Кафедра інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін


Кафедра інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»

Завідувач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін – Кулініч Ольга Олексіївна, доктор юридичних наук, доцент.

Дисципліни, які забезпечуються кафедрою:

 • «Цивільне та сімейне право»,
 • «Зобов’язання відшкодування шкоди»,
 • «Особливості розгляду сімейних спорів»,
 • «Спадкове право»,
 • «Договірне право»,
 • «Цивільний процес»,
 • «Розвиток цивільного процесуального права в умовах інтеграційних процесів в Україні»,
 • «Розгляд окремих категорій цивільних справ в судах»,
 • «Доказування та докази в цивільному судочинстві»,
 • «Господарське право»,
 • «Господарські договори»,
 • «Господарсько процесуальне право»,
 • «Складання судових рішень»,
 • «Використання інформаційних технологій в судах»,
 • «Процесуальні документи в цивільному судочинстві»,
 • «Захист права власності в цивільному процесі»,
 • «Основи інтелектуальної власності»,
 • «Право інтелектуальної власності»,
 • «Захист прав інтелектуальної власності»,
 • «Авторське право і суміжні права»,
 • «Право промислової власності»,
 • «Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності»,
 • «Договори у сфері інтелектуальної власності»,
 • «Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності»,
 • «Право інтелектуальної власності Європейського Союзу»,
 • «Інформаційна безпека в галузі інтелектуальної власності»,
 • «Право інтелектуальної власності в мережі Інтернет»,
 • «ІТ-право та інформаційна безпека»,
 • «Інформаційне право»,
 • «Медіа право»,
 • «Договори у сфері інтелектуальної власності»,
 • «Управління інтелектуальною власністю»,
 • «Маркетинг інтелектуальної власності»,
 • «Оцінка прав інтелектуальної власності»,
 • «Технологічний аудит»,
 • «Конкурентне право»,
 • «Захист інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції»,
 • «Захист прав інтелектуальної власності»,
 • «Експертиза об’єктів права інтелектуальної власності»,
 • «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності»,
 • «Набуття прав інтелектуальної власності» та ін.

Кафедра інтелектуальної власності та права утворена в 2010 році у процесі реорганізації Державного інституту інтелектуальної власності відповідно до наказу ректора Одеської національної юридичної академії. З 2010 року очолював кафедру лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д.т.н., проф. Цибульов Павло Миколайович. З вересня 2017 року завідувачем кафедри є д.ю.н., доц. Кулініч Ольга Олексіївна. З 1 вересня 2018 року кафедру було перейменовано на кафедру інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін. На кафедрі проводять навчальний процес і ведуть наукові дослідження 2 доктора наук, 8 кандидатів наук. Серед штатних викладачів кафедри 1 патентний повірений.

Кафедра інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін є випусковою кафедрою з освітніх програм «Інтелектуальна власність» (08 «Право»), «Управління інтелектуальною власністю» (073 «Менеджмент»). Високо кваліфікаційні науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін, які формують у студентів компетентності щодо набуття, здійснення і захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

Останніми роками викладачами кафедри підготовлено понад 20 найменувань навчальних посібників (конспектів лекцій), а також методичних розробок щодо підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності. Науковий напрям у роботі кафедри – управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація. У 2007 році на замовленняГоловного Управління освіти і науки КМДА була виконана наукова робота на тему «Розробка механізмів залучення в господарський обіг м. Києва об’єктів інтелектуальної власності». Кафедра плідно співпрацює з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності та Українським науково-технологічним центром щодо реалізації освітніх програм, пов’язаних із підготовкою наукових кадрів.

Персоналії кафедри

Кулініч Ольга Олексіївна – завідувач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, доктор юридичних наук, доцент.

Дисципліни, що викладаються: «Основи інтелектуальної власності», «Авторське право і суміжні права», «Медіа-право», «Колективне управління майновими правами інтелектуальної власності», «Інформаційне право», «Права медійної особистості».

Напрям наукових інтересів: правове регулювання відносин у сфері творчості, авторське право, особисті немайнові права фізичної особи, право фізичної особи на власне зображення.

Шишка Роман Богдановичпрофесор кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України.

Дисципліни, що викладаються: «Цивільне та сімейне право», «Проблеми цивільного та сімейного права», «Цивільне право», «Проблеми цивільного права», «Сімейне право», «Адаптація цивільного законодавства в Україні до приватного права ЄС».

Напрям наукових інтересів: правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, авторське право, проблеми юридичних осіб корпоративного права, договірне право, загальна теорія деліктів та цивільної відповідальності.

Батюк Олег Володимирович - професор кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент.

Дисципліни, що викладаються: «Міжнародний цивільний процес», «Цивільний процес», «Основи цивільного судочинства», «Практика ЄСПЛ в цивільному судочинстві», «Виконавче провадження».

Напрям наукових інтересів: захист прав особи в практиці ЄСПЛ, криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, запобігання злочинності в місцях позбавлення волі, використання можливості ІА у навчальному процесі, кримінологічні та криміналістичні аспекти попередження злочинів.

Кузьменко Любов Григорівна – доцент кафедри інтелектуальної власності і права, кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, заслужений економіст України.

Дисципліни, що викладаються: «Захист прав інтелектуальної власності», «Управління інтелектуальною власністю», «Захист від недобросовісної конкуренції»,« Управління інтелектуальною власністю , інноваційними проектами та інвестиційно-інноваційний менеджмент», «Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності», «Митні та антимонопольно-конкурентні процедури захисту прав інтелектуальної власності».

Напрям наукових інтересів: особливості застосування конкурентного права в Україні, міжнародний досвід застосування конкурентного права та можливості його застосування в Україні, захист інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції, конкурентна та антимонопольна політика, проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

Журик Юрій Володимирович– доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент.

Дисципліни, що викладаються: «Господарське право», «Господарське процесуальне право», «Правове регулювання діяльності юридичних осіб», «Відповідальність суб’єктів господарювання в господарській діяльності».

Напрям наукових інтересів: правове регулювання господарських та господарських процесуальних відносин відносин, антимонопольно-конкурентні відносини у сфері господарювання.

Макаришева Тетяна Степанівна – доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Дисципліни, що викладаються: «Право промислової власності», «Експертиза об’єктів патентного права та нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності», «Експертиза комерційних позначень та об’єктів художнього дизайну», «Експертиза об’єктів права промислової власності та комерційних позначень, їх судова експертиза», «Експертиза об’єктів права промислової власності».

Напрям наукових інтересів: правове регулювання відносин у сфері творчості, патентне право, право промислової власності,експертиза об’єктів права промислової власності та комерційних позначень, набуття прав на об’єкти права промислової власності, судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності.Мельник Ольга Олегівна– кандидат юридичних наук, адвокат, викладач кафедри інтелектуальної власності та цивільно - правових дисциплін.

Дисципліни, що викладаються: «Цивільне право», «Сімейне право», «Господарське право», «Виконавче провадження», «Відповідальність суб’єктів господарювання», «Розгляд окремих категорій цивільних справ в судах», «Доказування та докази у цивільному судочинстві».

Напрям наукових інтересів: договірне застереження про форс-мажор за цивільним законодавством України, цивільне право, договори у цивільному праві України.

Дмитренко Вікторія Вікторівна – старший викладач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін.

Дисципліни, що викладаються: «Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності», «Договори у сфері інтелектуальної власності», «Договірне право», «Господарські договори», «Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності», «Право інтелектуальної власності Європейського Союзу», «Право інтелектуальної власності».

