Кафедра кримінального права, процесу і криміналістики


ПАЛІЙ МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики кандидат юридичних наук, доцент

У 1997 р. з відзнакою закінчив Донецький юридичний інститут при Донецькому національному університеті, спеціальність «Правознавство».

У січні 2003 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Злочинність у сфері віросповідання та боротьба з нею» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

У травні 2006 року присвоєно вчене звання «доцент» по кафедрі кримінального права. Під його керівництвом захищено чотири дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Підготував три навчальні посібники з грифом МОН. Член президії ВГО «Всеукраїнска асоціація кримінального права».

Загальний педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах складає 17 років.

Коло наукових інтересів: пенітенціарна кримінологія, пробація та капеланство у протидії злочинності, релігійна профілактика злочинності, вплив християнства на злочинність.

Автор і співавтор понад 70 наукових праць, серед них, зокрема, є такі:

 • Палій М.В. Значення взаємозв’язку релігії та права: філософсько-правовий аспект / М. В. Палій // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2004. – №1. – 2004. – С. 3-11.
 • Палій М.В. Критерії визначення поняття корупції та шляхів боротьби з нею на кримінально-правовому та організаційно-правовому рівнях / М. В. Палій // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2005. – №3. – С. 226-236.
 • Палій М. В. Юридичний вимір поняття «гріх» і його значення для протидії злочинності / М. В. Палій // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2013. – № 3 (54). – С. 163–168.
 • Палій М. В. Пробація та капеланство як нові перспективи взаємодії державних та релігійних інститутів у протидії злочинності в Україні / В. М. Палій // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2015. – № 01. – С. 355-367.
 • Палій М.В. Публічність та персоніфікація як біблійні принципи протидії тотальній корупції М. В. Палій // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. матеріалів III міжнар. наук.-практ. конф., 3 квіт. 2015 р. / МВС України, ХНУВС, Кримінолог. асоц. України. - Харків : Золота миля, 2015. - С. 152-156.
 • Палій М. В. Релігійна профілактика злочинності у місцях позбавлення волі / М. В. Палій // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави[текст] : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (05 березня 2015 року м.Одеса). – Одеса : ОДУВС, 2015. – С. 234–236.
 • Палій М.В., Юрченко Я.Л. Спеціально-кримінологічне запобігання наркозлочинності у місцях позбавлення волі християнськими засобами / М.В. Палій, Я.Л. Юрченко // Проблеми правознавства та правоохороної діяльності. – 2016. – № 3 (57). – С. 95 – 102.

Дисципліни, які забезпечуються кафедрою:

Адміністративна відповідальність за правопорушення пов`язані з корупцією
Запобігання і протидія корупції
Прокуратура
Теорія доказів у кримінальному провадженні
Адміністративна юрисдикція поліції.
Базові психологічні методи детекції прихованої інформації.
Взаємодія поліції з органами публічної влади.
Використання практики ЄСПЛ у кримінальному провадженні.
Виявлення та розслідування злочинів в сфері ІТ-технологій.
Виявлення та розслідування злочинів у сфері економіки.
Виявлення та розслідування кіберзлочинів
Виявлення та розслідування корупційних злочинів.
Виявлення та розслідування корупційної та організованої злочинності.
Відповідальність за злочини проти громадської безпеки та громадського порядку.
Віктимологічна профілактика злочинів.
Досудове розслідування.
Запобігання загально кримінальній злочинності.
Кваліфікація злочинів проти прав та свобод людини.
Кваліфікація злочинів проти правосуддя
Кваліфікація злочинів у сфері інтелектуальної власності.
Кваліфікація злочинів у сфері ІТ-технологій
Кваліфікація корупційних злочинів
Кваліфікація майнових злочинів
Класифікація злочинів у сфері економіки
Криміналістика.
Кримінальне право (Заг. частина).
Кримінальне право
Кримінальне право зарубіжних країн
Кримінальний процес
Кримінально-виконавче право.
Кримінально-правова характеристика злочинів пов’язаних з терористичною діяльністю.
Кримінологічна безпека економічної діяльності.
Кримінологія.
Методика і тактика розслідування злочинів
Міжнародне кримінальне право
Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні
Міжнародно-правова допомога у кримінальному провадженні.
Організаційно-правове забезпечення антикорупційної діяльності
Організація державної служби в Україні
Організація і тактика діяльності кримінальної поліції у протидії злочинам
Організація правоохоронної діяльності Національної поліції України.
Основи психологічної верифікації свідчень в юридичній діяльності.
Основи слідчої та оперативно-розшукової діяльності.
Повноваження прокурора у досудовому розслідуванні.
Повноваження слідчого судді
Поліграфологічні та не інструментальні основи перевірки показів людини
Порівняльне правознавство.
Права людини у сфері кримінальної юстиції
Права людини у сфері правоохоронної діяльності
Правоохоронна та правозахисна система України.
Прийняття кримінально-процесуальних рішень.
Проблеми сучасного кримінального права.
Проведення слідчих (розшукових) дій.
Протидія організованій та рецидивній злочинності.
Протидія транснаціональній злочинності.
Професійна етика юриста
Процесуальне керівництво у досудовому провадженні.
Психологія слідчої та оперативно-розшукової діяльності.
Розслідування злочинів «по гарячих слідах»
Складання процесуальних документів у досудовому розслідуванні
Служба в органах поліції України
Соціальні комунікації
Соціально-політичні процеси
Сторона обвинувачення в кримінальному провадженні
Судове провадження
Судові екпертизи
Судові рішення в кримінальному провадженні
Судові та правоохоронні органи України
Сучасні методи оцінки достовірності повідомленої інформації.
Сучасні проблеми Загальної частини кримінального права України
Юридична психологія

Загальна фотографія:

Історія кафедри:

Керуючись Законом України «Про вищу освіту» та рішенням вченої ради від 20 травня 2017 року, з метою відповідності кафедр Національного університету «Одеська юридична академія» (далі – Університет) Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, враховуючи необхідність забезпечення навчального процесу, зокрема проведення відповідно до профілю кафедр освітньої, методичної, науково-інноваційної, організаційної та виховної діяльності, забезпечення підготовки та захисту випускних кваліфікаційних робіт, практичної підготовки студентів, атестації здобувачів освітніх послуг,реорганізовано внутрішню структуру Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» шляхом створення кафедри кримінального права, процесу і криміналістики. Кафедра розпочала свою роботу з першого вересня 2017 року.

Персоналії кафедри

ФЕЛИК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

Професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, директор Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, генерал-майор міліції

У 1999 році закінчив магістратуру Національної академії внутрішніх справ України.

З 2000 по 2003 рік навчався в ад’юнктурі Національної академії внутрішніх справ, після закінчення якої захистив кандидатську дисертацію за спеціальностю 12.00.07. – теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право.

Працював заступником начальника Тисменицького РВ УМВС Івано-Франківської області, очолював міліцію громадської безпеки. У 1999 році призначений начальником Галицького РВ УМВС в Івано-Франківській області. У вересні 2010-го Василя Івановича Фелика призначили заступником начальника УМВС - начальником міліції громадської безпеки УМВС, а в 2011 році - першим заступником начальника УМВС України в Івано-Франківській області. У 2012 році його призначено першим заступником начальника УМВС - начальником слідчого управління УМВС України в Івано-Франківській області. У 2013-2014 роках - начальник УМВС в Івано-Франківській області, присвоєне спеціальне звання генерал-майор міліції.

З 2015 по 2016 рік – директор Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету "Одеська юридична академія".

У лютому 2017 року захистив дисертацію «Адміністративно-правове забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. – теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право.

З 2016 року – директор Київського інституту інтелектуальної власності та права національного університету «Одеська юридична академія»

Коло наукових інтересів: реформування діяльності правоохоронних органів, профілактика злочинності органами внутрішніх справ.

Автор і співавтор понад 100 наукових праць, серед яких монографічні дослідження:

1. Фелик В.І. Система функцій профілактичної діяльності Національної поліції України // Порівняльне аналітичне право. – 2016. – № 2. – С. 156–158.

2. Фелик В.И. Усовершенствование административно-правового регулирования профилактической деятельности Национальной полиции Украины // Legea si viаta (Закон и жизнь (Молдова)). – 2016. – № 12/3 (300). – С. 94–97.

3. Фелик В.І.Види нематеріального забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України // Право UA. – 2017. – № 1. – С. 52-56.

4. Фелик В.І. Місце Національної поліції України в системі інших органів та установ, що здійснюють профілактику правопорушень // Наше право. – 2017. – № 1. – С. 62–66.

5. Фелик В.І. Особливості функціональної підготовки працівників поліції як суб’єктів профілактичної діяльності // Європейські перспективи. – 2017. – № 1. С. 60-64.

6. Фелик В.И. Содержание финансового обеспечения профилактической деятельности Национальной полиции Украины // Верховенство права. – 2017. – № 1. – С. 58–63.

7. Фелик В.І. Адміністративно-правове забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України / Монографія / Харків. 2016. – 511 с.

8. Фелик В.І. Структура Національної поліції України як суб’єкта профілактики правопорушень // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 6–7 листоп. 2015 р.). – Д. : ГО «Правовий світ», 2015. – С. 64–66.

ВОРОБЕЙ ПЕТРО АДАМОВИЧ
Професор, доктор юридичнх наук, а
кадемік академії наук Вищої освіти України, віце-президент.

