Кафедра кримінального права, процесу і криміналістики


ПАЛІЙ МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики кандидат юридичних наук, доцент

У 1997 р. з відзнакою закінчив Донецький юридичний інститут при Донецькому національному університеті, спеціальність «Правознавство».

У січні 2003 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Злочинність у сфері віросповідання та боротьба з нею» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

У травні 2006 року присвоєно вчене звання «доцент» по кафедрі кримінального права. Під його керівництвом захищено чотири дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Підготував три навчальні посібники з грифом МОН. Член президії ВГО «Всеукраїнска асоціація кримінального права».

Загальний педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах складає 17 років.

Коло наукових інтересів: пенітенціарна кримінологія, пробація та капеланство у протидії злочинності, релігійна профілактика злочинності, вплив християнства на злочинність.

Автор і співавтор понад 70 наукових праць, серед них, зокрема, є такі:

 • Палій М.В. Значення взаємозв’язку релігії та права: філософсько-правовий аспект / М. В. Палій // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2004. – №1. – 2004. – С. 3-11.
 • Палій М.В. Критерії визначення поняття корупції та шляхів боротьби з нею на кримінально-правовому та організаційно-правовому рівнях / М. В. Палій // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2005. – №3. – С. 226-236.
 • Палій М. В. Юридичний вимір поняття «гріх» і його значення для протидії злочинності / М. В. Палій // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2013. – № 3 (54). – С. 163–168.
 • Палій М. В. Пробація та капеланство як нові перспективи взаємодії державних та релігійних інститутів у протидії злочинності в Україні / В. М. Палій // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2015. – № 01. – С. 355-367.
 • Палій М.В. Публічність та персоніфікація як біблійні принципи протидії тотальній корупції М. В. Палій // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. матеріалів III міжнар. наук.-практ. конф., 3 квіт. 2015 р. / МВС України, ХНУВС, Кримінолог. асоц. України. - Харків : Золота миля, 2015. - С. 152-156.
 • Палій М. В. Релігійна профілактика злочинності у місцях позбавлення волі / М. В. Палій // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави[текст] : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (05 березня 2015 року м.Одеса). – Одеса : ОДУВС, 2015. – С. 234–236.
 • Палій М.В., Юрченко Я.Л. Спеціально-кримінологічне запобігання наркозлочинності у місцях позбавлення волі християнськими засобами / М.В. Палій, Я.Л. Юрченко // Проблеми правознавства та правоохороної діяльності. – 2016. – № 3 (57). – С. 95 – 102.

1.2 Дисципліни, які забезпечуються кафедрою(за алфавітом):

Адміністративна відповідальність за правопорушення пов`язані з корупцією
Запобігання і протидія корупції
Прокуратура
Теорія доказів у кримінальному провадженні
Адміністративна юрисдикція поліції.
Базові психологічні методи детекції прихованої інформації.
Взаємодія поліції з органами публічної влади.
Використання практики ЄСПЛ у кримінальному провадженні.
Виявлення та розслідування злочинів в сфері ІТ-технологій.
Виявлення та розслідування злочинів у сфері економіки.
Виявлення та розслідування кіберзлочинів
Виявлення та розслідування корупційних злочинів.
Виявлення та розслідування корупційної та організованої злочинності.
Відповідальність за злочини проти громадської безпеки та громадського порядку.
Віктимологічна профілактика злочинів.
Досудове розслідування.
Запобігання загально кримінальній злочинності.
Кваліфікація злочинів проти прав та свобод людини.
Кваліфікація злочинів проти правосуддя
Кваліфікація злочинів у сфері інтелектуальної власності.
Кваліфікація злочинів у сфері ІТ-технологій
Кваліфікація корупційних злочинів
Кваліфікація майнових злочинів
Класифікація злочинів у сфері економіки
Криміналістика.
Кримінальне право (Заг. частина).
Кримінальне право
Кримінальне право зарубіжних країн
Кримінальний процес
Кримінально-виконавче право.
Кримінально-правова характеристика злочинів пов’язаних з терористичною діяльністю.
Кримінологічна безпека економічної діяльності.
Кримінологія.
Методика і тактика розслідування злочинів
Міжнародне кримінальне право
Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні
Міжнародно-правова допомога у кримінальному провадженні.
Організаційно-правове забезпечення антикорупційної діяльності
Організація державної служби в Україні
Організація і тактика діяльності кримінальної поліції у протидії злочинам
Організація правоохоронної діяльності Національної поліції України.
Основи психологічної верифікації свідчень в юридичній діяльності.
Основи слідчої та оперативно-розшукової діяльності.
Повноваження прокурора у досудовому розслідуванні.
Повноваження слідчого судді
Поліграфологічні та не інструментальні основи перевірки показів людини
Порівняльне правознавство.
Права людини у сфері кримінальної юстиції
Права людини у сфері правоохоронної діяльності
Правоохоронна та правозахисна система України.
Прийняття кримінально-процесуальних рішень.
Проблеми сучасного кримінального права.
Проведення слідчих (розшукових) дій.
Протидія організованій та рецидивній злочинності.
Протидія транснаціональній злочинності.
Професійна етика юриста
Процесуальне керівництво у досудовому провадженні.
Психологія слідчої та оперативно-розшукової діяльності.
Розслідування злочинів «по гарячих слідах»
Складання процесуальних документів у досудовому розслідуванні
Служба в органах поліції України
Соціальні комунікації
Соціально-політичні процеси
Сторона обвинувачення в кримінальному провадженні
Судове провадження
Судові екпертизи
Судові рішення в кримінальному провадженні
Судові та правоохоронні органи України
Сучасні методи оцінки достовірності повідомленої інформації.
Сучасні проблеми Загальної частини кримінального права України
Юридична психологія

1.3. Загальна фотографія кафедри:

2.Історія кафедри

Керуючись Законом України «Про вищу освіту» та рішенням вченої ради від 20 травня 2017 року, з метою відповідності кафедр Національного університету «Одеська юридична академія» (далі – Університет) Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, враховуючи необхідність забезпечення навчального процесу, зокрема проведення відповідно до профілю кафедр освітньої, методичної, науково-інноваційної, організаційної та виховної діяльності, забезпечення підготовки та захисту випускних кваліфікаційних робіт, практичної підготовки студентів, атестації здобувачів освітніх послуг,реорганізовано внутрішню структуру Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» шляхом створення кафедри кримінального права, процесу і криміналістики. Кафедра розпочала свою роботу з першого вересня 2017 року.