Напрям наукових інтересів: конфіденційна інформація у сфері інтелектуальної власності; договірні способи розпоряджання майновими права інтелектуальної власності; проблеми захисту права інтелектуальної власності в Україні.

Чернявська Олена Валеріївна – старший викладач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін.

Дисципліни, що викладаються: «Історія Одеської школи права», «Патента інформація і документація», «Основи евристики», «Патентно-кон’юктурні дослідження», «Маркетинг інтелектуальної власності».

Напрям наукових інтересів: розвиток технологій і техніки та їх вплив на історію людства, історія авіації та космонавтики, право промислової власності, психологія соціальних комунікацій.

Сумісники кафедри:

Сердюк Геогргій Нікандрович – доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, кандидат технічних наук.

Дисципліни, що викладаються: «Інноваційне право», «Право інтелектуальної власності».

Напрям наукових інтересів: інноваційна політика у сфері інтелектуальної власності, сучасні інноваційні системи.

Якименко Олександр Васильович – доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, кандидат економічних наук.

Дисципліни, що викладаються: «Інноваційна політика та сучасні інноваційні структури», «Регулювання державної допомоги суб'єктам підприємництва у сфері інноваційної діяльності».

Напрям наукових інтересів: правове регулювання інноваційної діяльності, комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності.

Мудрицька Катерина Олексіївна – асистент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін.

Дисципліни, що викладаються: «Правова охорона інтелектуальної власності у мережі Інтернет», «Захист прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет», «Господарське право», «Корпоративне право», «Спортивнеправо», «Особливості судочинства в справах про банкрутство», «Цивільно-правовий захист немайнових прав фізичних осіб», «ІТ-право та інформаційна безпека».

Напрям наукових інтересів: процесуальні особливості розгляду спорів про порушення прав інтелектуальної власності на сайтах в мережі Інтернет, застосування окремих цивільно-правових способів захисту у мережі Інтернет, правові засади регулювання цивільних відносин у мережі Інтернет.


Стародубов Ігор Вадимович – доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук.

Дисципліни, що викладаються: «Судова експертиза у сфері інтелектуальної власності», «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності».

Напрям наукових інтересів: дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних, дослідження, пов’язані з винаходами і корисними моделями, дослідження пов’язані з промисловими зразками, дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками, географічними зазначеннями.

Терещенко Юлія Валеріївна - лаборант кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін.
Бібліографія кафедри

Кулініч Ольга Олексіївна
Монографії

 • Кулініч О. О. Право фізичної особи на власне зображення : сучасний стан та перспективи розвитку : монографія. – Одеса : Юридична література, 2016. – 624 с., 16 с. іл.
 • Правове регулювання використання зображень у електронних бібліотеках за законодавством України:монографія / О. І. Харитонова, О. О. Кулініч, С. В. Мазуренко, І. В. Менсо; НУ ОЮА. – Одеса : Юридична література, 2017. – 72 с. (особистий внесок Кулініч О.О. п. 2.4 «Особливості використаннязображень електронними бібліотеками»).
 • Створення та поширення фотографічних творів з зображенням фізичних осіб: проблеми теорії і практики : монографія / О. О. Кулініч, С. В. Мазуренко, Н. В. Бесєдіна; НУ ОЮА. –Одеса : Юридична література, 2017. – 108 с. (особистий внесок Кулініч О.О. вступ, висновки, розділ 2 «Охорона прав та інтересів фізичних осіб при створенні тапоширенні фотографій з їх зображенням»).
 • Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: онлайнові соціальні мережі: монографія [Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Давидова І.В. та ін.] // О.: Юридична література, 2018. – 176 с. (особистий внесок Кулініч О.О. – розділ 8. Проблеми забезпечення правової охорони зображення людини у соціальних мережах, С. 102-112)
Підручники,

навчальні та навчально-методичні посібники

 • Право інтелектуальної власності: навчальний посібник у запитаннях та відповідях / За заг.ред. О.І. Харитонової – Х. : Одіссей, 2012. – 192 с. (особистий внесок: гл. 2 (пит. 1-5, 11-13), гл. 3 (пит. 26-28) С. 24-39, 46-49, 122-130).
 • Інтелектуальна власність: підручник для студентів економічних спеціальностей / Л. Д. Романадзе, П. М. Цибульов, О. О. Кулініч. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 424 с. (Кулініч О. О. особистий внесок: с.40-151; 294-324; у співавторстві з Романадзе: с.9-39, 213-266).
 • Право інтелектуальної власності : підручник / [O. І. Харитонова, Є. О. Харитонов, Т. С. Ківалова, В. С. Дмитришин, О. О. Кулініч, Л. Д. Романадзе та ін.]; за ред. О. І. Харитонової. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 540 с. (Кулініч О. О. особистий внесок: гл. 7 (§ 5), гл. 8 (§ 6) – С. 231-241, 311-315, 379-389).
 • Право інтелектуальної власності: навчальний посібник / Еннан Р. Є., Кулініч О.О., Мазуренко С. В., Менсо І. В., Романадзе Л.Д. – К. : Алерта, 2016. – 492 с. (Кулініч О. О. особистий внесок: теми 3, 4, 5, 9, 15; у співавторстві з Мазуренко С. В. тема 8 – С. 56-153, 239-262, 337-347, 217-238).
 • ІТ-право: теорія та практика : навч. посіб./ авт. кол.; за ред. Є.О. Харитонова, О. І. Харитонової. – Одеса : Фенікс, 2017. – 472 с. (Кулініч О.О. особистий внесок : питання 7.5, 7.6. – С. 201-212).
 • Цивільне право України: посібник для підготовки до другого блоку єдиного фахового вступного випробовування /кол.авт.; за ред.проф.Є.О. Харитонова. Одеса : Фенікс, 2018. – 292 с. (особистий внесок Кулініч О.О. С. 61-64, 117-125).
 • Цивільне право України: підручник. – 2 –е вид., переробл.і доп. У 2 частинах. / За заг.ред.проф. Р.Б. Шишки (кер.авт.кол.), ч. 2 Особлива. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. – С. 784-795.
 • Право інтелектуальної власності: навчально-методичний посібник / Харитонова О.І., Мазуренко С.В., Кулініч О.О., Еннан Р.Є., Романадзе Л.Д., Менсо І. В. – О. : Юридична література, 2015. – 204 с. (Кулініч О. О. особистий внесок: теми 4, 5, 15, С. 33-39, 87-88).
 • Кулініч О. О. Авторське право і суміжні права : (навчально-методичний посібник). – О. : Юридична література, 2017. – 148 с
 • Кулініч О. О. Охорона прав та інтересів фізичних осіб при створенні та використанні художніх творів : (навчально-методичний посібник). – О. : Юридична література, 2017. – 88 с.