Проходив строкову військові службу з 1976 по 1978рр. у м. Хабаровську.
Освіта вища юридична, в 1984 році закінчив Волгоградську вищу слідчу школу МВС СРСР (правознавство) – слідчий факультет.
З 1984 по 1991 рік працював у слідчих органах м. Києва.
У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Кримінальна відповідальність за незаконну торговельну діяльність» зі спеціальності – 12.00.08.
У 1998 році балотувався кандидатом у народні депутати України у 23 виборчому мажоритарному окрузі Волинської області, де посів 2 місце.
У 1999 році захистив докторську дисертацію на тему: «Теорія і практика кримінально-правового ставлення в вину» зі спеціальності – 12.00.08.
Автор понад 150 наукових праць та десяти монографій.
Приймав активну участь у розробці нового Кримінального, Кримінально-процесуального, Земельного, Митного і Господарського кодексів України та інших законодавчих актів.
Приймав участь в написанні та обговоренні Конституції України.
Працює над вдосконаленням Кримінального, Кримінально-процесуального, Адміністративного, Цивільного, Конституційного, Господарського законодавства.
Двічі висувався інститутом Держави і права ім. Корецького НАН України кандидатом в судді Конституційного Суду України.
Керівник авторського колективу з підготовки 10-ти томного видання «Кримінальне право і законодавство України».
Член комісії по реформуванню правоохоронної системи при Президентові України.
Нагороджений 26 орденами та медалями, в тому числі 3 медалі за бездоганну службу І, ІІ та ІІІ ступенів, та 6 церковних нагород.

Коло наукових інтересів: кримінальне право, теорія кваліфікації злочинів, кримінально-правового ставлення в вину.

Дисципліни, які викладає: Адміністративна відповідальність за правопорушення пов`язані з корупцією, Кваліфікація злочинів проти правосуддя, Кваліфікація корупційних злочинів, Кваліфікація майнових злочинів, Класифікація злочинів у сфері економіки, Кримінальне право, Кримінальне право зарубіжних країн, Міжнародне кримінальне право, Повноваження слідчого судді.

КВАША ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики доктор юридичних наук, професор

У 1996 р. з відзнакою закінчила Київський університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «правознавство».

У 1999 р. захистила канд. дис. «Організатор злочину: кримінально-правове та кримінологічне дослідження» зі спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Співучасть у злочині: сутність, структура та відповідальність» зі спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

У 2014 р. присвоєно вчене звання «професор» зі спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

Під її керівництвом захищено 23 кандидата юридичних наук.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. З 2016 р. бере участь в атестації наукових кадрів як член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України. Є членом редколегій Віснику Національної академії прокуратури України, Юридичного часопису Національної академії внутрішніх справ. Нагороджена Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (2009). Лауреат премії імені М.П. Василенка НАН України (2014).

Загальний педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах складає 18 років.

Коло наукових інтересів: проблеми співучасті у злочині, організованої злочинності, протидії корупції, інституту обставин, що виключають злочинність діяння.

Автор і співавтор більше 150 наукових праць, серед яких монографічні дослідження:

 • «Організатор злочину. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження» (2003).
 • «Уявна оборона: кримінально-правова кваліфікація та відповідальність» (2012, у співавт.).
 • «Співучасть у злочині: структура та відповідальність» (2013).
 • «Виконавець злочину у структурі співучасті» (2015, у співавт.).
 • «Необхідна оборона (захист від посягання на статеву свободу та статеву недоторканість особи)» (2016, у співавт.).


МЕЛЬНИК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ

Доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики кандидат юридичних наук, доцент

У 1998 р. закінчив юридичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника: повна вища освіта за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація юрист.

У червні 2002 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Правова охорона лісів Карпатського регіону».

У квітні 2005 року присвоєно вчене звання «доцент» по кафедрі кримінального права.

Загальний педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах складає 19 років.

Коло наукових інтересів: кримінально-правова політика, кримінально-правова охорона довкілля.

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі однієї монографії та п’ятьох навчальних і навчально-методичних посібники, серед них, зокрема, є такі:

 • Мельник П.В. Охорона довкілля засобами кримінального законодавства відповідно до законодавством Європейського Союзу // Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу : матеріали V Всеукр. наук. семін., (6 груд. 2016 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ, 2016. – С. 25-29.
 • Мельник П.В. Кримінальна відповідальність юридичних осіб за злочини проти довкілля (на підставі рішень Європейського суду з прав людини) // Застосування рішень Європейського суду з прав людини у практиці вітчизняних судів [текст]: Збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. кругл. столу (Івано-Франківськ, 9 грудня 2016 року). – Івано-Франківськ: видавник Голіней О.В., 2016. - С. 112-116.
 • Мельник П.В. Покарання за злочини проти довкілля // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (9-10 груд. 2016 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: Юридичний інститут ПНУ ім. В. Стефаника, 2016.
 • Мельник П.В. Директива 2008/99/ЄС про охорону довкілля засобами кримінального законодавства як джерело права Європейського Союзу // Актуальні проблеми теорії кримінальної законотворчості та практики її застосування : міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. (27 груд. 2016р., м. Одеса) / відп. ред.: В.О. Туляков. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. – С. 45-49.
 • Мельник П.В. Загальна характеристика законодавства Європейського Союзу та України у сфері туризму // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Серія «Право». – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2016. – Вип. (1)13. – C. 140 – 151.
 • Мельник П.В. Право промышленной собственности как объєкт криминально-правовой охраны в Украине // Весник БарГУ: научно-практический журнал. Серия «Исторические науки и археология. Экономические науки. Юридические науки». – Барановичи: Барановичский государственный университет. – 2016. – Вып.4, декабрь 2016. – С. 98-103.
 • Мельник П.В. Пенализация деяний против окружающей среды в Украине и Республике Беларусь // Уголовная политика Республики Беларусь: состояние и пути совершенствования : Сборник материалов ІІІ Междунар. научн.-практ. конф. (11-13 мая 2017 г., г. Барановичи). - Барановичи: БарГУ, 2017.МАТВІЙЧУК ВАЛЕРІЙ КОНСТЯНТИНОВИЧ

Заслужений працівник народної освіти України, Відмінник освіти України, стипендіат державної стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери, академік Академії наук вищої освіти України.

Освіта вища –у 1977 закінчив юрид. ф-т Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство». Проходив службу в органах внутрішніх справ з 1977 по 1982 р. слідчим, ст. слідчим Шевченківського РВВС в м. Києві. З 1982 по 1994 навчався в ад’юнктурі Київської вищої школи МВС СРСР, де достроково захистив кандидатську дисертацію на тему: «Уголовно-правовая ответственность за получение незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ в сфере обслуживания населения» за спеціальністю 12. 00.08 ─ кримінальне право, кримінологія; кримінально-виконавче право. Диплом ЮР № 002897 від 24 квітня 1985 року.
. 1984-1992 роки – викладач, старший викладач, заступник начальника кафедри кримінального права Київської вищої школи МВС СРСР. Основними напрямками роботи була розробка теоретичних і прикладних проблем економічної та екологічної злочинності в Україні.
1993 рік - рішенням Вченої ради Української академії внутрішніх справ присвоєно вчене звання доцента по кафедрі кримінального права. Атестат доцента ДЦ № 001012 від 16 червня 1993 року.
1992-1999 роки ─ начальник кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ. Основними напрямками роботи була розробка теоретичних і прикладних проблем кваліфікації злочинів у сфері довкілля та економічних злочинів.
03. 1999 по 10. 1999 роки – професор кафедри кримінально-правових дисциплін Київського державного університету культури і мистецтв. Основними напрямками роботи була розробка кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я особи та екологічних злочинів.
1999-2004 роки ─ завідувач кафедри цивільно-правових та кримінально-правових дисциплін ВНЗ «Національна академія управління».
2004-2010 роки ─ завідувач кафедри цивільного, господарського та кримінального права ВНЗ «Національна академія управління».
2009 рік ─ рішенням Вищої атестаційної комісії України присуджено науковій ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю 12. 00.08 ─ кримінальне право, кримінологія; кримінально-виконавче право. Тема «Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища: проблеми законодавства, теорії та практики».
2010-2014 роки ─ професор, перший проректор ВНЗ «Національна академія управління».
. 2013 рік ─ рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту присвоєно вчене звання професора кафедри кримінального права та процесу. Атестат професора 12 ПР № 008654 від 25 квітня 2013 року, протокол №4/01-П.
2014 – по т.ч. ─ перший проректор ВНЗ «Національна академія управління», професор кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права.
Є членом Вченої Ради ВНЗ «Національна академія управління» та Наук.-консультативної Ради Вищого спеціаліз. суду України з розгляду цив. та крим. справ, гол. ред. наук. фахового журналу «Юридична наука».
З 28.12. 2018 р. є Головою вченої спеціалізованої ради К 26.889.02 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;кримінально-виконавче правоГРЯНКА ГРИГОРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Доцент, кандидат юридичних наук

У 1986 р. закінчив Київську школу МВС СРСР, отримав спеціальність правознавство, кваліфікацію юриста. У 2008 р. закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за освітньо-професійною програмою підготовки магістра, отримав спеціальність правознавство, кваліфікацію юриста, диплом магістра. У вересні 2010 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Адміністративно-процесуальний примус за Кодексом України про адміністративні правопорушення».
У березні 2013 року присвоєно вчене звання «доцент» по кафедрі адміністративного права і процесу. Загальний педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах складає 25 років.
Коло наукових інтересів: процесуальний примус, заходи забезпечення провадження.