3.Персоналії кафедри:

ФЕЛИК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

Професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, директор Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, доцент, генерал-майор міліції

У 1999 році закінчив магістратуру Національної академії внутрішніх справ України.

З 2000 по 2003 рік навчався в ад’юнктурі Національної академії внутрішніх справ, після закінчення якої захистив кандидатську дисертацію за спеціальностю 12.00.07. – теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право.

Працював заступником начальника Тисменицького РВ УМВС Івано-Франківської області, очолював міліцію громадської безпеки. У 1999 році призначений начальником Галицького РВ УМВС в Івано-Франківській області. У вересні 2010-го Василя Івановича Фелика призначили заступником начальника УМВС - начальником міліції громадської безпеки УМВС, а в 2011 році - першим заступником начальника УМВС України в Івано-Франківській області. У 2012 році його призначено першим заступником начальника УМВС - начальником слідчого управління УМВС України в Івано-Франківській області. У 2013-2014 роках - начальник УМВС в Івано-Франківській області, присвоєне спеціальне звання генерал-майор міліції.

З 2015 по 2016 рік – директор Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету "Одеська юридична академія".

У лютому 2017 року захистив дисертацію «Адміністративно-правове забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. – теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право.

З 2016 року – директор Київського інституту інтелектуальної власності та права національного університету «Одеська юридична академія»

Коло наукових інтересів: реформування діяльності правоохоронних органів, профілактика злочинності органами внутрішніх справ.

Автор і співавтор понад 100 наукових праць, серед яких монографічні дослідження:

1. Фелик В.І. Система функцій профілактичної діяльності Національної поліції України // Порівняльне аналітичне право. – 2016. – № 2. – С. 156–158.

2. Фелик В.И. Усовершенствование административно-правового регулирования профилактической деятельности Национальной полиции Украины // Legea si viаta (Закон и жизнь (Молдова)). – 2016. – № 12/3 (300). – С. 94–97.

3. Фелик В.І.Види нематеріального забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України // Право UA. – 2017. – № 1. – С. 52-56.

4. Фелик В.І. Місце Національної поліції України в системі інших органів та установ, що здійснюють профілактику правопорушень // Наше право. – 2017. – № 1. – С. 62–66.

5. Фелик В.І. Особливості функціональної підготовки працівників поліції як суб’єктів профілактичної діяльності // Європейські перспективи. – 2017. – № 1. С. 60-64.

6. Фелик В.И. Содержание финансового обеспечения профилактической деятельности Национальной полиции Украины // Верховенство права. – 2017. – № 1. – С. 58–63.

7. Фелик В.І. Адміністративно-правове забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України / Монографія / Харків. 2016. – 511 с.

8. Фелик В.І. Структура Національної поліції України як суб’єкта профілактики правопорушень // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 6–7 листоп. 2015 р.). – Д. : ГО «Правовий світ», 2015. – С. 64–66.

ВОРОБЕЙ ПЕТРО АДАМОВИЧ
Професор, доктор юридичнх наук

Академік академії наук Вищої освіти України, віце-президент.
Проходив строкову військові службу з 1976 по 1978рр. у м. Хабаровську.
Освіта вища юридична, в 1984 році закінчив Волгоградську вищу слідчу школу МВС СРСР (правознавство) – слідчий факультет.
З 1984 по 1991 рік працював у слідчих органах м. Києва.
У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Кримінальна відповідальність за незаконну торговельну діяльність» зі спеціальності – 12.00.08.
У 1998 році балотувався кандидатом у народні депутати України у 23 виборчому мажоритарному окрузі Волинської області, де посів 2 місце.
У 1999 році захистив докторську дисертацію на тему: «Теорія і практика кримінально-правового ставлення в вину» зі спеціальності – 12.00.08.
Автор понад 150 наукових праць та десяти монографій.
Приймав активну участь у розробці нового Кримінального, Кримінально-процесуального, Земельного, Митного і Господарського кодексів України та інших законодавчих актів.
Приймав участь в написанні та обговоренні Конституції України.
Працює над вдосконаленням Кримінального, Кримінально-процесуального, Адміністративного, Цивільного, Конституційного, Господарського законодавства.
Двічі висувався інститутом Держави і права ім. Корецького НАН України кандидатом в судді Конституційного Суду України.
Керівник авторського колективу з підготовки 10-ти томного видання «Кримінальне право і законодавство України».
Член комісії по реформуванню правоохоронної системи при Президентові України.
Нагороджений 26 орденами та медалями, в тому числі 3 медалі за бездоганну службу І, ІІ та ІІІ ступенів, та 6церковних нагород.

Коло наукових інтересів: кримінальне право, теорія кваліфікації злочинів, кримінально-правового ставлення в вину.

Дисципліни, які викладає: Адміністративна відповідальність за правопорушення пов`язані з корупцією, Кваліфікація злочинів проти правосуддя, Кваліфікація корупційних злочинів, Кваліфікація майнових злочинів, Класифікація злочинів у сфері економіки, Кримінальне право, Кримінальне право зарубіжних країн, Міжнародне кримінальне право, Повноваження слідчого судді.

КВАША ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики доктор юридичних наук, професор

У 1996 р. з відзнакою закінчила Київський університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «правознавство».

У 1999 р. захистила канд. дис. «Організатор злочину: кримінально-правове та кримінологічне дослідження» зі спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Співучасть у злочині: сутність, структура та відповідальність» зі спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

У 2014 р. присвоєно вчене звання «професор» зі спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

Під її керівництвом захищено 23 кандидата юридичних наук.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. З 2016 р. бере участь в атестації наукових кадрів як член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України. Є членом редколегій Віснику Національної академії прокуратури України, Юридичного часопису Національної академії внутрішніх справ. Нагороджена Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (2009). Лауреат премії імені М.П. Василенка НАН України (2014).

Загальний педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах складає 18 років.

Коло наукових інтересів: проблеми співучасті у злочині, організованої злочинності, протидії корупції, інституту обставин, що виключають злочинність діяння.

Автор і співавтор більше 150 наукових праць, серед яких монографічні дослідження:

 • «Організатор злочину. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження» (2003).
 • «Уявна оборона: кримінально-правова кваліфікація та відповідальність» (2012, у співавт.).
 • «Співучасть у злочині: структура та відповідальність» (2013).
 • «Виконавець злочину у структурі співучасті» (2015, у співавт.).
 • «Необхідна оборона (захист від посягання на статеву свободу та статеву недоторканість особи)» (2016, у співавт.).


МЕЛЬНИК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ

Доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики кандидат юридичних наук, доцент

У 1998 р. закінчив юридичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника: повна вища освіта за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація юрист.

