІ Всеукраїнська науково – практична конференція «Сучасніпідходи до управлінняпідприємством» : зб. тез. доп. – К.: Вид-во «Політехніка», 2016.- С.41.
 • Тупкало В.М., Заплотинский Б.А. Вдосконалення якости навчання у вищихнавчальних закладах на основі врахування вимог нової версії стандарту ISO9001:2015. / / В.М. Тупкало, Б.А.Заплотинський // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.1(15), 2016.- С.5 – 11.
 • Тупкало В.М., Колошко І.В. Методичний підхід до створення механізмів управління витратами процесно – орієнтованого підприємства./ / В.М. Тупкало, І.В.Колошко // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.4(14), 2015.- С.5 – 9.
 • Тупкало В.М.¸ Заплотинський Б.А. Процесний підхід як основа вдосконалення якості навчання у вищих навчальних закладах./ / В.М. Тупкало, Б.А. Заплотинський // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. – Вип.3(13), 2015.- С.5 – 9.
 • Тупкало В.М. Основи методології процесного бізнес – моделювання Тупкало./В.М. Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. –Вип.2(12), 2015.- С.5 – 15.
 • Тупкало В.М., Вальчук Т.Л. Процесно – орієнтований підхід щодо створення механізму контролінгуекономічної стійкості підприємства / В.М. Тупкало, Т.Л.Вальчук // Збірник наукових праць VI Всеукраїнськоїнауково – практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А. – С.523 – 527.
 • Тупкало В.М. Контролінговий механізм реалізації бізнес – стратегії підприємства / / В.М. Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. –Вип.1(11), 2015.- С.5 – 14.
 • Тупкало В.Н., Ващенко А.П. Методика оптимизации организационной структурытелекоммуникационного предприятия на основе реструктуризации технологическихбізнес - процессов/ В.М. Тупкало, О.П. Ващенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. –Вип.4, 2014.- С.5 – 13.
 • Тупкало В.М., Ващенко О.П. Методологічні основи бізнес – інжинірингу процесно-орієнтованої системи управління телекомунікаційним підприємством / В.М. Тупкало, О.П. Ващенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. –Вип.3, 2014.- С.5 – 14.
 • Тупкало В.М. Управління економічною доданою вартістю підприємства на основі механізму контролінгової піраміди виручки / В.М. Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. праць. – К.: ДУТ. – Вип.2(10), 2014.- С.5 – 13.
 • Тупкало В.М. Побудова механізму процесно – орієнтованого контролінгу економічної стійкостіпідприємства / В.М. Тупкало //Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університетутранспорту. Серія «Економіка і управління». – Вип. 31. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 295 – 306.
 • Тупкало В.М. Котегоріальний апарат теорії процесного управління / В.М.Тупкало, С.В.Тупкало//Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. пр. – К.:НТУУ «КПІ». 2014.- Вип. 11, С.299 – 304. Наукометричне видання.
 • Тупкало В.М.Методичний підхід до реалізації процесно – орієнтованого бюджетування / В.М.Тупкало, С.В.Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. пр. – К.: ДУТ. - Вип.1(9), 2014.- С.5 – 16.
 • Голь И.В., Тупкало В.Н.Анализ подходов формирования системы бизнес – процессов предприятия / И.В. Голь, В.Н.Тупкало // V Міжнародна науково – практична конференція «Актуальні питання теорії та практики менеджменту» : зб. наук. пр. – Луганськ, СНУ. – Видавничий дім «Промдрук», 2014.- С.221 – 223.
 • Тупкало В.М., Бурбело Н.О. Системний підхід до антикризового управління /В.М.Тупкало. Н.О.Бурбело // V Всеукраїнської науково – практичної конференції з міжнародною участю: зб. наук. пр.- К.: НТУУ «КПІ», 2014.- С.499 – 503.
 • Голь И.В., Тупкало В.Н. Модель финансово-экономической устойчивости предприятий на основе бизнес-целевого подхода / И.В. Голь, В.Н.Тупкало// Сучасні наукові підходи до стабільного розвитку та економічної безпеки : зб. наук. пр. – Чернігів, ЧДТУ. – Видавничий дім «Гельветика», 2014.- С.123 – 124.
 • Тупкало В.М. Понятійний апарат теорії процесного управління / В.М.Тупкало, С.В.Тупкало // Моделювання та інформаційні технології: зб. наук.пр. –К.: НАНУ, ІПМЕ ім.Г.Є.Пухова,2013. -Вип.70. - С.146 - 153.
 • Тупкало В.Н. Бюджетування: системный процесно-орфєнтованийпідхід /В.Н.Тупкало, С.В.Тупкало // Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: КНЕУ, 2013.- С.372 –374.
 • Тупкало В.Н. Системный бизнес – целевой подход к оценке финансово – экономической устойчивости предприятия /В.Н.Тупкало, С.В.Тупкало // VII Форум «Трансфер технологій та інновацій: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток»: зб. пр. – К.: НТУ «КПІ», 2013.- С.300 – 305.
 • Заплотынский Б.А. Пути совершенствования управления качеством в современных условиях Матеріали Дев’ятої міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми інформатизації”, секція “Організаційні системи управління”. – Київ, Державний університет телекомунікацій, 13-14 грудня 2017 р.
 • Заплотинський Б.А. Шляхи вдосконалення управління якістю в юридичній діяльності [Текст]. Матеріали конференції “Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності”. – Київ, Інститут інтелектуальної власності НУ “Одеська юридична академія”, 15-16 грудня 2017 р.
 • Червінська Л.П., Зоря Т.М. Эксплуатация дешового детского труда. VI международная научная конференция. – Москва: МГУ им.М.В. Ломоносова, экон. ф-т, 17-19 апреля 2013 г. – Сборник статей. – Том 2 / Под ред. А.А. Аузана, В.П. Колесова, Л.П. Тутова. – М.: ТЕИС, 2013. – 824 с.