Дисципліни, які викладає: Взаємодія поліції з органами публічної влади, Виявлення та розслідування злочинів в сфері ІТ-технологій, Виявлення та розслідування злочинів у сфері економіки, Виявлення та розслідування кіберзлочинів, Виявлення та розслідування корупційних злочинів, Запобігання і протидія корупції, Кваліфікація злочинів у сфері ІТ-технологій, Кваліфікація майнових злочинів, Кримінально-правова характеристика злочинів пов’язаних з терористичною діяльністю, Кримінологічна безпека економічної діяльності, Організація і тактика діяльності кримінальної поліції у протидії злочинам, Прийняття кримінально-процесуальних рішень, Прокуратура, Процесуальне керівництво у досудовому провадженні, Складання процесуальних документів у досудовому розслідуванні, Судове провадження

ФЕСЬКОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Старший викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, кандидат юридичних наук

У 1980 році закінчив стаціонар юридичного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка.

Загальний педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах складає 37 років. Викладає таки навчальні дисципліни, як криміналістика та кримінальний процес.

Кандидатську дисертацію за темою «Європейська соціальна хартія (переглянута) і трудове законодавство України: питання адаптації» за спеціальністю 12.00.05 захистив у Харківському Національному університеті внутрішніх справ у 2003 році.

Коло наукових інтересів: інноваційні методики розслідування злочинів, криміналістична тактика.

Автор і співавтор понад 25 наукових праць, серед них, зокрема, є такі:

 • Трудове законодавство України і Європейська соціальна хартія (переглянута): питання адаптації. Монографія. – К.: Знання, 2005. – 276 с.
 • Порядок призначення окремих видів експертиз.: навч. пос./ Азаров Ю.І., Заїка С.О., Орлов Ю.Ю., Феськов М.М./. – К.: Нац. акад.внутр. Справ, 2010.–164 с.
 • Криміналістика. Підручник. К.: «Центр учбової літератури». 2015. – 544 с. (у співавторстві, гл 28).
 • Криміналістика. Мультимедійний підручник. 2016 ( у співавторстві).


  НАЗАРОВ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ


  Доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат психологічних наук, доцент, полковник поліції у відставці .

  У 1999 році закінчив Університет внутрішніх справ (м. Харків) за двома спеціальностями «Практична психологія» та «Правознавство». Має кваліфікацію поліграфолога, судового експерта психолога. Провів більше 1000 різноманітних психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа. З 1994 по 2014 роки проходив службу в органах внутрішніх справ та Національній поліції Україні, в теперішній час є пенсіонером Національній поліції України. Працював начальником центру практичної психології при УМВС України в Миколаївській області, заступником начальників міськрайвідділів по роботі з персоналом, начальником сектору психологічної, мистецтвознавчої, фототехнічної і портретної експертизи в Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі при ГУМВС України в Одеській області, заступником начальника науково-дослідної лабораторії психологічного супроводження службової діяльності органів внутрішніх справ (на правах управління) Державного науково-дослідного інституту МВС України, головним психологом Департаменту кадрового забезпечення Національній поліції України. Нагороджений відзнакою Президента України. В 2007 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.06. – юридична психологія на тему: «Гендерні особливості смислової сфери осіб, що вичинили насильницькій злочин». Включений до складу низькі міжнародних та українських професійних організацій: Міжнародного співтовариства поліграфологів (США), "Товариства психологів України" (Україна), Незалежної науково-дослідного експертного союзу (Україна), Технічного комітету Е52 "Судова психофізіологія в галузі стандартизації діяльності поліграфологів" Міжнародної організації ASTM International (США). У грудні 2016 обраний до складу Координаційної ради професійної громадської організації "Колегія поліграфологів України", виступає науковим консультантом секції судово-психологічної експертизи Науково-консультаційного і методичної ради при Міністерстві юстиції України з 2012 року в рамках науково-методичного співробітництва. Включений до складу єдиного державного Реєстру атестованих судових експертів психологів Міністерства юстиції України. Має стаж експертної практики з 2002 року. Засновник і видавець реферативно-наукового online журналу "Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці" /ISSN: 2521-1463/. Педагогічною діяльністю пов'язаної з викладанням психолого-правових дисциплін займається з 1999 року за сумісництвом, обіймав посади викладача, доцента, професора. З 2012 року э здобувачем на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія по темі дисертаційного дослідження: «Теорія та практика судово-психологічної експертизи в кримінальному судочинстві». Коло наукових інтересів: судово-психологічна експертиза, психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа, психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності в Національній поліції України, судова експертиза. Дисципліни, які викладає: Базові психологічні методи детекції прихованої інформації, Основи психологічної верифікації свідчень в юридичній діяльності, Поліграфологічні та не інструментальні основи перевірки показів людини, Психологія слідчої та оперативно-розшукової діяльності, Судові експертизи, Сучасні методи оцінки достовірності повідомленої інформації, Юридична психологія.


БУКАЧ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

У 1997 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України. Кандидат юридичних наук ( 2004 р.) доцент (2010 р.).

Кандидатську дисертацію на тему «Конституційні політичні права та їх забезпечення міліцією» (спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне захистив у 2004 році у Національній академії внутрішніх справ.

Сфера наукових інтересів: права та свободи людини і громадянина; конституційне право України та зарубіжних країн; захист прав та свобод людини та громадянина у кримінальному судочинстві; право ЄС.

Стаж роботи у ВНЗ – 15 років.

Автор і співавтор понад 50 наукових праць, серед них, зокрема, є такі:

1. Букач В.В., Олійник А.Ю. Конституційні політичні права та свободи людини і громадянина в Україні: Монографія. – Д.: Дніпроп. Держ. Ун-т внутр. Справ, 2006. – 172 с.;

2. Букач В.В. Програмний продукт «Посібник «Конституційне право України» Зареєстрований патент МОН Державним департаментом інтелектуальної власності // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №23810 від 05.03.2008 р.;

3. Актуальні проблеми конституційного права України (текст): підручник Авторський колектив: Букач В.В. – к.ю.н., доцент кафедри; Кулик Т.О. – викладач кафедри; Лазаренко Л.А. – старший викладач кафедри, к.ю.н.; Олійник А.Ю. – професор кафедри, к.ю.н., професор, Юрковська Л.Г. – викладач кафедри та ін./за заг. ред. проф. Олійника А.Ю.:-К.:2013.- 554 с. Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

ВАСИЛЕНКО ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА

Доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, кандидат юридичних наук

У 2005 році закінчила факультет правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Кандидатську дисертацію на тему “Організаційно-правові аспекти санації банківської установи” ( спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право) захистила у 2013 році у Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Напрям наукових інтересів: заходи кримінально-правового впливу; медіація в кримінальних справах; пробація засуджених.

Автор і співавтор понад 13 наукових праць, серед них, зокрема, є такі:

 • До питання про пробацію неповнолітніх правопорушників в Канаді//Актуальні проблеми соціального права: Збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ “Інститут реабілітації та соціальних технологій” у 2017 р./За загальною редакцією М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.О.Попелюшка. – К.: ПВГОІ “ІР СТ Україна”, 2017. – С.85-90.

 • Відповідальність керівників банку за результати його діяльності як захід забезпечення захисту інтересів вкладників та кредиторів банку//Актуальні проблеми соціального права: Збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ “Інститут реабілітації та соціальних технологій” у 2014 р./За загальною редакцією М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.О.Попелюшка. – К.: ПВГОІ “ІР СТ Україна”, 2015. – С.74-81.БАТЮК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Професор, кандидат юридичних наук, доцент.

Дисципліни, що викладаються: «Міжнародний цивільний процес», «Цивільний процес», «Основи цивільного судочинства», «Практика ЄСПЛ в цивільному судочинстві», «Виконавче провадження».

Напрям наукових інтересів: захист прав особи в практиці ЄСПЛ, криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, запобігання злочинності в місцях позбавлення волі, використання можливості ІА у навчальному процесі, кримінологічні та криміналістичні аспекти попередження злочинів.

Монографії

 • Теорія і практика використання спеціальних знань та техніко-криміналістичне забезпечення розслідування окремих видів злочинів вчинених в пенітенціарних закладах: монографія / О. В. Батюк. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2013. – 320 с.
 • Кримінологічні та криміналістичні аспекти запобігання злочинам, що вчиняються жінками, засудженими до позбавлення волі в Україні [Текст] : [монографія] / [О. Г. Колб, Н. О. Чечель, О. В. Батюк] ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Іванюк В. П., 2015. - 349

Підручники, навчальні та навчально-методичні посібники

 • Запобігання злочинності у місцях позбавлення волі: навч. Посіб О.Г. Колб, О.В. Батюк та ін. - Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі, 2005
 • Запобігання правопорушенням вчинених у місцях позбавлення волі: Навчальний посібник / О.В. Батюк, О.Г. Колб та ін.. // – Луцьк, 2010 – 544 с. (Лист МОН України№ 1/11.9739 від 30.11.2009 р.).
 • Методика розслідування окремих видів злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб./за заг. Ред ОВ Батюк, РІ Благута, ОМ Гумін - Л.: Львівський державний університет внутрішніх …, 2011
 • Кримінальна відповідальність за катування в Україні та зарубіжних країнах / Навч. Посібник [О. Г. Колб, А. В Боровик, О. В. Батюк] за заг. ред. д.ю.н., проф. А. В. Савченка. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 240 с.