Статті у періодичних виданнях

 • Кулініч О. О. Умови реалізації та обмеження права на фотографування фізичних осіб у громадських місцях // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 1. – С. 24-31.
 • Кулініч О. О. Особливості розповсюдження фотографічних творів із зображенням фізичної особи без її згоди // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 1. – С. 17-23.
 • Кулініч О. О.Компенсація за порушення авторських прав на фотографічні твори у судовій практиці // Інтелектуальна власність. – 2012. –№ 5. – С. 38-43.
 • Кулініч О. О.Недоведення факту порушення авторських прав на фотографічні твори як підстава для відмови у задоволенні позовних вимог // Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – Вип. 1, Т.1. – С. 47-52.
 • Кулініч О. О.Окремі питання судової практики щодо правомірності публічного поширення фотографічних творів із зображенням «публічних» фізичних осіб // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 68. / редкол. : С.В. Ківалов (голов.ред.) та ін.; відп. За вип. В.М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2012.– С. 359-365.
 • Кулініч О. О.Неправомірне використання фотографічних творів з зображенням «публічних» фізичних осіб // Університетські наукові записки. - 2012. – № 4 (44). – С.134-139.
 • Кулініч О. О.Огляд практики вирішення судами України спорів щодо правомірності публічного поширення фотографічних творів з зображенням фізичної особи // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2012. – Вип. 18. – С. 95-97.
 • Кулініч О. О.Авторське право на фотографічні твори та право особи на власне зображення: визначення напрямків наукового дослідження // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. ХІІ / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) [та ін.]; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса : юридична література, 2012. – С. 349-359.
 • Кулініч О. О. Вдосконалення порядку обнародування та публічного розповсюдження фотографічних творів з зображенням фізичної особи після її смерті // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. XІІІ / редкол.: С. В. Ківалов (голов.ред.) [та ін.]; відп.за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 562-571.
 • Кулініч О. О. Визначення природи прав фізичної особи, зображеної на фотографічних та інших художніх творах // Право і громадянське суспільство: науковий журнал. Електронне видання. – 2013. – № 1(2). – С. 88-95.
 • Кулініч О. О. Договір про надання дозволу на використання фотографічного твору з зображенням фізичної особи // Право і громадянське суспільство: науковий журнал. Електронне видання. – 2013. – № 2 (3). – С.104-110.
 • Кулініч О. О. Припинення публічного показу, відтворення та розповсюдження фотографічних творів як спосіб захисту цивільних прав та інтересів // Право і суспільство. – 2013. – № 6-2. – С. 83-87.
 • Кулініч О. О. Застосування вибачення як способу захисту прав при неправомірному використанні фотографічного твору: огляд судової практики // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 238-242.
 • Кулініч О. О. Відповідність змісту художнього твору моральним засадам суспільства як умова правомірності його розповсюдження // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 63. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – С. 107-112.
 • Кулініч О. О. Наслідки неправомірного публічного показу, відтворення та розповсюдження фотографічних творів з зображенням фізичної особи // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2014. – № 1. – С. 18-23.
 • Кулинич О. А. Реализация права физического лица на собственное изображение по законодательству Украины и Российской Федерации // Реализация и защита гражданских прав и законных интересов граждан и юридических лиц в свете реформирования гражданского законодательства Российской Федерации: материалы всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 23-24 мая 2014 г. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2014. – С. 78-84.
 • Кулинич О. А. Применение отдельных способов защиты при нарушении права физического лица на собственное изображение в средствах массовой информации // Сборник научных трудов кафедры авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин. Выпуск 1. – М.: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВПО РГАИС), 2014. – С. 141-148.
 • Кулинич О. А. Добровольное извинение как форма компенсации морального вреда (на примере дел о незаконном распространении фотографических произведений) // Гражданско-правовое регулирование инновационного развития национальной экономики и повышение эффективности защиты субъектов гражданского права : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: И. Э. Мартыненко (гл. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2014. – С. 174–184. (0,83 д.а.) http://www.elib.grsu.by/doc/9051
 • Кулініч О. О. Ідентифікація фізичної особи, зображеної на фотографії, з особою, право на власне зображення якої порушено (огляд судової практики) // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – Том 27 (66). – 2014. – № 1. – С. 98-104.
 • Кулинич О. А. Свободное распространение фотографий с изображением физического лица по законодательству Украины и Российской Федерации // Молодий вчений. – 2014. – № 12 (15). – С. 269-274.
 • Кулініч О. О. Окремі випадки вільного публічного показу, відтворення та розповсюдження фотографічних творів з зображенням фізичної особи (огляд судової практики) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Юридичні науки». – 2014. – Вип. 1. Том 1. – С. 150-155.
 • Кулініч О. О. Принципи поширення художніх творів з зображенням фізичної особи // Митна справа. - 2015. - № 2. - Частина 2. - Книга 2. - С. 91-98.
 • Кулініч О. О. Доктринальні підходи до визначення природи та змісту права фізичної особи на власне зображення // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 221-225.
 • Кулініч О. О. Фактори, що впливають на формування зовнішності фізичної особи як нематеріального блага // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2015. – № 6. – С. 94-97.
 • Кулініч О. О. Охорона інтересів фізичної особи при створенні та використанні фотографій та інших художніх творів з її зображенням // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 6. – С. 30-39.
 • Кулініч О. О. Поняття та ознаки зображення фізичної особи як нематеріального блага // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2016. – № 2. – С. 89-96.
 • Кулініч О. О. Визначення інтересів суспільно-значимими як умова правомірності поширення фотографій та інших художніх творів з зображенням фізичної особи // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 2. – С. 237-240
 • Кулинич О. А. Внешний вид физического лица как личное неимущественное благо // «Legea si Viata». – 2016. – № 2/2 (290). – С. 72-75.
 • Кулініч О. О. Обмеження права на власне зображення фізичних осіб, що не є публічними фігурами // “Evropský politický a právní diskurz”, 2016, Svazek 3, 1. 1 vydání, С. 178-185.
 • Кулініч О. О. Критерії визначення впізнаваності фізичної особи, зображеної на фотографіях та інших художніх творах / О. О. Кулініч / Evropský politický a právní diskurz (Європейський політико-правовий дискурс). – 2016. – Том 3. Вип. 4. – С. 247-252.
 • Кулініч О. О. Об’єктивізація зображення фізичної особи у персонажах художніх творів // Jurnalul juridic national: teorie si practica. – 2016. – № 4. – С. 121-124.
 • Кулініч О. О. Підстави набуття статусу фізичної особи публічного права // Lex Portus. – 2016. – № 2. – C. 64-75.
 • Кулинич О.А. Особенности создания и распространения фотографических произведений с изображением физического лица // Очерки права интеллектуальной собственности : сб.ст./ [И.В. Спасибо-Фатеева, С.А. Глотов и др.; отв.ред. И.В. Спасибо-Фатеева]. Харьков : Право, 2018. – 488 с. (особистий внесок: С. 303-317).

Шишка Роман Богданович

Монографії

 • Шишка Р.Б. Правова охорона інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: монографія. Х: Нац. ун–т внутр. справ. 2002. 354с.
 • Шишка Р.Б. Актуальні проблеми цивільноправової відповідальності // Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності : монографія. За заг. ред. проф. Бошицького Ю.Л., Київський університет права НАН України. – К.: Кондор-Видавництво. 2012.
 • Шишка Р.Б. Особисті немайнові права у сфері інтелектуальної власності Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні аспекти: монографія / заг. ред. проф. Бошицького Ю.Л. Київський університет права. – К.: Видавництво Ліра-К. 2014. – С.174 – 184.
 • Шишка Р.Б. Механизм правового регулирования перевозок //Правовая система и вызовы современной жизни : монография / [ авт. кол. Д.С. Абрикосов, С.В. Голикова, Г.С. Заровнева и др.] – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2014. – С.58 – 66.
 • Шишка Р.Б. Відшкодування збитків і шкоди, заподіяних службовим особам державних органів і органів місцевого самоврядування //Відповідальність у приватному праві: монографія / [І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик та ін] за заг. ред. І. Безклубого. – К.: Грамота, 2014. – С.296 – 306
 • Господарсько-правове регулювання суспільних відносин : монографія /За ред. д.ю.н., проф. Р.Б. Шишки. – К. : «МП Леся», 2015. – С.184 с.
 • Шишка Р.Б. Методологія приватного права //Сучасні інститути держави та права: проблеми теорії та практики [Текст]: монографія / Київс. ун-т права НАНУ; За заг. ред. Ю.Л. Бошицького. Львів. СПОЛОМ, 2015, -С. 129-135
 • Шишка Р.Б, Генеза та природа спортивного права // Спортивне право: актуальні проблеми : монографія /Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Н.Ю. Голубєва [ та ін.] ; голов.ред. Є.О. Харитонов ; НУ ОЮА. – Одеса ; Юридична літерату-ра. 2018. – С.26-42