 • Червінська Л.П., Червінська Т.М. Практикум з економіки праці: задачі, тести, виробничі ситуації. - «Центр учбової літератури». – К.: 2013. – С. 171.
 • Зоря Т.М. Стимулювання інноваційної діяльності працівників у контексті розвитку людського капіталу // Ринок праці сільської місцевості: стан та перспективи функціювання: за заг. ред. О.М. Могильного — К.: ТОВ “ДКС центр”, 2013. - С. 186-192
 • Зоря Т.М. Щодо проблематики використання людського потенціалу АПК // Ринок праці сільської місцевості: стан та перспективи розвитку. Матеріали круглого столу (4 грудня 2013 року, м.Київ) / упоряд. І.Ф.Гнибіденко, Л.Г.Новаш. - К.: ІПКДСЗУ, 2014. - С. 91-95
 • Зоря Т.М. Соціокультурні аспекти інноваційного менеджменту // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб.-наук. праць. - К.: КНЕУ, 2014. - №2 (8). - С. 235-241.
 • Червінська Т.М. Особливості розвитку персоналу в умовах інноваційних змін // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб.-наук. праць. - К.: КНЕУ, 2015. - №1 (9). - С. 135-142.
 • Червінська Т.М. Кризис в Украине и проблемы его преодоления // Зеленогурський ун-т. – Польша: 2015. – С. 148-161.
 • Червінська Т.М. Управління ризиками в АПК як передумова забезпечення стійкості галузі // Ефективна економіка. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний аграрно-економічний ун-т., 2015. – № 11. – С. 32-28.
 • Червинская Т.М. Проблемные аспекты украинского образования и направления их решения / Метериалы IV международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития экономики и образования»(2-3 июня 2016 г., г. Душанбе). – Таджикский государственный ун-т коммерции. – С. 52-56.
 • Червінська Т.М. Формування організаційної культури в контексті використання інновацій / Освіта, мова та культура у процесі глобальних трансформацій: Міжвузівський круглий стіл, 01 квітня 2016 р., м. Київ: Збірник матеріалів. – К. : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2016. – С. 113-118.
 • Червінська Т.М. Соціокультурні особливості інноваційного підприємництва. – Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 року). – Х.: ХНАДУ. – Т. 2. – С. 160-162.
 • Червінська Л.П., Червінська Т.М. Соціальні аспекти інноваційних процесів // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки / Збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Всеукраїнської наук.-пр. конференції (13 – 14 квітня 2017 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 286-291.
 • Червінська Т.М. Бенчмаркінг як сучасний інструмент управління конкурентоспроможністю підприємства // Маркетинг майбутнього: виклики та реалії: Матеріали І міжн. наук-пр. конференції (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2017. – С.173-175.
 • Тупкало В.М., Червінська Т.М. Особливості функціонування інформаційних технологій у судочинстві // Цивільне судочинство у світлі судової реформи в Україні: матер. Всеукр. наук.-практич. конф. до 90-річчя від дня народження Ю.С. Червоного (м.Одеса, 6 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. Н.Ю. Голубєвої. – Одеса: Фенікс, 2017. – С.17-20.
 • Червінська Т.М. Урахування зарубіжного досвіду організації самостійної роботи студента // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва в умовах інтеграції вітчизняної освіти у міжнародний простір: Збірник матеріалів Всеукраїнської наук.-метод. інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки (16 листопада 2017 р.) [Електронний ресурс] / Харків, ХНАДУ, 2017. – С.113-117. – Режим доступу : http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=622.
 • Червинская Л.П., Червинская Т.М. Проблематика безопасности труда в Украине // Инновационные доминанты социально-трудовой сферы: экономика и управление: Материалы ежегодной международной научно-практической конференции по проблемам социально-трудовых отношений (18 заседание). 24 мая 2018 г. / ред. колл.: А.А. Федченко, О.А. Колесникова; ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»; Академия труда и занятости (Воронежское региональное отделение). – Воронеж: «Истоки», 2018 г. С.254-263.
 • Червінська Т.М. Інноваційні практики управління бізнесом // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІX Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квіт. 2018 р. – Київ: КПІ ім. І.Сікорського, Вид-во «Політехніка, 2018. – С. 40-41.
 • Червінська Т.М. Детінізація заробітної плати та легалізація трудових відносин: причини, наслідки та шляхи подолання / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності», м. Київ, 15 грудня 2017 року. – Національний університет «Одеська юридична академія», 2018. – С. 450-454.
 • Коваленко Н.А. Використання креативного мислення в прийнятті управлінських рішень / Н.А. Коваленко //Перспективи та інновації сучасного менеджменту: матеріали науково-практичної конференції, (Харків, 20-21 червня 2017 р.)/М-во освіти і науки України, Харківський інститут МАУП. – Харків, 2017. – С. 57-59.
 • Коваленко Н.А. Реформування системи економічної безпеки України в контексті міжнародного співробітництва [Текст] / Н. А. Коваленко // Проблеми розвитку економіки на національному та міжнародному рівні ) / Харківський національний економічний університет. – Х., 2013. – С. 42–47.
 • Коваленко Н.А. Сучасні тенденції розвитку економічної науки в Україні у сфері економічної безпеки [Текст] / Н. А. Коваленко // Сучасні напрями теоретичних та практичних досліджень в економічній науці / Харківська академія міського господарства. – Х., 2013. – С. 92-94.