Статті у періодичних виданнях

 • Батюк О.В. Окремі положення дотримання етичних аспектів при провадженні слідчих дій в установах виконання покарань / О.В. Батюк //Право і суспільство науковий журнал. – 2012. – №2. – С. 256-260.
 • Батюк О.В. Климчук М.П. Використання інформації про особу засудженого під час розслідування злочинів, вчинених у місцях позбавлення волі/ О.В. Батюк, М.П. Климчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / гол. ред. М.М. Цимбалюк. – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 2 (2). – С. 150-165.
 • Батюк О.В. Дослідження факторів, що впливають на тактику слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів в установах виконання покарань / О. В. Батюк - Форум права. – 2012. – № 4. – С. 35-45.
 • Batiuk O. W działalność zakładów edukacji co do zapobiegania przestępczości niepełnoletnich / Batiuk O., Savchuk P., // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2013. - № 1(1). – p. 6-17.
 • Batiuk O. Historia powstania zabezpieczenia kryminalistycznego prowadzenia śledztwa w sprawach przestępstw popełnionych w zakładach penitencjarnych// Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2013. - № 3(1). – p. 30-38.
 • Батюк О. В. Особливості застосування науково-технічних засобів спеціалістом у ході проведення огляду місця події в пенітенціарних установах // Порівняльно-аналітичне право №1 2014. – С.258-262.
 • Батюк О. В. Використання спеціальних знань при проведенні обшуку в процесі розслідування злочинів, вчинених в пенітенціарних установах // Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія Право вип.. 25 2014. – С.232-236.
 • Батюк О. В. Становлення криміналістичного забезпечення розслідування злочинів вчинених в пенітенціарних установах // Науковий вісник Херсонського державного університету. серія «ЮРИДИЧНІ НАУКИ» № 4 2013. – С.75-80.
 • Батюк О. В. Дослідження спеціальних знань при проведенні допиту в процесі розслідування злочинів, вчинених в пенітенціарних установах. // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. Нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2014. - №2(4) – С.90-93.
 • Батюк О. В. Підвищення ефективності використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів вчинених в пенітенціарних установах // Науковому віснику херсонського державного університету. серія «Юридичні науки» №6 2014 . – С.78-81
 • Batiuk O. Badanie zasad wspoldzialania miedzy podmiotami wykorzystania wiedzy w dochoazeniu w sprawie abrodni popelnionych w instytucjach penitencjarnych // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2014. - № 3(7). – p. 259-271.
 • Batiuk O. Badanie funkcji wykorzystania narzędzi naukowo-technicznych stosowanych w dochodzeniu przestępstw popełnionych w zakładach karnych // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2014. - № 4(8). – p. 13-30.
 • Батюк О. В. Використання в криміналістичній тактиці властивостей психологічного складу особи що відбуває покарання в місцях позбавлення волі // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право - №31 – 2015 – С.190-195.
 • Batiuk O. Badania metodologia kryminalistycznej profilaktyki przestępstw popełnionych w zakładach karnych / O. Batiuk // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2015. - № 1(9). – p. 12-22.
 • Batiuk O. Kryminalistyczne badanie sposobów przywłaszczenia, defraudacji lub przejęcia mienia w drodze nadużycia włądzy na Ukrainie // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2015. - № 2(10). – p. 11-24.
 • Batiuk O. Wsparcie informacyjne i ochrona informacji w trakcie karnego postępowania wstępnego na Ukrainie // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2015. - № 3(11). – p. 29-36.
 • Batiuk O. Wykorzystanie technologii informacyjnych na wstępnym etapie dochodzenia przestępstw na Ukrainie / O. Batiuk // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2015. - № 4(12). – p. 18-28.
 • Batiuk O. Metoda kryminalistycznego zapobiegania przestępstw popełnianych przez kobiety odbywające kary pozbawienia wolności na Ukrainie / O. Batiuk,I. Mosejchuk // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2016. - № 1(13). – p. 20-29.
 • Batiuk O. Zagraniczne doświadczenia organizacji pracy socjalnej z osobami skazanymi jak odmiana resocializacii // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2016. - № 2(14). – p. 17-24.
 • Batiuk O. Kryminalistyczne badanie tatuaży jako cech osoby przestępcy // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2016. - № 3 (15). – p. 18-28.
 • Batiuk O. Przeprowadzenie nagłych działań śledczych w badaniu zbrodni popełnionych w instytucjach odbywania kary na Ukrainie // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2016. - № 4(16). – p. 9-19.
 • Batiuk O. Podejście międzynarodowe w badaniu przestępstw popełnionych w zakładach karnych// Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo. Zarządzanie. – 2017. - № 1(17). – p. 26-36.
 • Batiuk O. Przestrzeganie praw oraz interesów prawnych osób podczas prowadzenia działań śledczych w działalności poszukiwawczej w instytucjach odbywania kary // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo. Zarządzanie. – 2017. - № 2(18). – p. 32-42.
 • Batiuk O.Historyczne aspekty kryminalistycznego zabezpieczenia badaniaprzestępstw popełnionych w instytucjach odbywania kary na Ukrainie //VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS. –2017. - №1 ч. 1– p.13-16.
 • Batiuk O. In the forensic science the history of development of problems, that are related to investigation of crines, which have been committed by convicts in the penal institutions of Urkaine // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo. Zarządzanie. – 2018. - № 1(21). – p. 11-22.
 • Batiuk O. The research of the concept and content of investigation of crimes committed by convicts in correctional colonies of Ukraine // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo. Zarządzanie. – 2018. - № 2(22). – p. 3-14.ДЕМЕДЮК ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

Доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, доцент

У 1999 році закінчила Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України за спеціальністю «правознавство» та отримала кваліфікацію юриста.

Науково-педагогічну діяльність розпочала в грудні 2008 року з денної форми навчання в ад’юнктурі Академії управління Міністерства внутрішніх справ. Після закінчення ад’юнктури захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

У 2011 році захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Організація і тактика оперативного документування хабарництва, вчиненого суддями».

У січні 2019 року присвоєно вчене звання «доцент» по кафедрі оперативно-розшукової діяльності Національної академії внутрішніх справ.

Підготувала 34 публікації, з них 30 наукових та 4 навчально-методичного характеру, у тому числі 14 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, у тому числі 1 публікація у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Web of Science. Серед них, зокрема, такі:

1. Dangerous pornographic content on the internet as a projection of a personality deviation of the child pornography distributor (Небезпечний порнографічний контент в інтернеті як проекція розладів особистості розповсюджувача дитячої порнографії) // Information Technologies and Learning Tools, Vol. 68, NО. 6 (2018), p. 278 - 290. Іndexed in the following international databases: Index Copernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); (ESCI) by Web of Science.

2. Особенности документирования преступлений на почве нетерпимости // «Внутрішні безпека держави: 100 років еволюції, розвиток, динаміка, проблеми»: матеріали V Міжнародної наукової конференції, 10-11 жовтня 2018 р., м. Рига (Латвійська республіка).

3. Негласні слідчі (розшукові) дії: курс лекцій / Никифорчук Д.Й., Ніколаюк С.І., Демедюк Т.С. та ін.; за заг. ред. Д.Й.Никифорчука. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 124 с.

4. Демедюк Т.С. Участь оперативних працівників у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка. – № 6-2013. – С. 266 - 271.

5. Никифорчук Д.Й., Демедюк Т.С. Взаємодія з європейськими державами при проведенні зовнішніх контрольованих поставок: зб. матеріалів круглого столу (Киів, 27 берез.2014 р.). – К.: кафедра ОДР НАВС, 2014. – 91 с.

6. Негласні слідчі (розшукові) дії: [навч. посіб., структурно-логічні схеми] / Никифорчук Д.Й., Тарасенко О.С., Демедюк Т.С. та ін.; за заг. ред. Д.Й.Никифорчука. – Київ; НАВС, 2014. – 235 с.

7. Протидія кримінальним правопорушенням підрозділами карного розшуку МВС України: Навч. посіб. // Албул С.В., Демедюк Т.С., Користін О.Є., Паскал В.Ф. – Одеса: ОДУ, 2015. – 354 с.

8. Негласні слідчі (розшукові) дії: навч. посіб. / Никифорчук Д.Й., Тарасенко О.С., Демедюк Т.С. та ін.; за заг. ред. Д.Й.Никифорчука. – Киів; НАВС, 2015. – 235 с.

9. Демедюк Т.С. Порядок оформлення та використання в кримінальному провадженні матеріалів оперативно-розшукової діяльності // Науковий Вісник НАВС. – К., 2015. – № 1/ 34/, ч. 2 – С. 142-148.

10. Демедюк Т.С. Нормативно-правове регулювання проведення оперативної закупки та контрольованої поставки // Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України. – К., 2016. – № 205. – С. 80-87.