У червні 2002 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Правова охорона лісів Карпатського регіону».

У квітні 2005 року присвоєно вчене звання «доцент» по кафедрі кримінального права.

Загальний педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах складає 19 років.

Коло наукових інтересів: кримінально-правова політика, кримінально-правова охорона довкілля.

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі однієї монографії та п’ятьох навчальних і навчально-методичних посібники, серед них, зокрема, є такі:

 • Мельник П.В. Охорона довкілля засобами кримінального законодавства відповідно до законодавством Європейського Союзу // Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу : матеріали V Всеукр. наук. семін., (6 груд. 2016 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ, 2016. – С. 25-29.
 • Мельник П.В. Кримінальна відповідальність юридичних осіб за злочини проти довкілля (на підставі рішень Європейського суду з прав людини) // Застосування рішень Європейського суду з прав людини у практиці вітчизняних судів [текст]: Збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. кругл. столу (Івано-Франківськ, 9 грудня 2016 року). – Івано-Франківськ: видавник Голіней О.В., 2016. - С. 112-116.
 • Мельник П.В. Покарання за злочини проти довкілля // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (9-10 груд. 2016 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: Юридичний інститут ПНУ ім. В. Стефаника, 2016.
 • Мельник П.В. Директива 2008/99/ЄС про охорону довкілля засобами кримінального законодавства як джерело права Європейського Союзу // Актуальні проблеми теорії кримінальної законотворчості та практики її застосування : міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. (27 груд. 2016р., м. Одеса) / відп. ред.: В.О. Туляков. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. – С. 45-49.
 • Мельник П.В. Загальна характеристика законодавства Європейського Союзу та України у сфері туризму // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Серія «Право». – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2016. – Вип. (1)13. – C. 140 – 151.
 • Мельник П.В. Право промышленной собственности как объєкт криминально-правовой охраны в Украине // Весник БарГУ: научно-практический журнал. Серия «Исторические науки и археология. Экономические науки. Юридические науки». – Барановичи: Барановичский государственный университет. – 2016. – Вып.4, декабрь 2016. – С. 98-103.
 • Мельник П.В. Пенализация деяний против окружающей среды в Украине и Республике Беларусь // Уголовная политика Республики Беларусь: состояние и пути совершенствования : Сборник материалов ІІІ Междунар. научн.-практ. конф. (11-13 мая 2017 г., г. Барановичи). - Барановичи: БарГУ, 2017.  ГРЯНКА ГРИГОРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
  Доцент, кандидат юридичних наук

  У 1986 р. закінчив Київську вищу школу МВС СРСР, отримав спеціальність правознавство, кваліфікацію юриста. У 2008 р. закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за освітньо-професійною програмою підготовки магістра, отримав спеціальність правознавство, кваліфікацію юриста, диплом магістра. У вересні 2010 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Адміністративно-процесуальний примус за Кодексом України про адміністративні правопорушення». У березні 2013 року присвоєно вчене звання «доцент» по кафедрі адміністративного права і процесу. Загальний педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах складає 25 років. Коло наукових інтересів: процесуальний примус, заходи забезпечення провадження. Дисципліни, які викладає: Взаємодія поліції з органами публічної влади, Виявлення та розслідування злочинів в сфері ІТ-технологій, Виявлення та розслідування злочинів у сфері економіки, Виявлення та розслідування кіберзлочинів, Виявлення та розслідування корупційних злочинів, Запобігання і протидія корупції, Кваліфікація злочинів у сфері ІТ-технологій, Кваліфікація майнових злочинів, Кримінально-правова характеристика злочинів пов’язаних з терористичною діяльністю, Кримінологічна безпека економічної діяльності, Організація і тактика діяльності кримінальної поліції у протидії злочинам, Прийняття кримінально-процесуальних рішень, Прокуратура, Процесуальне керівництво у досудовому провадженні, Складання процесуальних документів у досудовому розслідуванні, Судове провадження.
  ФЕСЬКОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Старший викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, кандидат юридичних наук

У 1980 році закінчив стаціонар юридичного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка.

Загальний педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах складає 37 років. Викладає таки навчальні дисципліни, як криміналістика та кримінальний процес.

Кандидатську дисертацію за темою «Європейська соціальна хартія (переглянута) і трудове законодавство України: питання адаптації» за спеціальністю 12.00.05 захистив у Харківському Національному університеті внутрішніх справ у 2003 році.

Коло наукових інтересів: інноваційні методики розслідування злочинів, криміналістична тактика.

Автор і співавтор понад 25 наукових праць, серед них, зокрема, є такі:

 • Трудове законодавство України і Європейська соціальна хартія (переглянута): питання адаптації. Монографія. – К.: Знання, 2005. – 276 с.
 • Порядок призначення окремих видів експертиз.: навч. пос./ Азаров Ю.І., Заїка С.О., Орлов Ю.Ю., Феськов М.М./. – К.: Нац. акад.внутр. Справ, 2010.–164 с.
 • Криміналістика. Підручник. К.: «Центр учбової літератури». 2015. – 544 с. (у співавторстві, гл 28).
 • Криміналістика. Мультимедійний підручник. 2016 ( у співавторстві).