Тема виконуваної НДР

Ініціативна тема НДР кафедри «Розробка методологічних засад системного бізнес-інжинірингу процесно-орієнтованих підприємств». Науковий керівник Тупкало В.М. , д.т.н., професор. Назва етапу (розділу) теми, який виконувався у 2017 - 2018 н.р.«Методичні засади системного бізнес - інжинірингу комерційних організаційних структур». Строки закінчення теми - 2020 рік. Джерела фінансування НДР:в межах робочого часу викладачів.

Магістерська програма зі спеціальності "Менеджмент"

Системний аналіз, спеціалізація "КОНСОЛІДОВАНА ІНФОРМАЦІЯ"

Запрошуємо до навчання бакалаврів зі спеціальності 073 – «МЕНЕДЖМЕНТ»

Новини

2019-08-24

24 cерпня - День незалежності України

З нагоди великого національного свята нашої державності – Дня незалежності України! Від імені директора Київського інституту інтелектуальної власності та права, Заслуженого юриста України, д.ю.н. Фелика Василя Івановича, усього професорсько-викладацького складу та адміністрації прийміть найсердечніші вітання із цим визначним святом.

Докладніше

2019-08-23

Зі святом! 23 серпня - День Державного Прапора України

День Державного Прапора – це свято всіх поколінь українців. Це данина поваги символу держави, що пройшов довгий, часом героїчний, часом трагічний шлях.

Докладніше

2019-08-10

Щирі вітання ректору НУ "ОЮА" Віктору Євстафійовичу Загородньому з нагоди Дня народження!

У цей чудовий літній день свій День народження святкує ректор Національного університету "Одеська юридична академія", кандидат юридичних наук, доцент Віктор Євстафійович Загородній.

Докладніше

2019-07-26

Урочисте вручення дипломів випускникам освітнього рівня «бакалавр» та «молодший спеціаліст» Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

26 липня 2019 року відбулося урочисте вручення дипломів випускникам освітнього рівня «бакалавр» та «молодший спеціаліст» Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА».

Докладніше

2019-07-01

1 липня 2019 року відбулися збори трудового колективу

1 липня 2019 року відбулися збори трудового колективу Київськ​ого інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія".

Докладніше

2019-06-28

З Днем Конституції!

8 червня в Україні відзначають День Конституції. Це свято було засноване в знак великої поваги до основного закону держави. У 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави і спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Конституцію, яка стала реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави як повноправної учасниці світового співтовариства.

Докладніше

2019-06-27

До уваги абітурієнтів! Вступ на навчання для здобуття ступеня "магістра"

Порядок дій для вступу на навчання для здобуття ступеня "магістра"

Докладніше

2019-06-27

До уваги абітурієнтів! Вступ на навчання для здобуття ступеня "бакалавра"

Порядок дій для вступу на навчання для здобуття ступеня "бакалавра"

Докладніше

2019-06-27

До уваги абітурієнтів, що вступають до Коледжу Київського інституту інтелектуальної власності та права

Порядок дій для вступу на навчання для здобуття ступеня "молодшого спеціаліста"

Докладніше

2019-06-26

Зустріч директора інституту Фелика В.І. з працівниками приймальної комісії

У стінах інституту відбулась нарада директора Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» , Заслуженого юриста України, д.ю.н. Василя Івановича Фелика з працівниками приймальної комісії.​

Докладніше