11. Демедюк Т.С., Демедюк С.В. Міжнародний досвід протидії кіберзлочинності // Вісник Харківського університету внутрішніх справ № 4 (67) – 2015, с. 65-75.

12. Поняття та особливості документування злочинів на грунті нетерпимості // Науковий Вісник № 1 (40). - НАВС, 2018.

13. Кримінально-правова характеристика злочинів, учинених на грунті нетерпимості // «Актуальні проблеми кримінального права»: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Київ, 21 лист. 2018 р.) – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 89

14. Виявлення осіб, що займаються розповсюдженням дитячої порнографії через мережу Інтернет // «Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 23 лист. 2018 р.) – Харків: Харк. Нац. унів. внутр. справ, 2018. – С. 406 – 411.

15. Досвід держав – членів ОБСЄ у підвищенні ефективності боротьби з корупцією // «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі»: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 7 груд. 2018 р.) – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. – С. 77 – 80.

16. Протидія розповсюдженню дитячої порнографії через мережу інтернет // «Безпека соціально-економічних процесів в кіберпросторі»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( Київ, 27 берез. 2019 р.) – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2019. – С. 36 – 41.ЛОГІНОВА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА
Доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістикИ

Закінчила : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за фахом практичний психолог, П’ятигорський державний інститут іноземних мов, Московський інститут патентознавства, Харківський державний інститут культури.
У 2011 році захистила кандидатську дисертацію «Реконструкція некласичної парадигми мислення у науковому дискурсі» .

Науковий доробок складає понад 30 наукових праць .

Науково-педагогічний стаж понад 15 років.

Напрям наукових інтересів: психологічна складова професії юриста, інклюзивна освіта майбутніх юридичних працівників.

Наукова та навчально-методична література
 • Актуальні проблеми конституційного права України (текст): підручник Авторський колектив: Букач В.В. – к.ю.н., доцент кафедри; Кулик Т.О. – викладач кафедри; Лазаренко Л.А. – старший викладач кафедри, к.ю.н.; Олійник А.Ю. – професор кафедри, к.ю.н., професор, Юрковська Л.Г. – викладач кафедри та ін./за заг. ред. проф. Олійника А.Ю.:-К.:2013.- 554 с. Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
 • Адміністративне право України. Курс лекцій: підручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко та ін.. / за ред. В.В. Коваленка. – 2013. – 872 с.
 • Криміналістика. Підручник. К.: «Центр учбової літератури». 2015. – 544 с. (Феськов М.М. у співавторстві, гл 28).
 • Фелик В.І. Адміністративно-правове забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України / Монографія / Харків. 2016. – 511 с.
 • Воробей П.А. Кримінально-правова охорона у сфері соціального та пенсійного страхування: [монографія] /В.С.Кошевський, П.А.Воробей, А.В.Савченко, О.О.Семенюк, О.Г.Колб. – К. : НАВС, 2016. – 235 с.
 • Кваша О.О. Забезпечення правопорядку в Україні засобами кримінальної юстиції: [монографія] / - Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2017. - 372 с.
Назаров О.А. Психологія вбивці: гендерний аспект [ Текст ] : монографія / О. А. Назаров. – Київ: Освіта України, 2014. – 176 с.

БібліографіяПалій М.В. • Палій М. В. Юридичний вимір поняття «гріх» і його значення для протидії злочинності / М. В. Палій // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2013. – № 3 (54). – С. 163–168.
 • Палій М. В. Пробація та капеланство як нові перспективи взаємодії державних та релігійних інститутів у протидії злочинності в Україні / В. М. Палій // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2015. – № 01. – С. 355-367.
 • Палій М.В. Публічність та персоніфікація як біблійні принципи протидії тотальній корупції М. В. Палій // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. матеріалів III міжнар. наук.-практ. конф., 3 квіт. 2015 р. / МВС України, ХНУВС, Кримінолог. асоц. України. - Харків : Золота миля, 2015. - С. 152-156.
 • Палій М. В. Релігійна профілактика злочинності у місцях позбавлення волі / М. В. Палій // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави[текст] : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (05 березня 2015 року м.Одеса). – Одеса : ОДУВС, 2015. – С. 234–236.
 • Палій М.В., Юрченко Я.Л. Спеціально-кримінологічне запобігання наркозлочинності у місцях позбавлення волі християнськими засобами / М.В. Палій, Я.Л. Юрченко // Проблеми правознавства та правоохороної діяльності. – 2016. – № 3 (57). – С. 95 – 102.
 • Палій М. В. Вплив основного постулату християнства на сомооцінку особи та запобігання злочинності // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Співвідношення публічного та приватного права у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності» м. Київ, 15-16 грудня 2017 р. – 484 с. С.352-355
 • Палій М.В., Барабанова Д.А. Тактична інформація щодо АТО як елемент національної безпеки та складу злочину, передбаченого ст.256 КК України // Реформування національної безпеки: історія, сучасність, перспективи : матеріали II підсумкової науково-практичної конференції (18 травня 2018 року). – К. : Інститут УДО КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. – 170 с. С.110-112
 • Палій М.В. Управління запобіганням злочинності через взаємодію церкви та держави // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології у менеджменті» м. Київ, 12 червня 2018 р.

Фелик В.І.- Фелик В.І. Система функцій профілактичної діяльності Національної поліції України // Порівняльне аналітичне право. – 2016. – № 2. – С. 156–158.
- Фелик В.И. Усовершенствование административно-правового регулирования профилактической деятельности Национальной полиции Украины // Legea si viаta (Закон и жизнь (Молдова)). – 2016. – № 12/3 (300). – С. 94–97. - Фелик В.І.Види нематеріального забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України // Право UA. – 2017. – № 1. – С. 52-56. - Фелик В.І. Місце Національної поліції України в системі інших органів та установ, що здійснюють профілактику правопорушень // Наше право. – 2017. – № 1. – С. 62–66. - Фелик В.І. Особливості функціональної підготовки працівників поліції як суб’єктів профілактичної діяльності // Європейські перспективи. – 2017. – № 1. С. 60-64. - Фелик В.И. Содержание финансового обеспечения профилактической деятельности Национальной полиции Украины // Верховенство права. – 2017. – № 1. – С. 58–63. - Фелик В.І. Адміністративно-правове забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України / Монографія / Харків. 2016. – 511 с.
- Фелик В.І. Структура Національної поліції України як суб’єкта профілактики правопорушень // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 6–7 листоп. 2015 р.). – Д. : ГО «Правовий світ», 2015. – С. 64–66.

Воробей П.А.- Воробей П.А. Компаративістська характеристика складів злочинів передбачених статтями 384-385 КК України та аналогічна діяльність за кримінальним законодавством республік колишнього СРСР. Київ. Юридична наука. №12. 2017. С.62-71.- Воробей П.А. Відповідальність за завідома неправдиве показання в контексті кримінально-правової політики держави як гарантія правової безпеки. Київ. Юридична наука. №1. 2018. С.49-59.- Воробей П.А. Забезпечення чинним кримінальним законодавством конституційних прав і свобод людини і громадянина від злочинів, передбачених статтями Розділу V КК України (родовий та безпосередні об’єкти злочинів та види охоронюваних правовідносин). Київ. Юридична наука. № 2. 2018. С.83-90.- Воробей П.А. Рефайлінг (рефайл) як спосіб вчинення несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв᾽язку /А.В.Савченко, П.А.Воробей, Ю.А.Бельський. К. Юридична наука. № 1. 2018. С.149-165.- Воробей П.А. Кримінально-правова охорона у сфері соціального та пенсійного страхування: [монографія] /В.С.Кошевський, П.А.Воробей, А.В.Савченко, О.О.Семенюк, О.Г.Колб. – К. : НАВС, 2016. – 235 с.- Воробей П.А. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.]; за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с.- Воробей П.А. Про деякі потенційні можливості прокуратури, що пов’язані з виявленням, усуненням та блокуванням причин і умов злочинності в Україні / П.А. Воробей, В.В. Ремега // Актуальні проблеми кримінального права та процесу і практики їх застосування: матеріали міжвідомчої наук.-практ. конф., м. Київ, 10.11.2016 р. - К.: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2016 - С. 5 – 7.- Воробей П.А. Кримінологічні аспекти дослідження гідності людини у контексті вивчення особи злочинця / П.А. Воробей, В.В. Ремега // Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи: матеріали міжнародної наукової конференції, м. Київ, 9.12.2016 р. - К.: Національний юридичний університет ім.. Ярослава Мудрого, 2016 - С. 85 – 87.- Воробей П.А. Про деякі змістовні елементи запобіжної діяльності прокуратури у сфері виконання покарань України / П.А. Воробей // Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19.05.2016 р. - К.: Національна академія прокуратури України, 2016 - С. 81 – 83.- Воробей П.А. Про стан наукового дослідження проблем застосування заходів приборкання до засуджених в Україні / П.А. Воробей // Актуальні питання реформування правової системи: матеріали XIII міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 24-25.06.2016 р. - Л.: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки , 2016 - С. 250-252.- Воробей П.А. Щодо деяких критеріїв оцінки ефективності діяльності прокуратури як суб’єкта запобігання злочинам / П.А. Воробей // Актуальні проблеми прав людини яка перебуває в конфлікті з законодавством крізь призму правових реформ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, К.2016 – С.17-19.- Воробей П.А. Про деякі проблемні моменти реалізації у законодавстві України завдань щодо запобігання злочинам / П.А. Воробей, С.О. Колб // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 3.03.2017 р. - С. 145-148.