  НАЗАРОВ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
  доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат психологічних наук, доцент, полковник поліції у відставці У 1999 році закінчив Університет внутрішніх справ (м. Харків) за двома спеціальностями «Практична психологія» та «Правознавство». Має кваліфікацію поліграфолога, судового експерта психолога. Провів більше 1000 різноманітних психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа. З 1994 по 2014 роки проходив службу в органах внутрішніх справ та Національній поліції Україні, в теперішній час є пенсіонером Національній поліції України. Працював начальником центру практичної психології при УМВС України в Миколаївській області, заступником начальників міськрайвідділів по роботі з персоналом, начальником сектору психологічної, мистецтвознавчої, фототехнічної і портретної експертизи в Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі при ГУМВС України в Одеській області, заступником начальника науково-дослідної лабораторії психологічного супроводження службової діяльності органів внутрішніх справ (на правах управління) Державного науково-дослідного інституту МВС України, головним психологом Департаменту кадрового забезпечення Національній поліції України. Нагороджений відзнакою Президента України. В 2007 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.06. – юридична психологія на тему: «Гендерні особливості смислової сфери осіб, що вичинили насильницькій злочин». Включений до складу низькі міжнародних та українських професійних організацій: Міжнародного співтовариства поліграфологів (США), "Товариства психологів України" (Україна), Незалежної науково-дослідного експертного союзу (Україна), Технічного комітету Е52 "Судова психофізіологія в галузі стандартизації діяльності поліграфологів" Міжнародної організації ASTM International (США). У грудні 2016 обраний до складу Координаційної ради професійної громадської організації "Колегія поліграфологів України", виступає науковим консультантом секції судово-психологічної експертизи Науково-консультаційного і методичної ради при Міністерстві юстиції України з 2012 року в рамках науково-методичного співробітництва. Включений до складу єдиного державного Реєстру атестованих судових експертів психологів Міністерства юстиції України. Має стаж експертної практики з 2002 року. Засновник і видавець реферативно-наукового online журналу "Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці" /ISSN: 2521-1463/. Педагогічною діяльністю пов'язаної з викладанням психолого-правових дисциплін займається з 1999 року за сумісництвом, обіймав посади викладача, доцента, професора. З 2012 року э здобувачем на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія по темі дисертаційного дослідження: «Теорія та практика судово-психологічної експертизи в кримінальному судочинстві». Коло наукових інтересів: судово-психологічна експертиза, психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа, психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності в Національній поліції України, судова експертиза. Дисципліни, які викладає: Базові психологічні методи детекції прихованої інформації, Основи психологічної верифікації свідчень в юридичній діяльності, Поліграфологічні та не інструментальні основи перевірки показів людини, Психологія слідчої та оперативно-розшукової діяльності, Судові експертизи, Сучасні методи оцінки достовірності повідомленої інформації, Юридична психологія.

БАРЦИЦЬКА АНАСТАСІЯ АНАТОЛІЇВНА

Доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, кандидат юридичних наук

У 2003 році з відзнакою закінчила Національний університет «Одеська юридична академія».

Кандидатську дисертацію на тему: «Криміналістичні технології: сутність та місце в системі криміналістичної науки» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність) захистила у 2011 році в Національному університеті «Одеська юридична академія».

Сфера наукових інтересів – теоретичні проблеми криміналістики; методологічні засади запровадження криміналістичних технологій у сферу наукових досліджень та практичну діяльність з розслідування злочинів.

Автор і співавтор понад 20 наукових праць, серед них, зокрема, є такі:

1. Барцицька А. А. Технологія злочинної діяльності як елемент криміналістичної характеристики окремих категорій злочинів / А.А. Барцицька // Держава та регіони: наук.- вироб. журн. – Запоріжжя, 2011. –№2. – С. 121-124.

2. Барцицька А.А. Категорія «криміналістична технологія» в понятійному апараті криміналістики / А.А. Барцицька // Митна справа. – О., 2011. – №5. – С.173-177.

3. Барцицька А.А. Криміналістичні технології в системі техніко-криміналістичних положень / А.А. Барцицька // Вісник прокуратури. – К., 2011 – № 10. – С.83-86.

4. Барцицька А.А. Актуальні питання виокремлення технологічного аспекту криміналістичної методики / А.А. Барцицька // Юридичний вісник. –О.,2014 – №6 – С.175-181.

5. Барцицька А.А. Становлення технологічного підходу – новаційний напрямок розвитку криміналістики / В.В. Тіщенко, А.А. Барцицька // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. – Вип. 68 – О.: Юрид. літ-ра, 2012 – С.560-566.

6. Барцицька А.А. Теоретичні засади формування технологічного підходу в криміналістиці: монографія / В.В. Тіщенко, А.А. Барцицька –Одеса: Фенікс, 2012 – 198 с.

7. Барцицька А.А. Сучасні тенденції розвитку понятійно-категоріального апарату криміналістики / В.В. Тіщенко, А.А. Барцицька // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» – 2012 –Т.11. – С. 404-412.


БУКАЧ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

У 1997 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України. Кандидат юридичних наук ( 2004 р.) доцент (2010 р.).

Кандидатську дисертацію на тему «Конституційні політичні права та їх забезпечення міліцією» (спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне захистив у 2004 році у Національній академії внутрішніх справ.

Сфера наукових інтересів: права та свободи людини і громадянина; конституційне право України та зарубіжних країн; захист прав та свобод людини та громадянина у кримінальному судочинстві; право ЄС.

Стаж роботи у ВНЗ – 15 років.

Автор і співавтор понад 50 наукових праць, серед них, зокрема, є такі:

1. Букач В.В., Олійник А.Ю. Конституційні політичні права та свободи людини і громадянина в Україні: Монографія. – Д.: Дніпроп. Держ. Ун-т внутр. Справ, 2006. – 172 с.;

2. Букач В.В. Програмний продукт «Посібник «Конституційне право України» Зареєстрований патент МОН Державним департаментом інтелектуальної власності // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №23810 від 05.03.2008 р.;

3. Актуальні проблеми конституційного права України (текст): підручник Авторський колектив: Букач В.В. – к.ю.н., доцент кафедри; Кулик Т.О. – викладач кафедри; Лазаренко Л.А. – старший викладач кафедри, к.ю.н.; Олійник А.Ю. – професор кафедри, к.ю.н., професор, Юрковська Л.Г. – викладач кафедри та ін./за заг. ред. проф. Олійника А.Ю.:-К.:2013.- 554 с. Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

ВАСИЛЕНКО ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА

Доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики,

кандидат юридичних наук

У 2005 році закінчила факультет правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Кандидатську дисертацію на тему “Організаційно-правові аспекти санації банківської установи” ( спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право) захистила у 2013 році у Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Напрям наукових інтересів: заходи кримінально-правового впливу; медіація в кримінальних справах; пробація засуджених.

Автор і співавтор понад 13 наукових праць, серед них, зокрема, є такі:

 • До питання про пробацію неповнолітніх правопорушників в Канаді//Актуальні проблеми соціального права: Збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ “Інститут реабілітації та соціальних технологій” у 2017 р./За загальною редакцією М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.О.Попелюшка. – К.: ПВГОІ “ІР СТ Україна”, 2017. – С.85-90.
 • Відповідальність керівників банку за результати його діяльності як захід забезпечення захисту інтересів вкладників та кредиторів банку//Актуальні проблеми соціального права: Збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ “Інститут реабілітації та соціальних технологій” у 2014 р./За загальною редакцією М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.О.Попелюшка. – К.: ПВГОІ “ІР СТ Україна”, 2015. – С.74-81.