Підручники, навчальні та навчально-методичні посібники

 • Шишка Р.Б. Інвестиційне право України посібник. – К. Видавництво Ліра-К, 2015. – 224 с.
 • Цивільне право України: підручник Особлива частина За заг. ред. проф. проф. Р.Б. Шишки. – К. Видавництво Ліра-К, 2015, -1024
 • Шишка Р.Б. Інвестиційне право України : посібник –К.: Видавницво МП «Леся», 2015. – 324 с.
 • Право інтелектуальної власності авторсько-правовий аспект : навч. посібник для вищ. навч. закл. / Т.І. Биркович, І.С. Боднар, Р.Б. Шишка, І.М. Сопілко, Н.В. Філик та ін.; МОН України , МК України, КНКіМ. - К.: Вид. центр КНУКіМ 2015. – 280 с. Глави 1,2.12.
 • Мала енциклопедія права інтелектуальної власності :видання друге виправл. і доповн. / За заг. ред. професорів Ю.Л. Бошицько-го (кер. кол. укладачів) та Р.Б. Шиш-ки (наук. редактор): Укладачі Ю.Л. Бошицький, В.В. Луць, Р.Б. Шишка.,- 2015. –
 • Цивільне право в Україні : лекції проф. Р.Б. Шишки. Частина перша. –К.: 2016. - 369с.
 • Сучасні проблеми цивільного права ы процесу : навч. посіб. / С.О. Сліпченко, О.В. Синєгубов, В.А. Кройтор та ін.: за ред. Ю.М. Жорнокуя та Л.В. Красицької. – Харків. Право. 2017.
 • Цивільне право України: підручник. 2-ге вид. перероб. та доп. У 2-х частинах. Ч.1 ЗагальнаЗа заг. ред. проф. проф. Р.Б. Шишки (кер авт. кол.). – К. Видавництво Ліра-К, 2018, -736с.
 • Цивільне право України: підручник. 2-ге вид. перероб. та доп. У 2-х частинах. Ч.2 Особлива. За заг. ред. проф. проф. Р.Б. Шишки (кер авт. кол.). – К. Видавництво Ліра-К, 2018. -996с.