Кваша О.О.- «Співучасть у злочині: структура та відповідальність» (2013).
- «Виконавець злочину у структурі співучасті» (2015, у співавт.).
- «Необхідна оборона (захист від посягання на статеву свободу та статеву недоторканість особи)» (2016, у співавт.).

Мельник П.В. • Мельник П.В. Охорона довкілля засобами кримінального законодавства відповідно до законодавством Європейського Союзу // Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу : матеріали V Всеукр. наук. семін., (6 груд. 2016 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ, 2016. – С. 25-29.
 • Мельник П.В. Кримінальна відповідальність юридичних осіб за злочини проти довкілля (на підставі рішень Європейського суду з прав людини) // Застосування рішень Європейського суду з прав людини у практиці вітчизняних судів [текст]: Збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. кругл. столу (Івано-Франківськ, 9 грудня 2016 року). – Івано-Франківськ: видавник Голіней О.В., 2016. - С. 112-116.
 • Мельник П.В. Покарання за злочини проти довкілля // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (9-10 груд. 2016 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: Юридичний інститут ПНУ ім. В. Стефаника, 2016.
 • Мельник П.В. Директива 2008/99/ЄС про охорону довкілля засобами кримінального законодавства як джерело права Європейського Союзу // Актуальні проблеми теорії кримінальної законотворчості та практики її застосування : міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. (27 груд. 2016р., м. Одеса) / відп. ред.: В.О. Туляков. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. – С. 45-49.
 • Мельник П.В. Загальна характеристика законодавства Європейського Союзу та України у сфері туризму // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Серія «Право». – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2016. – Вип. (1)13. – C. 140 – 151.
 • Мельник П.В. Право промышленной собственности как объєкт криминально-правовой охраны в Украине // Весник БарГУ: научно-практический журнал. Серия «Исторические науки и археология. Экономические науки. Юридические науки». – Барановичи: Барановичский государственный университет. – 2016. – Вып.4, декабрь 2016. – С. 98-103.
Мельник П.В. Пенализация деяний против окружающей среды в Украине и Республике Беларусь // Уголовная политика Республики Беларусь: состояние и пути совершенствования : Сборник материалов ІІІ Междунар. научн.-практ. конф. (11-13 мая 2017 г., г. Барановичи). - Барановичи: БарГУ, 2017.

Матвійчук В.К.

1. Матвійчук В. К. Порушення кримінального законодавства про раціональне використання і охорону землі (питання теорії та практики): Монографія /В. К. Матвійчук. ─ ІНІОН АН СРСР, 1989. - № 37843. – 12 травня – 72 с.2. Матвейчук В. К. Объективная сторона состава преступления загрязнение водных объектов: вопросы совершенствования законодательства): Монография / В. К. Матвейчук. ─ ІНІОН АН СРСР, 1990. - № 37843. – 12 травня (библ. СССР)– 144 с.

3. Матвійчук В. К., Сасов О. Суб’єктивні ознаки екологічних злочинів /В. К. Матвійчук. Донецький інститут внутрішніх справ. — Донецьк: Вид—во «Етнос». — Монографія, 1997. — 90 с.

4. Матвійчук В.К. Грищенко А.Г., Нікітін Ю.В. Правове регулювання цінних паперів України): Монографія / В. К. Матвійчук, А.Г. Грищенко, Ю.В. Нікітін. ─К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2003. — 917 с.

5. Матвійчук В. К. Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища (кримінально-правове та кримінологічне дослідження) : Монографія / В. К.Матвійчук. — К.: «Азімут Україна», 2005. — 464 с.

6. Матвейчук В.К., Коняхин В.Т., Прохорова М.П. Концепция экологической политики современных государств: Поиск гармонии // Монографія. − Краснодар: Кубанский государственный университет, 2010. — 610 с.

7. Матвійчук В. К., Голуб С.А. Незаконне полювання: відповідальність,

протокольна форма провадження, розслідування та запобігання : Монографія / В. К. Матвійчук, С. А. Голуб. — К.: КНТ, 2006. — 306 с.

8. Матвійчук В. К., Присяжний В. М. Забруднення, засмічення, виснаження водних об’єктів: відповідальність, досудове слідство, судовий розгляд, запобігання: Монографія / В. К. Матвійчук, В. М. Присяжний. — Київ: КНТ, 2007. — 272 с.

9. Матвійчук В. К. Теоретичні та прикладні проблеми кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища : Монографія / В. К. Матвійчук. — К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2011. — 368 с.

10. Матвійчук В. К., Харь І.О. Забруднення атмосферного повітря: кримінальна відповідальність, досудове слідство та запобігання: Монографія / В. К. Матвійчук, І.О. Харь. ─К.: ВНЗ «Національна академія управління. — 2013. — 272 с.

11. Матвійчук В. К., Чугаєнко Ю. О. Екологічна політика в системі державного управління національним господарством: Монографія / В. К. Матвійчук, Ю. О. Чугаєнко. — К.: ВНЗ «Національна академія управління». — 2013. — 272 с.

12. Матвійчук В. К., Чугаєнко Ю. О., Савенков О.І. Інтелектуальна власність, як джерело інноваційного розвитку національного господарства: Монографія / В. К. Матвійчук, Ю. О.Чугаєнко, О. І. Савенков. — К.: ВНЗ «Національна академія управління. — 2013. — 272 с.

13. Матвійчук В. К., Костенко О. М., Гіда Є. О., Харь І. О. Правова система України в епоху глобалізаційного поступу / В. К. Матвійчук, О. М. Костенко, Є. О. Гіда, І. О. // [монографія]; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В.К. Матвійчука. — К.: ВНЗ «Національна академія управління». 2014. — 486 с.

14. Матвійчук В. К., Костенко О. М., Гіда Є. О., Харь І. О. Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права в Україні/ В. К. Матвійчук, О. М. Костенко, Є. О. Гіда, І. О. Харь // [монографія]; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В.К. Матвійчука. — К.: ВНЗ «Національна академія управління». 2014. — 596 с.

15. Матвійчук В. К., Костенко О. М., Гіда Є. О., Харь І. О. Протидія злочинності та адаптація кримінального законодавства і права до законодавства і права Європейського союзу / В. К. Матвійчук, О. М. Костенко, Є. О. Гіда, І. О. Харь // [монографія]; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В.К. Матвійчука. — К.: ВНЗ «Національна академія управління». 2014. — 650 с.

16. Матвійчук В. К., Єфименко Т. І., Єрмошенко М. М, Базилевич В. Д. Фінанси інституційних секторів економіки України / В. К. Матвійчук, Т. І. Єфименко, М. М Єрмошенко, В. Д. Базилевич // [монографія]; за заг. ред. Т.І. Єфименка, М.М. Єрмошенка – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2014. – 584 с.

17. Матвійчук В.К., Харь І.О., Олейнічук О.М. Відповідальність за безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (кримінально-правове дослідження та запобігання) / В.К. Матвійчук, І.О. Харь, О.М. Олейнічук // [монографія]; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В.К. Матвійчука. — К.: ВНЗ «Національна академія управління». 2018. — 457 с.

18. Матвійчук В.К., Антипов В.Н., Александров Ю.В. Екологічні злочини (злочини в сфері охорони, раціонального використання, відтворення та оздоровлення навколишнього природного середовища) / В.К. Матвійчук, В.Н. Антипов, Ю.В. Александров // Кримінальне право. Особлива частина. Підручник. — К.: НАВСУ — «Правові джерела», 1998. — С.368 — 402. (700 с.) .

19. Матвійчук В.К., Харь І.О., Нікітін Ю. В., Денисов С.Ф., Стрельцов Є.Л., Баранівський В.Ф. Кримінологія: Підручник / за заг. ред. В. К. Матвійчука, Ю.В. Нікітіна, С.Ф. Денисова, Є.Л. Стрельцова, В.Ф. Баранівського. 2-ге вид., перероб. та допов. – К.: Національна академія управління, 2018. –500 с.

20. Матвійчук В.К., Бондаренко М.О., Трофімов С.В., Самілик Г.М. Практичні питання кваліфікації органами внутрішніх справ злочинів у сфері обслуговування населення / В. К. Матвійчук, М.О. Бондаренко, С. В.Трофімов, Г. М. Самілик // Навчальний посібник.─ КВШ МВС СРСР. – 1984. ─ 400 с.

21. Матвейчук В.К., Беседин И.Н. Сравнительная таблица статей общесоюзных уголовных законов и уголовных кодексов РСФСР, Украинской ССР, Молдавской СССР / В. К. Матвейчук, И. Н. Беседин // Учебное пособие. ─ К.: Киевская высшая школа им. Ф.Е. Джерзинского, 1987. – С.1 – 69 (220 с.)

22. Матвейчук В.К., Диденко В.Б. Раздел ХІ. Множественность преступлений / В. К. Матвейчук, В. Б. Диденко // Сборник задач по советскому уголовному праву. Общая часть: Учебное пособие / Под ред. доц. В.Б. Диденко. — Киев: НИРИО Киевской Высшей школы МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского, 1988. — С.48—53 (300 с.)