  БОНДАРЧУК МИКОЛА ТИМОФІЙОВИЧ
  Старший викладач

  Закінчив Київське військово-морське політичне училище у 1978 році.
  У 1987 році закінчив Військово-політичну академію ім.Леніна за спеціальністю викладач історії та суспільствознавства.
  В період з 1978 по 1993 роки проходив службу в морських частинах Прикордонних військ.
  З 1993 по 2011 рік служба в МВС України на посадах:
  - начальника Центру практичної психології МВС України;
  - начальника інспекції по особовому складу Департаменту кадрового забезпечення;
  - 1-го заступника директора Департаменту зв’язків з громадськістю. Викладає дисципліни:
  - Правоохоронна та правозахисна система України;
  - Психологія слідчої та оперативно-розшукової діяльності;
  - Основи соціальних комунікацій;
  - Правоохоронна та правозахисна система України;
  - Служба в органах поліції;
  - Досудове розслідування;
  - Основи соціальних комунікацій;
  - Соціально-політичні процеси;
  - Етика;
  - Професійна етика працівників правоохоронних органів. Закріплений за Національним університетом внутрішніх справ для захисту кандидатської дисертації на тему «Методично-правові засади організації психопрофілактичної роботи в органах та підрозділах Національної поліції України».
  Науковий доробок складає понад 30 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях
  .Напрям наукових інтересів: юридична психологія.
  Науково-педагогічний стаж складає 35 років.


  ДИКА ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
  Старший викладач

  У 2014 році закінчила Інститут прокуратури та слідства (нині Факультет прокуратури та слідства) Національного університету «Одеська юридична академія» з відзнакою та здобула кваліфікацію магістр права. На даний час працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Криміногенна ситуація в механізмі насильницьких злочинів» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Науковий керівник – д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки Дрьомін Віктор Миколайович. Напрям наукових інтересів – криміногенні ситуації та їх роль в механізмі насильницьких злочинів, попередження загальнокримінальних насильницьких злочинів, заходи ситуативної профілактики загальнокримінальних насильницьких злочинів; когнітивне дослідження теорії конфлікту та її кореляція з насильницькими злочинами, навички подолання та захисні стратегії, як засоби віктимологічної профілактики. Дисципліни, які викладає: Кримінологія; Кримінально-виконавче право; Судові рішення в кримінальному провадженні; Адміністративна юрисдикція поліції; Виявлення та розслідування корупційної та організованої злочинної діяльності.

  Наукова та навчально-методична література
  • Актуальні проблеми конституційного права України (текст): підручник Авторський колектив: Букач В.В. – к.ю.н., доцент кафедри; Кулик Т.О. – викладач кафедри; Лазаренко Л.А. – старший викладач кафедри, к.ю.н.; Олійник А.Ю. – професор кафедри, к.ю.н., професор, Юрковська Л.Г. – викладач кафедри та ін./за заг. ред. проф. Олійника А.Ю.:-К.:2013.- 554 с. Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
  • Адміністративне право України. Курс лекцій: підручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко та ін.. / за ред. В.В. Коваленка. – 2013. – 872 с.
  • Криміналістика. Підручник. К.: «Центр учбової літератури». 2015. – 544 с. (Феськов М.М. у співавторстві, гл 28).
  • Фелик В.І. Адміністративно-правове забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України / Монографія / Харків. 2016. – 511 с.
  • Воробей П.А. Кримінально-правова охорона у сфері соціального та пенсійного страхування: [монографія] /В.С.Кошевський, П.А.Воробей, А.В.Савченко, О.О.Семенюк, О.Г.Колб. – К. : НАВС, 2016. – 235 с.
  • Кваша О.О. Забезпечення правопорядку в Україні засобами кримінальної юстиції: [монографія] / - Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2017. - 372 с.
  Назаров О.А. Психологія вбивці: гендерний аспект [ Текст ] : монографія / О. А. Назаров. – Київ: Освіта України, 2014. – 176 с.

  Бібліографія

  Палій М.В.

  • Палій М. В. Юридичний вимір поняття «гріх» і його значення для протидії злочинності / М. В. Палій // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2013. – № 3 (54). – С. 163–168.
  • Палій М. В. Пробація та капеланство як нові перспективи взаємодії державних та релігійних інститутів у протидії злочинності в Україні / В. М. Палій // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2015. – № 01. – С. 355-367.
  • Палій М.В. Публічність та персоніфікація як біблійні принципи протидії тотальній корупції М. В. Палій // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. матеріалів III міжнар. наук.-практ. конф., 3 квіт. 2015 р. / МВС України, ХНУВС, Кримінолог. асоц. України. - Харків : Золота миля, 2015. - С. 152-156.
  • Палій М. В. Релігійна профілактика злочинності у місцях позбавлення волі / М. В. Палій // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави[текст] : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (05 березня 2015 року м.Одеса). – Одеса : ОДУВС, 2015. – С. 234–236.
  • Палій М.В., Юрченко Я.Л. Спеціально-кримінологічне запобігання наркозлочинності у місцях позбавлення волі християнськими засобами / М.В. Палій, Я.Л. Юрченко // Проблеми правознавства та правоохороної діяльності. – 2016. – № 3 (57). – С. 95 – 102.
  • Палій М. В. Вплив основного постулату християнства на сомооцінку особи та запобігання злочинності // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Співвідношення публічного та приватного права у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності» м. Київ, 15-16 грудня 2017 р. – 484 с. С.352-355
  • Палій М.В., Барабанова Д.А. Тактична інформація щодо АТО як елемент національної безпеки та складу злочину, передбаченого ст.256 КК України // Реформування національної безпеки: історія, сучасність, перспективи : матеріали II підсумкової науково-практичної конференції (18 травня 2018 року). – К. : Інститут УДО КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. – 170 с. С.110-112
  • Палій М.В. Управління запобіганням злочинності через взаємодію церкви та держави // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології у менеджменті» м. Київ, 12 червня 2018 р.

  Фелик В.І.

  -
  Фелик В.І. Система функцій профілактичної діяльності Національної поліції України // Порівняльне аналітичне право. – 2016. – № 2. – С. 156–158.
  - Фелик В.И. Усовершенствование административно-правового регулирования профилактической деятельности Национальной полиции Украины // Legea si viаta (Закон и жизнь (Молдова)). – 2016. – № 12/3 (300). – С. 94–97. - Фелик В.І.Види нематеріального забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України // Право UA. – 2017. – № 1. – С. 52-56. - Фелик В.І. Місце Національної поліції України в системі інших органів та установ, що здійснюють профілактику правопорушень // Наше право. – 2017. – № 1. – С. 62–66. - Фелик В.І. Особливості функціональної підготовки працівників поліції як суб’єктів профілактичної діяльності // Європейські перспективи. – 2017. – № 1. С. 60-64. - Фелик В.И. Содержание финансового обеспечения профилактической деятельности Национальной полиции Украины // Верховенство права. – 2017. – № 1. – С. 58–63. - Фелик В.І. Адміністративно-правове забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України / Монографія / Харків. 2016. – 511 с.
  - Фелик В.І. Структура Національної поліції України як суб’єкта профілактики правопорушень // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 6–7 листоп. 2015 р.). – Д. : ГО «Правовий світ», 2015. – С. 64–66.