Коментарі

 • Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2-х т. 3-є вид, перероб та доп. /За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, В. В.Луця. - К.:Юрінком Інтер. 2008. –Т.І. 832с.-
 • Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. 4-те вид. перероб та допов. / за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – К. : Юрін-ком Інтер, 2011.– Т. 1. – 808 с.
 • Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. – 5-те вид. перероб та допов. / за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – К. : Юрінком Інтер, 2013.– Т. 1. – 832 с.
 • Науково-практичний коментар господарського процесуального кодексу України: За заг. ред. Р.Б. Шишки. -К.: Вид-во Центр учбової літератури – 2017. – 236 с.
Статті у періодичних виданнях
 • Шишка Р.Б. Механізм правового регулювання цивільних правовідносин // Про українське право. Часопис кафедри теорії та історії держави і права Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. / За ред. проф. І. Безклубого. –К.: 2012. –Чис. УІ. – С. 223 - 230.
 • Шишка Р.Б. Цивільно-правова відповідальність і деліктне зобов’язання //Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. Випуск 1/2012.– С.271 -280
 • Шишка Р.Б. Новий підхід до проблем оборотоздатності об’єктів особистих немайнових прав (рецензія на монографію: Сліпченко С. О. Оборотоспособность объектов личных неимущественных прав, обеспечивающих социальное бытие физического лица : монография / Х. : ФОП Мичурина Н.А., 2011. – 336 с. //Управління та право 1/ 2012 – с.94 -95
 • Шишка Р.Б. Современные тенденции в охране авторского права ЕС //Власть закона. 2 ,2012. –С. 89-95.
 • Шишка Р.Б. Типологія цивільно-правових договорів //Право та управління 2, 2012. – С 1007 – 1019
 • Шишка Р.Б. Цивільно-правова відповідальність та деліктне зобов’язання // Сучасні проблеми приватного права: Збірник наукових праць присвячених 80-ій річниці з Дня народження Ярославни Миколаївни Шевченко/ відп. Ред.. Н.С. Кузнєцова, Р.О. Стефанчук. К.: ВГО «Асоціація цивілістів України» ВГО «Асоціація цивілістів України» - Камянець-Подільський , ТОВ «Друкарня Рута» 2012. - С.437- 460
 • Шишка Р.Б. Спасибі, що зустрілись на моїй життєвій дорозі. // Наше право. - №2. - ч.3. - 2012, -С. 73-75
 • Шишка Р.Б. Установление личности и объема полномочий обратившизся за совершением нотариальных действий //Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 2 «Нотариальный процесс» / Под ред.д.ю.н. профессора С.Я. Фурсы. – К.: ЦУЛ, 2013. – С. 206 – 212
 • Шишка Р.Б. Здійснення прав на об’єкти авторського права //Проблеми здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав : зб. наук. пр. /НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва: за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В.В.Луця. –К.: Ред. журн. «Право України», 2013. –С 29-32.
 • Шишка Р.Б. Спадкоємці за законодавством України // Малий і середній бізнес(право, держава, економіка)/ економіко-правовий науково-практичний журнал/ № 1-2(52-53) – C. 75 – 80
 • Шишка Р.Б. Напрямки удосконалення регулювання приватних правовідносин // Приватне право і підприємництво: Збірник наукових праць. Випуск 12. Київ. 2013. – С.9 - 12
 • Шишка Р.Б. Визначення предмета порівняльного цивільного права в сучасних умовах // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. - № 2 (61). – 2013. - с. 228 – 232
 • Шишка Р.Б. Організаційні корпоративні відносини //Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин : зб. наук. пр. /НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва: редкол.: О.Д.Крупчан та ін. ; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В.В.Луця. –К.: Ред. журн. «Право України», 2013. – С.36 -39.
 • Шишка Р.Б. Відшкодування моральної шкоди як правове явище //Відшкодування моральної шкоди: коментарі, законодавство, судова практика /За заг. ред. М.К. Галянтича. К. Юрінком Інтер, 2013. С.129-134
 • ShishkaR.B. PLACEOFLEGALTRANSACTIONSINSYSTEMOFCIVILLAW // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, – 2013. -№ 3 (28). – С.113- 118.
 • Шишка Р.Б. Цивільно-правова відповідальність і деліктне зобов’язання Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (право). Випуск 2.2013. -С.206 - 216
 • Шишка Р.Б. Кодифікація законодавства у сфері інтелектуальної власності: за та проти //Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. Запоріжжя. Запорізький національний університет, 2013. _№3. – С.79 – 83
 • Шишка Р.Б. Характеристика договорів //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, – 2013. -№ 4 (29). – С.119- 125.
 • Шишка Р.Б. Тлумачення правових норм //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, – 2013. -№ 4 (29). – С.168- 169.
 • Шишка Р.Б. Механізм правового регулювання цивільних правовідносин //Про українське право. / За ред. проф. І. Безклубого. – К., 2013. – Число VІ-VІІ. – с. 220-233
 • Шишка Р.Б. Сутність юридичної особи публічного права //Непідприємницькі організації у механізмі реалізації права громадян на об’єднання (асоціації): Збірник наукових праць (за результатами роботи «круглого столу») / За заг. ред. М.К. Галянтича. – К.: НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2013. – С.25-28.
 • Шишка Р.Б. Механізм правового регулювання перевезень вантажів //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2014. -№ 3 (33). – С.120-125.
 • Шишка Р.Б. Щодо відповідальності в цивільному праві //Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) Економіко-правовий науково-практичний журнал. - №1-2 (56-57) 2014. – С.46 -50.
 • Шишка Р.Б. Характеристика та класифікація інвестиційних договорів //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2014. -№ 4 (34).– С. 118- 122.
 • Шишка Р.Б. Внутрішньо-фінансова діяльність суб’єктів господарювання // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2014. -№ 4 (34). – С.112 – 118
 • Шишка Р.Б. Юридична наука в перехресті об’єктивності, вимог і змін //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2014. -№ 1 (30). – С.154-157.
 • Шишка Р.Б. Щодо відповідальності у цивільному праві // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) . – 2014. – № 1 – 2. – С. 24 – 29.
 • Шишка Р.Б. Об ответственности в гражданском праве :Civil responsibility //Life and Law. №2 (26), 2014. Р.53 - 61.
 • Шишка Р.Б., Лихова С.Я. Ми відповідальні за те, що написали і опублікували //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2014. -№ 3 (33). – С.155-158.
 • Шишка Р.Б. Актуальні дослідження деліктних зобов’язань та цивільно-правової відповідальності //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2014. -№ 3 (33). – С.159-160.
 • Шишка Р.Б. Договір клинінгу: до проблеми регулювання //Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. - №3. - С. 47-53
 • Шишка Р.Б. Плагіат та його прояви і небезпеки //Часопис Київського університету права – 2014/4- № - С.170-175
 • Шишка Р.Б. Стадії створення юридичних осіб //Історико-правовий часопис. - №1(3). - 2014. Луцьк. Європейський національний університет імені Лесі Українки. 2014.-С.69 – 73.
 • Шишка Р.Б. Окремі аспекти господарсько-правової відповідальності // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2015. -№ 1(34). – С. 129- 135.
 • Шишка Р.Б.Врегулювання господарських правовідносин //Приватне право в умовах глобалізації: ключові проблем і модернізації сучасного права : збірник наукових праць /за ред. П.М. Шапірка, І.Г.Оборотова. – Миколаїв : Ілліон. 2015. С.91-97
 • Шишка Р.Б. Цікаве дослідження особистих та майнових прав батьків та дітей //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2015. - № 2 (35). – С. 165- 166
 • Шишка Р.Б. Правовий режим космічних об’єктів //Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2015. - № 2 (35). – С.5-9.
 • Шишка Р.Б. Складові життєвого циклу корпорації //Наукові праці Національного авіаці-йного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2015. - № 3 (36). – С. 134 -138.
 • Шишка Р.Б. Новые направленния в понимании сущности и оснований гражданко-правовой ответственности //Проблемы гражданского права и процесса : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: И.Э. Мартыненко (гл. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2015. –503 с. – С. 123-132
 • Шишка Р.Б. Категорія «засади» у приватному праві //Часопис Київського університету права – 2015/2- С.235- 239
 • Шишка Р.Б. Плагіат та його прояви і його небезпеки //Часопис Київського університету права – 2014/4- № - С.170-175
 • Шишка Р.Б. Складові життєвого циклу корпорації// Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2015. - № 3 (36). – С. 134 -138.
 • Шишка Р.Б. Права на аудівізуальний твір //Часопис Київського університету права – 2016/1. - С.210 – 214.
 • Шишка Р.Б. Господарсько-правова відповідальність: до запитання // Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко) ; за заг. ред. Р.О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2017. – 389 с. –С.347-360
 • Шишка Р.Б. Бенефіціарна власність позитивістська конструкція та реалії // Часопис цивілістики : Науково-практичний журнал. Випуск 27. Одеса 2017 – С. 22-28.
 • Шишка Р.Б. Правові основи протидії піратству в ІЕ сфері Часопис цивілістики : Науково-практичний журнал. Випуск 27. Одеса, 2017.– С.17-21

Кузьменко Любов Григорівна

Підручники та навчальні посібники

 • Державне антимонопольне регулювання: підручник / за ред. В.Д. Лагутіна. - К.: Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2015. - С 295-338 (480 с.)

Статті у періодичних виданнях

 • Кузьменко Л.Г. Особливості реформування суб’єктів природних монополій при злитті, приєднанні, одержанні в оренду тощо інших суб’єктів господарювання. Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи: зб. наук. праць/ Нац. ун-т «Києво-Могилян. Акад.», Каф. екон. теорії, Центр ім. Жана Моне з європ. студій при НАУКМА; редкол.; Ю.М. Бажал та ін. – К: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2012. – С.111-116.
 • Кузьменко Л.Г. Економічне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій. Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць / за аг. Ред.. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В. – Випуск 27, том 2. – К,: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. - С. 70 – 78.
 • Кузьменко Л.Г. Особливості реформування суб’єктів природних монополій при злитті, приєднанні, одержанні в оренду тощо інших суб’єктів господарювання. Конвергенція економік України тп Європейського Союзу: проблеми і перспективи: зб. наук. праць/ Нац. ун-т «Києво-Могилян. Акад.», Каф. екон. теорії, Центр ім. Жана Моне з європ. студій при НАУКМА; редкол.; Ю.М. Бажал та ін. – К: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2012. –164с.
 • Кузьменко Л.Г. Закордонний досвід функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення та можливість його застосування в Україні. Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 27, том 3 (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.). – К,: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. - С. 125 – 130.
 • Кузьменко Л.Г. Основні шляхи запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції суб’єктами природних монополій // Наукові записки НаУКМА, том 146, «Економічні науки». Київ, 2013. – С. 57 – 61.
 • Кузьменко Л.Г. «Регулювання діяльності аеропортів: світовий досвід»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (світове співтовариство: глобальні та регіональні виклики): 16 - 21 жовтня 2014 р., Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 121 (частина ІІ). –
 • К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2014. – С. 209 – 226.
 • Кузьменко Л.Г. «Основні підходи до регулювання цін на лікарські засоби в різних країнах світу». Наукові записки НаУКМА, том 172, економічні науки, Київ 2015. С. 54-58.
 • Кузьменко Л.Г. «Вдосконалення державного регулювання захисту економічної конкуренції» Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Вип. 10 (173) / Наук. Ред. І.Г. Манцуров, К., НДЕІ, 2015. - С.102 – 105.
 • Кузьменко Л. Г. Паралельний імпорт – важливий механізм існування конкурентних відносин. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. Том 1. Випуск 1. Київ 2016. С. 95 – 100.
 • Кузьменко Л.Г. Досвід ЄС щодо вдосконалення механізмів державного регулювання в авіаційній галузі. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, том 2, випуск 1,К. ВПЦ НаУКМА 2017. – С. 81-86.