23. Матвійчук В. К. Кримінально-правова боротьба органів внутрішніх справ з отриманням незаконної винагороди від громадян: навчальний посібник / В. К. Матвійчук. ─ Київ: НИ и РИО Київської вищої школи МВС СРСР, 1989. ─ 72 с.

24. Матвейчук В.К. Получение незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения / В. К. Матвейчук // Применение органами внутренних дел уголовного законодательства в борьбе с преступностью в сфере экономики: Учебное пособие. — К.: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1991. — С. 58—81 (220 с.)

25. Матвейчук В. К. Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с преступным загрязнением водных объектов : Учебное пособие / В. К. Матвейчук ─ Киев: НИ РИО Украинская кадемія внутренних дел, 1992. — 80 с.

26. Матвейчук В. К. Квалификация незаконной охоты: Учебное пособие / В. К. Матвейчук. ─ Киев: НИ РИО Украинская академия внутренних дел, 1992. ─ 52 с.

27. Матвійчук В.К., Клименко В.А., Мисливий В.Л., Мельников М.І. Кримінальне законодавство: Навчальний посібник / В. К. Матвійчук, В. А. Клименко, В. Л. Мисливий, М. І. Мельников // Бюлетень законодавства та поточної практики України. — К.: Юринком, 1993. — №11. — 120 с.

28. Матвійчук В.К., Іщенко О.М., Єросова І.Ю. Кримінально-правовий захист атмосферного повітря: Навчальний посібник / В. К. Матвійчук, О.М. Іщенко, І. Ю. Єросова. — К.: МВС України. 1994. — 64 с.

29. Матвійчук В.К. Кондратьєв Я.Ю., Осадчий В.І. Співучасть у злочині: Навчальний посібник / В. К. Матвійчук, Я. Ю. Кондратьєв, В. І. Осадчий. ─ Київ: НАВСУ, 1997.— 60 с.

30. Матвійчук В.К. Представництво і довіреність: Навчальний посібник / В. К. Матвійчук. ─ Київ: Видавництво АСК, 1998. — 95 с.

31. Матвійчук В.К., Харь І.О. Строки в цивільному праві: Навчальний посібник / В. К. Матвійчук, І.О. Харь. ─ Київ: Правові джерела, 1999. — 45 с.

32. Матвійчук В.К., Костенко О.М., Козаченко І.П., Карпенко М.І. Кримінальне право України. Особлива частина: Практикум / В. К. Матвійчук, О. М. Костенко О.М., І. П. Козаченко, М. І. Карпенко // Навчальний посібник.─ К.: ВНЗ «Національна академія управління»; «Азимут Україна», 2005. — 384 с.

33. Матвійчук В.К., Костенко О.М., Козаченко І.П. Кримінальне право України. Загальна частина / В. К. Матвійчук, О. М. Костенко, І. П. Козаченко // Навчальний посібник. — К.: КНТ, 2005. — 432 с.

34. Матвійчук В.К., Харь І.О. Цивільне право України. Загальна частина: Практикум / В. К. Матвійчук, І. О. Харь // Навчальний посібник. — К.: КНТ, 2006. — 736 с.

35. Матвійчук В.К., Харь І.О. Міжнародний комерційний арбітраж: Практикум у семи книгах (Т.1) / В. К. Матвійчук, І. О. Харь // Навчальний посібник. ─ К.: КНТ, 2007. — 244 с. (Т.1)

36. Матвійчук В.К., Харь І.О. Міжнародний комерційний арбітраж: Практикум у семи книгах (Т.2) / В. К. Матвійчук, І. О. Харь // Навчальний посібник. ─ К.: КНТ, 2007. — 308 с. (Т.2)

37. Матвійчук В.К. Збірник завдань з Кримінального права України. Загальна частина / В. К. Матвійчук // Навчальний посібник. ─ К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2007. — С. 91 с.

38. Матвійчук В.К., Гвоздецький В.Д., Зубець Г.І., Зайчук О.В. Кримінальне право України. Особлива частина — розділ 1, 2: Практикум / В. К. Матвійчук, В. Д. Гвоздецький, Г. І. Зубець, О. В. Зайчук // Навч. посібник. ─ К.: КНТ, 2008. — 256 с.

39. Матвійчук В.К., Грянка Г.В., Нікітін Ю.В. Адміністративне право України: Практикум // В. К. Матвійчук, Г. В. Грянка, Ю. В. Нікітін // Навчально—практичне видання.-К.: ВНЗ «Національна академія управління»: «Азимут Україна». — 2009. — 144 с.

40. Матвійчук В.К., Харь І.О., Цивільне право України (у запитаннях та відповідях): навчальний посібник: Практикум/ За заг. ред. В.К. Матвійчука, І.С. Тищука / І.О. Харь, Ю.В. Нікітін, Р.Б. Прилуцький. - К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2013. — 348 с. (МОН).

41. Матвійчук В. К., Кривошея І. І., Гордієнко В. В., Олейничук О. М. Правові аспекти управління навчальними закладами: Навчальний посібник / В.К. Матвійчук, І.І. Кривошея, В.В. Гордієнко, О.М. Олейничук. ─ —Умань: ФОП Жовтневий О.О. — 2013. — 216 с.

42. Матвійчук В. К. Нотаріат в Україні: навчальний посібник / Ю.В. Нікітін, С.С. Бичкова, А.Г. Чубенко, В.К. Матвійчук, Є.О. Гіда, Т.П. Устименко, Н.О. Чучкрва. – 4-те вид., доп. і перероб. / За аг. ред. докт. юрид. наук, професора Ю.В. Нікітіна. – К.: ВНЗ «Національна академія управління»; «Алерта», 2016. – 586 с.

43. Матвійчук В. К. Коментар до ст.ст. 160—163-1 глави VІ і до ст.ст. 228—2281 гл. Х КК України / В. К. Матвійчук // Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України за ред.. Я.Ю. Кондратьєва, С.С. Яценка. — К.: Юринком, 1994. — С. 483—485, 513—527, 743—751 (800 с.)

44. Матвійчук В. К. Коментар до ст.ст. 160—163-1 глави VІ і до ст.ст. 228—2281 гл. Х КК України / В. К. Матвійчук // Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України за ред.. Я.Ю. Кондратьєва, С.С. Яценка. — К.: Юринком, 1995. — С. 483—485, 513—527, 743—751 (820 с.)

45. Матвійчук В. К. Коментар до ст.ст. 160—163-1 глави VІ і до ст.ст. 228—2281 гл. Х КК України / В. К. Матвійчук // Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України за ред.. Я.Ю. Кондратьєва, С.С. Яценка. — К.: Юринком, 1997. — С. 483—485, 513—527, 743—751 (899 с.)

46. Матвейчук В.К. Комментарий к ст.ст. 160—163-1 гл. VІ и ст.ст. 228—2281 гл. Х УК Украины / Уголовный кодекс Украины: научно—практический комментарий; отвествен. Редактор С.С. Яценко, В.И. Шакун. — К.: Правові джерела, 1998. — С.658—674; 944—953. (1110 с.).

47. Матвійчук В.К., Харь І.О. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України в двох томах. Т.1. / В. К. Матвійчук, І. О. Харь // Науково-практичний коментар. Т.1. – К.: КНТ, 2007. – 788 с.

48. Матвійчук В.К., Харь І.О. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України в 2—х томах / В. К. Матвійчук, І. О. Харь // К.: Алерта КНТ, 2008. — Т. 2. — 752 с.

49. Матвійчук В.К., Харь І.О. Кодекс адміністративного судачинства України. Науково-практичний коментар. Зі змінами та допов-неннями. В 2-х томах. Том 2. - К.: Алерта, КНТ, 2009. – 799 с.

50. Матвійчук В.К., Харь І.О. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В.К. Матвійчук, І.О. Харь. - К.: Алерта КНТ; ЦУП. — 2010. — 460 с.

51. Матвейчук В.К. Энциклопедия охотника / В.К. Матвейчук. ─ Киев: Изд-во «Украинская энциклопедия», 1996 р.- 980 с.

52. Матвійчук В.К., Харь І.О.Велика українська юридична енциклопедія : у 20т. Том 17 : Кримінальне право / редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – 1064 с.

1. Матвійчук В. К., Гошко А. Відмежування кримінально карної незаконної порубки лісу від аналогічного адміністративного делікту/ В. К. Матвійчук, А. Гошко // Радянське право. – 1990. −№ 11. – С. 21-24.

2. Матвійчук В. К. Правильне становлення предмета злочинного порушення правил розробки надр – умова забезпечення законності / В. К. Матвійчук //Забезпечення законності в діяльності органів внутрішніх справ України. Збірник наукових праць. – Київ: Українська академія внутрішніх справ, 1993. – С. 147- 156.

3. Матвійчук В. К., Єросова І. Ю. Вплив точного встановлення об’єкта і предмета злочинного забруднення атмосферного повітря на удосконалення законодавства / В. К. Матвійчук, І. Ю. Єросова // Проблеми удосконалення кримінального та криміналньо процесуального законодавства. Міжвузівський збірник наукових праць. – К.: УАВС, 1993. – С. 20-24.

4. Матвійчук В. К., Воробей П. А. Суб’єкт злочину: логіко-правове дослідження / В. К. Матвійчук, П. А. Воробей // Філософські проблеми права та правоохоронної діяльності співробітників органів внутрішніх справ. Збірник наукових праць. – К.: УАВС, 1995. – С. 74 78.