  Воробей П.А.

  - Воробей П.А. Компаративістська характеристика складів злочинів передбачених статтями 384-385 КК України та аналогічна діяльність за кримінальним законодавством республік колишнього СРСР. Київ. Юридична наука. №12. 2017. С.62-71.- Воробей П.А. Відповідальність за завідома неправдиве показання в контексті кримінально-правової політики держави як гарантія правової безпеки. Київ. Юридична наука. №1. 2018. С.49-59.- Воробей П.А. Забезпечення чинним кримінальним законодавством конституційних прав і свобод людини і громадянина від злочинів, передбачених статтями Розділу V КК України (родовий та безпосередні об’єкти злочинів та види охоронюваних правовідносин). Київ. Юридична наука. № 2. 2018. С.83-90.- Воробей П.А. Рефайлінг (рефайл) як спосіб вчинення несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв᾽язку /А.В.Савченко, П.А.Воробей, Ю.А.Бельський. К. Юридична наука. № 1. 2018. С.149-165.- Воробей П.А. Кримінально-правова охорона у сфері соціального та пенсійного страхування: [монографія] /В.С.Кошевський, П.А.Воробей, А.В.Савченко, О.О.Семенюк, О.Г.Колб. – К. : НАВС, 2016. – 235 с.- Воробей П.А. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.]; за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с.- Воробей П.А. Про деякі потенційні можливості прокуратури, що пов’язані з виявленням, усуненням та блокуванням причин і умов злочинності в Україні / П.А. Воробей, В.В. Ремега // Актуальні проблеми кримінального права та процесу і практики їх застосування: матеріали міжвідомчої наук.-практ. конф., м. Київ, 10.11.2016 р. - К.: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2016 - С. 5 – 7.- Воробей П.А. Кримінологічні аспекти дослідження гідності людини у контексті вивчення особи злочинця / П.А. Воробей, В.В. Ремега // Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи: матеріали міжнародної наукової конференції, м. Київ, 9.12.2016 р. - К.: Національний юридичний університет ім.. Ярослава Мудрого, 2016 - С. 85 – 87.- Воробей П.А. Про деякі змістовні елементи запобіжної діяльності прокуратури у сфері виконання покарань України / П.А. Воробей // Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19.05.2016 р. - К.: Національна академія прокуратури України, 2016 - С. 81 – 83.- Воробей П.А. Про стан наукового дослідження проблем застосування заходів приборкання до засуджених в Україні / П.А. Воробей // Актуальні питання реформування правової системи: матеріали XIII міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 24-25.06.2016 р. - Л.: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки , 2016 - С. 250-252.- Воробей П.А. Щодо деяких критеріїв оцінки ефективності діяльності прокуратури як суб’єкта запобігання злочинам / П.А. Воробей // Актуальні проблеми прав людини яка перебуває в конфлікті з законодавством крізь призму правових реформ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, К.2016 – С.17-19.- Воробей П.А. Про деякі проблемні моменти реалізації у законодавстві України завдань щодо запобігання злочинам / П.А. Воробей, С.О. Колб // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 3.03.2017 р. - С. 145-148.

  Кваша О.О.

  - «Співучасть у злочині: структура та відповідальність» (2013).
  - «Виконавець злочину у структурі співучасті» (2015, у співавт.).
  - «Необхідна оборона (захист від посягання на статеву свободу та статеву недоторканість особи)» (2016, у співавт.).

  Мельник П.В.

  • Мельник П.В. Охорона довкілля засобами кримінального законодавства відповідно до законодавством Європейського Союзу // Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу : матеріали V Всеукр. наук. семін., (6 груд. 2016 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ, 2016. – С. 25-29.
  • Мельник П.В. Кримінальна відповідальність юридичних осіб за злочини проти довкілля (на підставі рішень Європейського суду з прав людини) // Застосування рішень Європейського суду з прав людини у практиці вітчизняних судів [текст]: Збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. кругл. столу (Івано-Франківськ, 9 грудня 2016 року). – Івано-Франківськ: видавник Голіней О.В., 2016. - С. 112-116.
  • Мельник П.В. Покарання за злочини проти довкілля // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (9-10 груд. 2016 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: Юридичний інститут ПНУ ім. В. Стефаника, 2016.
  • Мельник П.В. Директива 2008/99/ЄС про охорону довкілля засобами кримінального законодавства як джерело права Європейського Союзу // Актуальні проблеми теорії кримінальної законотворчості та практики її застосування : міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. (27 груд. 2016р., м. Одеса) / відп. ред.: В.О. Туляков. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. – С. 45-49.
  • Мельник П.В. Загальна характеристика законодавства Європейського Союзу та України у сфері туризму // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Серія «Право». – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2016. – Вип. (1)13. – C. 140 – 151.
  • Мельник П.В. Право промышленной собственности как объєкт криминально-правовой охраны в Украине // Весник БарГУ: научно-практический журнал. Серия «Исторические науки и археология. Экономические науки. Юридические науки». – Барановичи: Барановичский государственный университет. – 2016. – Вып.4, декабрь 2016. – С. 98-103.
  • Мельник П.В. Пенализация деяний против окружающей среды в Украине и Республике Беларусь // Уголовная политика Республики Беларусь: состояние и пути совершенствования : Сборник материалов ІІІ Междунар. научн.-практ. конф. (11-13 мая 2017 г., г. Барановичи). - Барановичи: БарГУ, 2017.

   Грянка Г.В.