Макаришева Тетяна Степанівна

Підручники, навчальні та навчально- методичні посібники

 • Введення до інтелектуальної власності. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни для студентів спеціальності «Інтелектуальна власність». Співавтори: Макаришева Т.С.,Сідак В.С. /Київ, ВНЗ Університет економіки та права «КРОК», 2012, 79с.
 • Макаришева Т.С., Гіжевський В.К. Право інтелектуальної власності. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни для студентів спеціальності «Інтелектуальна власність». Київ, ВНЗ Університет економіки та права «КРОК», 2012, 115с.
 • Набуття прав інтелектуальної власності. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни для студентів спеціальності «Інтелектуальна власність». Співавтори: Макаришева Т.С., Гіжевський В.К. /Київ, ВНЗ Університет економіки та права «КРОК», 2012, 118с.
 • Інформаційне забезпечення в сфері інтелектуальної власності: Навчально-методичний комплекс дисципліни. – Київ, ВНЗ Університет економіки та права «КРОК», 2007, 84с.
 • Подання заяви про визнання знака добре відомим до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (практичні рекомендації)співавтори: Макаришева Т.С. Салфетник Т.П., Жмурко О.В., Горбик Ю.А./К., 2012, 80с.
 • Практика застосування законодавства під час розгляду заперечень проти рішень Державного департаменту інтелектуальної власності –співавтори: Макаришева Т.С Салфетник Т.П., Жмурко О.В./ К., 2010. – 110с. та інші

Статті у періодичних виданнях

 • Макарышева Т.С. Из практики Апелляционной палаты Госдепартамента интеллектуальной собственности по рассмотрению возражений, касающихся изобретений// Практика правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в условиях действия части четвертой ГК РФ: Научно-практическая конференция 8-9 октября 2008: Тезисы дополнительных докладов. – М.: ФГУ ФИПС.- 2008. – С.15-21.
 • Макаришева Т.С. Чи завжди докази заявника слугують на його користь?//Інтелектуальна власність, 2008, №9.
 • Макаришева Т.С. Оманливість – стовідсоткова підстава для відмови?//Інтелектуальна власність, 2006, №2.-С.19-23.
 • Макаришева Т.С. Ода кубинським сигарам або історія про торгову марку «COHIBA» //Інтелектуальна власність, 2003, №2.
 • Макаришева Т.С. Судове вирішення спорів щодо товарних знаків на мінеральні води та їхніх назв // Інтелектуальна власність, 2002, №12. – С.35-41.
 • Макаришева Т. , Декуша Г. Застосування теорії еквівалентності при проведенні експертизи винаходів // Інтелектуальна власність в Україні, 2018, №9, С.18-22.
 • Макаришева Т. , Тимошенко О. Об’єкти права інтелектуальної власності в агропромисловому комплексі // Інтелектуальна власність в Україні, 2019, №1, С.9-16

Батюк Олег Володимирович

Монографії

 • Теорія і практика використання спеціальних знань та техніко-криміналістичне забезпечення розслідування окремих видів злочинів вчинених в пенітенціарних закладах: монографія / О. В. Батюк. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2013. – 320 с.
 • Кримінологічні та криміналістичні аспекти запобігання злочинам, що вчиняються жінками, засудженими до позбавлення волі в Україні [Текст] : [монографія] / [О. Г. Колб, Н. О. Чечель, О. В. Батюк] ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Іванюк В. П., 2015. - 349

Підручники, навчальні та навчально-методичні посібники

 • Запобігання злочинності у місцях позбавлення волі: навч. Посіб О.Г. Колб, О.В. Батюк та ін. - Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі, 2005
 • Запобігання правопорушенням вчинених у місцях позбавлення волі: Навчальний посібник / О.В. Батюк, О.Г. Колб та ін.. // – Луцьк, 2010 – 544 с. (Лист МОН України№ 1/11.9739 від 30.11.2009 р.).
 • Методика розслідування окремих видів злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб./за заг. Ред ОВ Батюк, РІ Благута, ОМ Гумін - Л.: Львівський державний університет внутрішніх …, 2011
 • Кримінальна відповідальність за катування в Україні та зарубіжних країнах / Навч. Посібник [О. Г. Колб, А. В Боровик, О. В. Батюк] за заг. ред. д.ю.н., проф. А. В. Савченка. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 240 с.

Статті у періодичних виданнях

 • Батюк О.В. Окремі положення дотримання етичних аспектів при провадженні слідчих дій в установах виконання покарань / О.В. Батюк //Право і суспільство науковий журнал. – 2012. – №2. – С. 256-260.
 • Батюк О.В. Климчук М.П. Використання інформації про особу засудженого під час розслідування злочинів, вчинених у місцях позбавлення волі/ О.В. Батюк, М.П. Климчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / гол. ред. М.М. Цимбалюк. – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 2 (2). – С. 150-165.
 • Батюк О.В. Дослідження факторів, що впливають на тактику слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів в установах виконання покарань / О. В. Батюк - Форум права. – 2012. – № 4. – С. 35-45.
 • Batiuk O. W działalność zakładów edukacji co do zapobiegania przestępczości niepełnoletnich / Batiuk O., Savchuk P., // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2013. - № 1(1). – p. 6-17.
 • Batiuk O. Historia powstania zabezpieczenia kryminalistycznego prowadzenia śledztwa w sprawach przestępstw popełnionych w zakładach penitencjarnych// Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2013. - № 3(1). – p. 30-38.
 • Батюк О. В. Особливості застосування науково-технічних засобів спеціалістом у ході проведення огляду місця події в пенітенціарних установах // Порівняльно-аналітичне право №1 2014. – С.258-262.
 • Батюк О. В. Використання спеціальних знань при проведенні обшуку в процесі розслідування злочинів, вчинених в пенітенціарних установах // Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія Право вип.. 25 2014. – С.232-236.
 • Батюк О. В. Становлення криміналістичного забезпечення розслідування злочинів вчинених в пенітенціарних установах // Науковий вісник Херсонського державного університету. серія «ЮРИДИЧНІ НАУКИ» № 4 2013. – С.75-80.
 • Батюк О. В. Дослідження спеціальних знань при проведенні допиту в процесі розслідування злочинів, вчинених в пенітенціарних установах. // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. Нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2014. - №2(4) – С.90-93.
 • Батюк О. В. Підвищення ефективності використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів вчинених в пенітенціарних установах // Науковому віснику херсонського державного університету. серія «Юридичні науки» №6 2014 . – С.78-81
 • Batiuk O. Badanie zasad wspoldzialania miedzy podmiotami wykorzystania wiedzy w dochoazeniu w sprawie abrodni popelnionych w instytucjach penitencjarnych // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2014. - № 3(7). – p. 259-271.
 • Batiuk O. Badanie funkcji wykorzystania narzędzi naukowo-technicznych stosowanych w dochodzeniu przestępstw popełnionych w zakładach karnych // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2014. - № 4(8). – p. 13-30.
 • Батюк О. В. Використання в криміналістичній тактиці властивостей психологічного складу особи що відбуває покарання в місцях позбавлення волі // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право - №31 – 2015 – С.190-195.
 • Batiuk O. Badania metodologia kryminalistycznej profilaktyki przestępstw popełnionych w zakładach karnych / O. Batiuk // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2015. - № 1(9). – p. 12-22.
 • Batiuk O. Kryminalistyczne badanie sposobów przywłaszczenia, defraudacji lub przejęcia mienia w drodze nadużycia włądzy na Ukrainie // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2015. - № 2(10). – p. 11-24.
 • Batiuk O. Wsparcie informacyjne i ochrona informacji w trakcie karnego postępowania wstępnego na Ukrainie // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2015. - № 3(11). – p. 29-36.
 • Batiuk O. Wykorzystanie technologii informacyjnych na wstępnym etapie dochodzenia przestępstw na Ukrainie / O. Batiuk // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2015. - № 4(12). – p. 18-28.
 • Batiuk O. Metoda kryminalistycznego zapobiegania przestępstw popełnianych przez kobiety odbywające kary pozbawienia wolności na Ukrainie / O. Batiuk,I. Mosejchuk // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2016. - № 1(13). – p. 20-29.
 • Batiuk O. Zagraniczne doświadczenia organizacji pracy socjalnej z osobami skazanymi jak odmiana resocializacii // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2016. - № 2(14). – p. 17-24.
 • Batiuk O. Kryminalistyczne badanie tatuaży jako cech osoby przestępcy // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2016. - № 3 (15). – p. 18-28.
 • Batiuk O. Przeprowadzenie nagłych działań śledczych w badaniu zbrodni popełnionych w instytucjach odbywania kary na Ukrainie // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2016. - № 4(16). – p. 9-19.
 • Batiuk O. Podejście międzynarodowe w badaniu przestępstw popełnionych w zakładach karnych// Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo. Zarządzanie. – 2017. - № 1(17). – p. 26-36.
 • Batiuk O. Przestrzeganie praw oraz interesów prawnych osób podczas prowadzenia działań śledczych w działalności poszukiwawczej w instytucjach odbywania kary // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo. Zarządzanie. – 2017. - № 2(18). – p. 32-42.
 • Batiuk O.Historyczne aspekty kryminalistycznego zabezpieczenia badaniaprzestępstw popełnionych w instytucjach odbywania kary na Ukrainie //VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS. –2017. - №1 ч. 1– p.13-16.
 • Batiuk O. In the forensic science the history of development of problems, that are related to investigation of crines, which have been committed by convicts in the penal institutions of Urkaine // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo. Zarządzanie. – 2018. - № 1(21). – p. 11-22.
 • Batiuk O. The research of the concept and content of investigation of crimes committed by convicts in correctional colonies of Ukraine // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo. Zarządzanie. – 2018. - № 2(22). – p. 3-14.