   1. Адміністративне право України. Курс лекцій: підручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко та ін.. / за ред. В.В. Коваленка. – 2013. – 872 с. 2. Грянка Г.В. Перевірка документів як захід адміністративно-процесуального попередження / Г.В. Грянка журнал «Право і суспільство» – 2011. – № 3. – С.112–116. 3. Грянка Г.В. «Співвідношення органів державної і місцевої влади: стан і перспективи в Україні», Актуальні питання адміністративного права і процесу: матеріали VIIΙ наук. - практ. семінару (Київ, 25 квіт. 2013 р. ) / Ред. колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – Х., – 324 с. С. 103–106. 4. Грянка Г.В. Напрями адміністративної реформи в Україні: Проблеми її здійснення та шляхи вирішення, Правові реформи в Україні: проблеми та перспективи: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Київ, 16 жовтня 2013 року) Частина 1 – С.101–102. 5. Грянка Г.В. Реформування центральних органів виконавчої влади у світлі необхідності забезпечення прав людини: / Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні: збірник мат. 1У Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 5 грудня 2013 року) Ч.1 С.91-92. 6. Грянка Г.В. Порівняльний аналіз адміністративного та кримінального законодавства щодо корупційних правопорушень : Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції: / Матеріали науково-практичного семінару (Київ 20 лют. 2014 р. / ред..колегія : О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. – Київ – Харків : Золота миля, 2014. – 283 с., С. 23-27. 7. Грянка Г.В. Актуальні проблеми застосування державної мови в судочинстві : Мовна ситуація та мовна політика в Україні [Текст] : зб. тез 1У Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 28 лют. 2014 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 244 с. С.134-136. 8. Грянка Г.В. Актуальні проблеми публічного адміністрування транспортом України : Адміністративне право України в умовах євроінтеграції : / Матеріали науково-практичного семінару (Київ 25 квіт.. 2014 р. / ред..колегія : О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. – Київ – Харків : НікаНова. 2014. – 212 с., С. 20-24. 9. Грянка Г.В. Актуальні проблеми адаптації законодавства України в умовах євроінтеграції: Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції : / Матеріали У1 Всеукраїнської наук. теорет. конф. (Київ, 30 жовтня 2014 року) Ч.1 – 281 с. С. 37-38. 10. Грянка Г.В. Дотримання прав людини при судовому розгляді справ про адміністративні правопорушення: теоретичний аспект: Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти [Текст] : матеріали У Всеук. наук. – практ. Інтернет – конф. (Київ, 10 груд. 2014 р.) – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014, – 268 с. С. 28-29. 11. Грянка Г.В. Робоча програма з навчальної дисципліни «Адміністративно-деліктне право» за напрямом підготовки «Правознавство». Грянка Г.В., 2014 рік http://lecture.in.ua/robocha-programa-navchalenoyi-disciplini-administrativno-delik.html 12. Грянка Г.В. Роль громадських інституцій у протидії злочинності / Матеріали круглого стола «Суспільні інститути у протидії злочинності» (Київ. 19 трав. 2018 р. Київ. інстит. інтелект. влас. прав. Нац. Унів. «ОЮА. 13. Грянка Г.В. Деякі особливості міжнародного співробітництва при розслідуванні злочинів міжнародного характеру / Вісник Асоціації кримінального права України: Електронне наукове видання Випуск 1(10) / 2018: Режим доступу http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=4475.

   Назаров О.О.

   Назаров О.А. Використання психологічних знань в кримінальному провадженні, цивільних, адміністративних справах: інформаційно-довідковий посібник (перероб. 2-ге видання). - Київ: ДНДЕКЦ МВС Україні, 2013. - 69 с.Назаров О.А. Психологія вбивці: гендерний аспект [ Текст ] : монографія / О. А. Назаров. – Київ: Освіта України, 2014. – 176 с. Назаров О. А. Словник-довідник фахівця з проведення психофізіологічних досліджень з застосуванням поліграфа [Електронна програма] / Олег Анатолійович Назаров // Одеса: ОДУВС. – 2017.

   Барцицька А.А.
   Барцицька А.А. Актуальні питання виокремлення технологічного аспекту криміналістичної методики / А.А. Барцицька // Юридичний вісник. –О.,2014 – №6 – С.175-181

   Василенко Ю.В.


   • Василенко Ю.В. Заходи безпеки в кримінальному праві України та Федеративної Республіки Німеччина (порівняльний аспект)/ Ю.В.Василенко // Держава і право: зб.наук.пр .- Вип. 81- Київ: Вид-во «Юридична думка», 2018 – С.250-261.
   • Василенко Ю.В. Медіація в кримінальних справах: перспективи впровадження у вітчизняну правову систему/ Ю.В. Василенко// Публічне та приватне право у формуваннікомпетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15 – 16 грудня 2017 року). – К. Київський інститут інтелектуальної власності та права, 2017. – С.156- 158.
   • Василенко Ю.В. До питання про пробацію неповнолітніх правопорушників в Канаді/ Ю.В. Василенко //Актуальні проблеми соціального права: Збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ “Інститут реабілітації та соціальних технологій” у 2017 р./За загальною редакцією М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.О.Попелюшка.– К.: ПВГОІ “ІР СТ Україна”, 2017. – С.85-90.
   • Василенко Ю.В. Національна безпека України як об’єкт кримінально-правової охорони/ Ю.В. Василенко // Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2017 року): у 2 т.- К. Національна академія прокуратури України,2017. – Т.1 –с.325-329
   • Василенко Ю.В.Відповідальність керівників банку за результати його діяльності як захід забезпечення захисту інтересів вкладників та кредиторів банку/ Ю.В. Василенко//Актуальні проблеми соціального права: Збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ “Інститут реабілітації та соціальних технологій” у 2014 р./За загальною редакцією М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.О.Попелюшка.– К.: ПВГОІ “ІР СТ Україна”, 2015. – С.74-81.

    Бондарчук М.Т.

   • Бондарчук М.Т., Саморегуляція психічних станів полицейських як умова ефективного виконання ними службових завдань. УДК 159.922. Науковий журнал «Право і безпека». – Харків : ХНУВС, 2016. - № 4(63). С.130-137.
   • Бондарчук М.Т. Психолого-педагогічні аспекти формування у працівників поліції стійкості до екстремальних ситуацій службової діяльності. УДК159.922. Науковий журнал «Право і безпека». – Харків : ХНУВС, 2017. - № 3(72). С.117-128.
   • Барко В. І., Барко В.В., Бондарчук М.Т. Психологічні аспекти протидії корупції в діяльності поліцейських національної поліції україни. УДК 159.922 Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 17 бер. 2016 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. С.100-102
   • Барко В. І., Бондарчук М.Т. Психологічні умови психопрофілактичної роботи керівників підрозділів Національної поліції України. УДК 159.922. ISSN 1727-1584. ПРАВО І БЕЗПЕКА. 2016. № 1 (60) с. 13 – 19.
   • Барко В.В., Бондарчук М.Т. Дотримання прав людини працівниками Національної поліції України (психологічний аспект). УДК159.922. Науковий журнал «Право і безпека». – Харків : ХНУВС, 2016. - № 5. С.145-154.
   • Бондарчук Н.Т. Особенности мотивации профессиональной деятельности сотрудников Национальной полиции Украины УДК159.922. Журнал №3 2017. «Педагогическое мастерство» Узбекистан.
   • Злепко С.М., Бондарчук М.Т. Інформаційно-структурна модель особистості професіонала. Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Одеса : ОДУВ.
   • Бондарчук М. Т. Психологічні аспекти захисту інтелектуальної власності від конкурентів. П … Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15 грудня 2017 року). – К.: ФОП Кандиба Т. П 2018. 484 с

    Дика Є.О.