Журик Юрій Володимирович

Монографії

 • Журик Ю. В. Розгляд антимонопольними органами України справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції: Монографія. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2006. – 148 с.
Підручники,навчальні та навчально-методичні посібники
 • Журик Ю. В. Правотворення у сфері захисту економічної конкуренції (Розділ 4, підрозділ 4.7., стор. 507–528) // Правоутворення в Україні: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: монографія. За заг. ред. проф. Бошицького Ю. Л.; Київський університет права НАН України. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – 592 с.
 • Журик Ю. В. Антимонопольно-конкурентне право України. Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 272 с.
 • Журик Ю. В. Тема 15. Органи державного управління господарською діяльністю. – С. 212–229; Тема 21. Загальна характеристика та особливості правового регулювання окремих видів господарських договорів. – С. 356–377; Тема 22. Правові засади обмеження монополізму та захисту економічної конкуренції в Україні. – С. 378–397. // Господарське право: підручник: у 2 ч. – Ч. 1 / [В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.] ; за заг. ред. В. Ф. Опришко та Н. С. Хатнюк. – К. : КНЕУ, 2011. – 507 с.
 • Журик Ю. В. Тема : Основи господарського права України. – С. 205–234. // Правознавство : підручник / Авторський колектив. – К.: КНЕУ, 2013. – 454 с. [Електронний ресурс].

Статті у періодичних виданнях

 • Журик Ю. В. Актуальні питання антимонопольно-конкурентного законодавства України // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 6. – С. 82–87.
 • Журик Ю. В. До питання розмежування цивільних та господарських правовідносин та визначення місця антимонопольно-конкурентного права в системі права України // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 1. – С. 47–53.
 • Журик Ю. В. Становлення, формування та сучасний стан законодавства України про захист економічної конкуренції // Юридична Україна. – 2011. – № 1. – С. 93–95.
 • Журик Ю. В. Докази та доказування у справах про порушення законодавства України про захист економічної конкуренції // Юридична Україна. – 2011. – № 2. – С. 75–79.
 • Журик Ю. В. Нормативно-правовове регулювання збереження комерційної таємниці за законодавством України про захист економічної конкуренції // Юридична Україна. – 2011. – № 4. – С. 74–77.
 • Журик Ю. В. Право про захист економічної конкуренції як комплексна підгалузь права в національній системі права України // Юридична Україна. – 2011. – № 8. – С. 102–105.
 • Журик Ю. В. Актуальні питання розмежування сфер дії цивільного та господарського законодавства України // Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. – № 2 (6). – С. 95–102 [Електронний ресурс].
 • Журик Ю. В. Уточнення окремих положень законодавства України про захист економічної конкуренції // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 3. – С. 113–119.
 • Журик Ю. В. Актуальні питання розмежування сфер дії цивільного та господарського законодавства України // Правове регулювання економіки : зб. наук. праць / [відп. ред.. В. Ф. Опришко]. – 2012. – № 11–12. – С. 170–177.
 • Журик Ю. В. Формирование антимонопольно-конкурентного права Украины как комплексной подотрасли права // «LEGEA ŞI VIAŢA» («Закон и жизнь»), Publicaţie ştiinţifico-practică. – 2013. – № 11/4 (263). – С. 27–31.
 • Журик Ю. В. Проблемы определения предмета и методов антимонопольно-конкурентного права Украины // «LEGEA ŞI VIAŢA» («Закон и жизнь»), Publicaţie ştiinţifico-practică. – 2013. – № 12/3 (264). – С. 74–77.
 • Журик Ю. В. Социальная и экономическая природа отношений экономической конкуренции // «LEGEA ŞI VIAŢA» («Закон и жизнь»), Publicaţie ştiinţifico-practică. – 2014. – № 1/2 (265). – С. 124–127.
 • Журик Ю. В. Кодификация антимонопольно-конкурентного законодательства Украины // «LEGEA ŞI VIAŢA» («Закон и жизнь»), Publicaţie ştiinţifico-practică. – 2014. – № 2/2 (266). – С. 94–98.
 • Журик Ю. В. Відповідальність у сфері економічної конкуренції : теоретичний аспект // Юридична Україна. – 2014. – № 3. – С. 51–55.
 • Журик Ю. В. Окремі проблеми застосування адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері економічної конкуренції // Юридична Україна. – 2014. – № 4. – С. 80–85.
 • Журик Ю. В. Кримінальні правопорушення, пов’язані з економічною конкуренцією як особливий вид злочинів // Юридична Україна. – 2014. – № 5. – С. 53–59.
 • Журик Ю. В. Критерії якості продукції (товарів, робот, послуг) у форматі відносин економічної конкуренції // Юридична Україна. – 2014. – № 6. – С. 65–70.
 • Журик Ю. В. Актуальні питання систематизації та кодифікації антимонопольно-конкурентного законодавства України // Вісник господарського судочинства. – 2014. – № 3. – С. 91–98.
 • Журик Ю. В. Джерела антимонопольно-конкурентного права України // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 13.2014 / Редкол. : Крупчан О. Д. (Гол. ред.) та ін. – К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва. Національна академія правових наук, 2014. – № 13. – С. 160–164.