    1.Дика Є.О. Щодо визначення та змісту поняття криміногенної ситуації: когнітивний аналіз. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2015. № 4. С. 73-76. 2.Дика Є.О. Доктринальні підходи до класифікації криміногенних ситуацій та їх значення для сучасної кримінологічної науки. Право і суспільство. 2016. №2. Ч. 2. С. 139-145. 3.Дика Є.О. Причини виникнення криміногенної ситуації та їх відображення в соціальному середовищі. Право та державне управління. 2016. №3 (24). С. 78-83. 4.Дикая Е.А. Отечественный и зарубежный опыт изучения кореляционных связей между насилием и криминогенной ситуацией. Jurnalul juridic national: teorie şi practică (Республика Молдова). 2016. №6(22). С. 113-117. 5.Дика Є.О. Роль криміногенної ситуації в механізмі вчинення загальнокримінальних насильницьких злочинів. Підприємництво, господарство і право. 2017. №4(254). С.150-154.(Index Copernicus International). 6.Дика Є.О. Значення криміногенної ситуації при ситуативній профілактиці насильницьких злочинів. Молодий вчений. 2017. № 8(48). С. 359-363.(РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus). 7.Дика Є.О Сучасні суспільні інститути попередження насильницької злочинності та їх взаємозв’язок з державними структурами. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. №3.С. 177-180. (Index Copernicus International). 8.Дика Є.О. Щодо можливості типологізації криміногенних ситуацій при здійсненні насильницьких злочинів, які завчасно плануються. Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса), 2015. С. 289-291. 9.Дика Є.О. Криміногенна ситуація як причина виникнення криміногенної мотивації та соціальної перцепції у механізмі злочинної поведінки. Нормативні та прикладні засади удосконалення інституту призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Одеса, 26-27 грудня 2015 р.), 2015. С. 44-48. 10.Дика Є.О. Ситуація вчинення конкретного злочину як обставина, яка пом'якшує або обтяжує кримінальну відповідальність. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса), 2016. С. 266 - 267. 11.Дика Є.О. Щодо наявності кореляційних зв'язків між насильством та криміногенною ситуацією. Акумулятивна функція ситуації. Верховенство права очима правників-початківців: матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів (3 грудня 2016 р., м. Одеса), 2016. С. 51-53. 12.Дика Є.О. Роль криміногенної ситуації в механізмі вчинення загальнокримінальних насильницьких злочинів. Науковий потенціал та перспективи розвитку юридичної науки: Міжнародна науково-практична конференція (17-18 березня 2017р., м. Запоріжжя), 2017. С. 91-94. 13.Дика Є.О. Віктимологічна ситуація як джерело кримінальної насильницької поведінки. Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 р., м. Одеса), 2017. С. 329-331. 14.Дика Є.О. Заходи попередження насильства в сім’ї у перспективі реформування Національної поліції України. Одеські юридичні читання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2017р., м. Одеса), 2017. С. 283-287. 15.Дика Є.О. Щодо ефективності Державного бюро розслідувань у протидії злочинності. Державне бюро розслідувань: на шляху до розбудови: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16 червня 2018 р., м. Одеса), 2018. С. 407-409. 16. Дика Є.О. Допустимість та прийнятність як умови формування криміногенного «сеттінгу» особистості. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( 17 вересня 2018 р., м. Одеса), 2018. С.392-395.

Новини

2019-09-12

Оголошено набір для підготовчих курсів

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» оголошує набір для підготовчих курсів з наступних дисциплін: українська мова та правознавство.

Докладніше

2019-09-02

Зустріч директора КІІВП, Заслуженого юриста України, д.ю.н. Василя Івановича Фелика із студентами 1 курсу Коледжу

02 вересня 2019 року відбулася зустріч директора Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, доктора юридичних наук, Фелика Василя Івановича зі студентами 1 курсу Коледжу КІІВП НУ ОЮА

Докладніше

2019-09-02

Збори трудового колективу

02 вересня 2019 року відбулися збори трудового колективу Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА .

Докладніше

2019-08-24

24 cерпня - День незалежності України

З нагоди великого національного свята нашої державності – Дня незалежності України! Від імені директора Київського інституту інтелектуальної власності та права, Заслуженого юриста України, д.ю.н. Фелика Василя Івановича, усього професорсько-викладацького складу та адміністрації прийміть найсердечніші вітання із цим визначним святом.

Докладніше

2019-08-23

Зі святом! 23 серпня - День Державного Прапора України

День Державного Прапора – це свято всіх поколінь українців. Це данина поваги символу держави, що пройшов довгий, часом героїчний, часом трагічний шлях.

Докладніше

2019-08-10

Щирі вітання ректору НУ "ОЮА" Віктору Євстафійовичу Загородньому з нагоди Дня народження!

У цей чудовий літній день свій День народження святкує ректор Національного університету "Одеська юридична академія", кандидат юридичних наук, доцент Віктор Євстафійович Загородній.

Докладніше

2019-07-26

Урочисте вручення дипломів випускникам освітнього рівня «бакалавр» та «молодший спеціаліст» Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

26 липня 2019 року відбулося урочисте вручення дипломів випускникам освітнього рівня «бакалавр» та «молодший спеціаліст» Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА».

Докладніше

2019-07-01

1 липня 2019 року відбулися збори трудового колективу

1 липня 2019 року відбулися збори трудового колективу Київськ​ого інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія".

Докладніше

2019-06-28

З Днем Конституції!

8 червня в Україні відзначають День Конституції. Це свято було засноване в знак великої поваги до основного закону держави. У 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави і спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Конституцію, яка стала реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави як повноправної учасниці світового співтовариства.

Докладніше

2019-06-27

До уваги абітурієнтів! Вступ на навчання для здобуття ступеня "магістра"

Порядок дій для вступу на навчання для здобуття ступеня "магістра"

Докладніше

2019-06-27

До уваги абітурієнтів! Вступ на навчання для здобуття ступеня "бакалавра"

Порядок дій для вступу на навчання для здобуття ступеня "бакалавра"

Докладніше