Мельник Ольга Олегівна

Статті у періодичних виданнях

 • Мельник О.О. Поняття і значення розподілу ризиків у цивільному праві //Юридичний вісник. – 2015. – №2. – С. 267-273.
 • .Мельник О.О. Звільнення боржника від відповідальності у разі неможливості виконання договірного зобов’язання //Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – Вип. 3. – С. 57-61.
 • Мельник О.О. Поняття «форс-мажор» у цивільному праві України //Юридичний вісник. – 2016. – №1. – С. 205-209.
 • Мельник О.О. Застереження про незмінність обставин договору та форс-мажор у цивільному праві України /О.О. Мельник //Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2016. – №2/1 (18). – С. 76-78.
 • Мельник О.О. Щодо походження та визначення поняття «ризик» у цивільному праві України /О.О. Мельник //Часопис цивілістики. – Вип. 16. – 2014. – С. 244-249.
 • Мельник О.О. Умова про форс-мажор (непереборну силу) у зовнішньоекономічному контракті /О.О. Мельник //Часопис цивілістики. – Вип. 22. – 2016. – С. 83-87.

Сердюк Георгій Нікандрович

Підручники, навчальні та навчально-методичні посібники

 • Сердюк Г.Н., Пархоменко В.Д. и др. Исследование некоторых свойств карбонитрида титана, полученного в азотной плазме. В кн.: Плазменные процессы в порошковой металлургии. - Черноголовка, 1987.

Статті у періодичних виданнях

 • Сердюк Г.Н., Пархоменко В.Д. и др. Адгезионные свойства покрытий из нитрида титана, сформированных магнетроннымреактивным распылением титана на металлокерамику // Украинский химический журнал. 1993. т.59. № 7.
 • Сердюк Г.Н., Пархоменко В.Д. и др. Термодинамический анализ системы Ti-O-C-N // Физ.хим.обработки материалов. 1985. № 5
 • Serdiuk G.. Tsybulev P. аnd so on. Synthesis and properties of network catalysts coated with d-metal nitrides and carbides (Russ) // Ukrainskiy Khimicheskiy Zhurnal. V.62. № 6, 1996.
 • Serdiuk G.. Tsybulev P. аnd so on.The effect of deposition conditions on properties and adhesion of titanium nitride coatings (Russ) // Ukrainskiy Khimicheskiy Zhurnal. V.62,№ 7. 1996.
 • Сердюк Г.Н., Цыбулев П.Н.
  и др. Синтез сложного оксида со структурой перовскита в системе La-Ce-Nd-Sm-Mn-O. Украинский химический журнал, т. 71. №., с.3-8, 1998.

Якименко Олександр Васильович

Монографії

 • Управління витратами машинобудівного підприємства на основі функціонально-процесного підходу: [монографія] / М.Г. Білопольський, І.Є. Андрющенко, О.М. Зборовська, О.В. Якименко. – Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2011. – 168 с.
 • Економічні ризики в інноваціях та механізми їх мінімізації на промислових підприємствах: Монографія / В.С. Волошин, Н.О. Євтушенко, О.В. Якименко. – Маріуполь: Видавничо-поліграфічний центр ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – 221

Статті у періодичних виданнях

 • Якименко О.В. Аналіз основних тенденцій розвитку інноваційного потенціалу підприємств України // Схід: аналітично-інформаційний журнал. – 2012. – № 2 (116). – С. 79-82.
 • Якименко О.В. Діагностика факторів інноваційного розвитку промислових підприємств // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. научн. тр. – Донецк: ДонНУ, 2012. – Т. 2. – С. 381-384.
 • Якименко О.В. Аналіз чинників опору інноваційному розвитку на підприємстві / М.Г. Білопольський, О.В. Якименко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць. ‑ Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – Вип. 1, Т. 3. – С. 24-27.
 • Гончаренко М.Ф., Якименко О.В. Основні важелі регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку економіки регіону // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 35. – С. 69-77.
 • Якименко О.В. Організаційне забезпечення науково-інноваційних мереж регіону // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер.: Економічні науки. – 2012. – Вип. 31 (1). – С. 123-127.

Дмитренко ВІкторія Вікторівна

Статті у періодичних виданнях

 • Дмитренко В.В. Суб’єкти права на комерційну таємницю та ноу-хау: порівняльно-правовий аналіз / В. Дмитренко // Право і суспільство. – 2017. – №4/2. – С.52-57.
 • Дмитренко В.В. Ноу-хау в системі об’єктівправа інтелектуальної власності / В. Дмитренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2017 - №4.
 • Дмитренко В.В.Проблеми регулювання ноу-хау в правовій системі України /В. Дмитренко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. - №5. – С. 58-65.

Чернявська Олена Валеріївна

Статті у періодичних виданнях

 • Чернявская Е.В. О треугольнике Фреге в патентоведении / Е.В. Чернявская // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. – 2017. – №3/4 (35/36). – С.133-137.

Новини

2019-08-24

24 cерпня - День незалежності України

З нагоди великого національного свята нашої державності – Дня незалежності України! Від імені директора Київського інституту інтелектуальної власності та права, Заслуженого юриста України, д.ю.н. Фелика Василя Івановича, усього професорсько-викладацького складу та адміністрації прийміть найсердечніші вітання із цим визначним святом.

Докладніше

2019-08-23

Зі святом! 23 серпня - День Державного Прапора України

День Державного Прапора – це свято всіх поколінь українців. Це данина поваги символу держави, що пройшов довгий, часом героїчний, часом трагічний шлях.

Докладніше

2019-08-10

Щирі вітання ректору НУ "ОЮА" Віктору Євстафійовичу Загородньому з нагоди Дня народження!

У цей чудовий літній день свій День народження святкує ректор Національного університету "Одеська юридична академія", кандидат юридичних наук, доцент Віктор Євстафійович Загородній.

Докладніше

2019-07-26

Урочисте вручення дипломів випускникам освітнього рівня «бакалавр» та «молодший спеціаліст» Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

26 липня 2019 року відбулося урочисте вручення дипломів випускникам освітнього рівня «бакалавр» та «молодший спеціаліст» Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА».

Докладніше

2019-07-01

1 липня 2019 року відбулися збори трудового колективу

1 липня 2019 року відбулися збори трудового колективу Київськ​ого інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія".

Докладніше

2019-06-28

З Днем Конституції!

8 червня в Україні відзначають День Конституції. Це свято було засноване в знак великої поваги до основного закону держави. У 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави і спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Конституцію, яка стала реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави як повноправної учасниці світового співтовариства.

Докладніше

2019-06-27

До уваги абітурієнтів! Вступ на навчання для здобуття ступеня "магістра"

Порядок дій для вступу на навчання для здобуття ступеня "магістра"

Докладніше

2019-06-27

До уваги абітурієнтів! Вступ на навчання для здобуття ступеня "бакалавра"

Порядок дій для вступу на навчання для здобуття ступеня "бакалавра"

Докладніше

2019-06-27

До уваги абітурієнтів, що вступають до Коледжу Київського інституту інтелектуальної власності та права

Порядок дій для вступу на навчання для здобуття ступеня "молодшого спеціаліста"

Докладніше

2019-06-26

Зустріч директора інституту Фелика В.І. з працівниками приймальної комісії

У стінах інституту відбулась нарада директора Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» , Заслуженого юриста України, д.ю.н. Василя Івановича Фелика з працівниками приймальної комісії.​

Докладніше