5. Матвійчук В. К. Деякі питання, що стосуються злочинної порубки лісу / В. К. Матвійчук // Збірник наукових праць. – Київ: НАВСУ, 1996. – С. 37-41.

6. Матвійчук В. К., Приходько С. Г. Проблеми кримінально-правової охорони землі від забруднення / В. К. Матвійчук, С. Г.Приходько // Актуальні проблеми боротьби з економічною злочинністю збірник наукових праць. – Київ: НАВСУ, 1999 −С. 55-60.

7. Матвійчук В. К., Плева В. К., Приходько С. Г. Деякі дискусійні питання, що стосуються предмета злочинного забруднення землі / В. К. Матвійчук, В.К. Плева, С. Г. Приходько // Проблема реформування законодавства України. Збірник наукових праць. – К.: НАВСУ, 1998. – С. 12-17.

8. Матвійчук В. К. Відмежування майнових цінностей від природних багатств / В. К.Матвійчук // Актуальні проблеми економіки. – 2002.№ 7 8. – С. 25 40.

9. Матвійчук В. К., Нікітін Ю. В., Нікітіна І. В. Психолого-кримінологічні детермінанти визначення суб’єктивної сторони злочину: новий аспект / В. К. Матвійчук, Ю. В. Нікітін, І. В. Нікітіна // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ. – К.: КІВС, 2004. – С. 171-178.

10. Матвійчук В. К. Новітнє обґрунтування поняття «злочини», що стосуються навколишньогоприродного середовища у контексті суспільної небезпеки / В. К. Матвійчук // Право і безпека. Науковий журнал. – 2005. −№ 4’6. – С. 85 89.

11. Матвійчук В. К. Національне кримінальне законодавство і міжнародно-правові акти з подолання злочинів у сфері навколишнього природного середовища / В. К. Матвійчук // Актуальні проблеми економіки. – 2006. −№ 3 (57). –С. 110-117.

12. Матвійчук В. К. Генезис виключно необережної форми вини щодо діянь, які стосуються довкілля: окремі питання / В. К. Матвійчук // Право України. – 2006.№ 6. – С.76-79.

13. Матвійчук В. К. Дискусійні проблеми щодо вчинення злочинів у сфері охорони навколишнього природного середовища, які можуть вчинятися як умисно, так і з необережності за КК 1960 та 2001 рр. / В. К.Матвійчук // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2006.№ 3 (29). – С. 215 218.

14. Матвійчук В. К. Деякі дискусійні проблеми щодо джерел та знарядь вчинення злочину проти навколишнього природного середовища за Кримінальним кодексом 1960-2001 років / В. К.Матвійчук // Право і безпека. Науковий журнал. – 2006. - № 5'4. –С. 115-118.

15. Матвійчук В. К. Соціальний зв’язок суб’єктів відносин у рамках діяльності з кримінально правової охорони, раціонального використання, відтворення та оздоровлення природних об’єктів / В. К. Матвійчук // Часопис Київського університету права Інституту держави та права НАН України. – 2006. − № 3. – С. 146 -149.

16. Матвійчук В. К. Поняття кримінально правової охорони навколишнього природного середовища / В. К. Матвійчук // Юридична Україна. – Київ: Юринком Інтер. – 2006. – С. 79-84.

17. Матвійчук В. К. Вплив кримінального законодавства постсоціалістичних держав на реформування кримінального законодавства України щодо охорони навколишнього природного середовища / В. К. Матвійчук // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 32. – К.: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 398-402.

18. Матвійчук В. К. Новітній підхід до визначення родового об’єкта й системи злочинів, що стосуються навколишнього природного середовища / В. К. Матвійчук // Юридична Україна. – К.: Юринком Інтер, 2006.№ 7. – С. 87- 89.

19. Матвійчук В. К. Проблеми криміналізації та декриміналізації діянь, що посягають на довкілля / В. К. Матвійчук // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 2006. −№ 3 (46). – С. 219-225.

20. Матвійчук В. К. Реформаторські тенденції законодавства Індії, Великобританії та США у сфері кримінально правової охорони навколишнього природного середовища / В. К. Матвійчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006.№ 5. – С. 84 91.

21. Матвійчук В. К. Критерії відмежування кримінально-правових діянь від інших правопорушень у сфері навколишнього природного середовища/ В. К. Матвійчук // Юридична України. – Київ: Юринком Інтер, 2006.№ 8. – С.69 73.

22. Матвійчук В.К. Дослідження засобі учинення злочинів проти довкілля за КК 1960 та 2001 рр. / В. К. Матвійчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006.№ 8. – С. 58 63.

23. Матвійчук В.К. Вплив позитивних тенденцій кримінального законодавства з охорони довкілля Мексики, Японії, Швейцарії, ФРН, Данії, Швеції, Австрії та вдосконалення норм КК України / В. К. Матвійчук. – К.: Часопис Київського університету права Інституту держави і права НН України ім. В. М. Корецького, 2006.№ 2. – С. 155 158.

24. Матвійчук В. К. Час і місце вчинення злочинів, що стосуються навколишнього природного середовища, за КК 1960 та 2001 рр. / В. К. Матвійчук // Юридична України. – К.: Юрінком Інтер, 2006.№ 9. – С. 78 82.

25. Матвійчук В. К. Способи вчинення злочинів, що стосуються навколишнього природного середовища / В. К. Матвійчук // Вісник прокуратури. – 2006. −№ 8.– С. 46-52.

26. Матвійчук В. К. Мотивація, мотив: мета злочинів, що стосуються навколишнього природного середовища, за КК 1960 і КК 2001 рр. / В. К. Матвійчук // Вісник запорізького юридичного інституту. – 2006.№ 2 (35). – С. 130 136.

27. Матвійчук В. К. Дослідження безпосереднього об’єкта злочинів, що стосуються навколишнього природного середовища / В. К. Матвійчук // Юридична України. – К.: Юринком Інтер, 2007. - № 4. - С. 87-91.

28. Матвійчук В. К. Національне кримінальне законодавство і міжнародно-правові аспекти з подолання злочинів у сфері навколишнього природного середовища в аспекті національної безпеки України (співвідношення, проблеми, тенденції) / В. К. Матвійчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007.№ 3. – С. 91 102.

29. Матвійчук В. К. Обстановка вчинення злочинів проти довкілля за кримінальними кодексами 1960 та 2001 років: деякі дискусійні питання/ В. К. Матвійчук // Юридична Україна. – К.: Юринком Інтер, 2007. - № 5. – С. 81-83.

30. Матвійчук В. К. Деякі дискусійні питання визначення суб’єктів відносин із кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища/ В. К. Матвійчук // Юридична Україна – К.: Юринком Інтер, 2007. - № 6. – С. 103-105.

31. Матвійчук В. К. Проблемні питання предмета суспільних відносин із кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища/ В. К. Матвійчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. - № 5. – С. 127-130.

32. Матвійчук В. К. Забезпечення принципу законності в адміністративному судочинстві / В. К. Матвійчук // Право військової сфери №7. — 2008. — С. 16—17.

33. Матвійчук В. К. Забезпечення усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом / В. К. Матвійчук // Право військової сфери.− №9. — 2008. — С. 9—10.

34. Матвійчук В.К. Гласність і відкритість адміністративного процесу як принципи адміністративного судочинства / В. К. Матвійчук // Право військової сфери №5. — 2009. — С. 16—18.

35. Матвійчук В. К. Обов’язковість судових рішень — принципи адміністративного судочинства / В. К. Матвійчук // Право військової сфери. − №10. — 2009. — С. 11—13.

36. Матвійчук В.К. Місце предмета складу злочину в структурі діяння проти навколишнього природного середовища / В. К. Матвійчук // Кримінальна юстиція в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Луганського ун-ту внутрішніх справ ім. Б.О. Дідоренка. − Вип. 6. — Луганськ, 2010. — С.16—22.

37. Матвійчук В.К. Злочини проти навколишнього природного середовища як соціальне і правове явище / В. К. Матвійчук // Часопис Київського ун—ту права. — 2010. — №4. — С.112—116.

38. Матвійчук В. К., Нікітін Ю. В., Нікітіна І. В. Психолого-кримінологічні детермінанти визначення суб’єктивної сторони злочину: новий аспект : Монографія / В. К. Матвійчук, Ю. В. Нікітін, І. В. Нікітіна // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень Київського інст-ту, внутр. справ. — К.: КІВС, 2004. — №4 — С. 20-35.

39. Матвійчук В. К. Історія розвитку кримінального законодавства стосовно злочинів проти навколишнього природного середовища / В. К. Матвійчук // Юридична наука. — № 3. — 2011. — С.139—152.

40. Матвійчук В. К. З’ясування теоретичних та правозастосовних положень стосовно деяких наслідків у складах злочинів проти навколишнього природного середовища / В. К. Матвійчук // Юридична наука. — №4’5. — 2011. — С.100—110.

41. Матвійчук В. К. Інші тяжкі наслідки у злочинах проти навколишнього природного середовища: теоретичні та прикладні проблеми / В. К. Матвійчук // Юридична наука. — №6. — 2011. — С.96—105.

42. Матвійчук В. К. Історія розвитку кримінального законодавства стосовно злочинів проти основ національної безпеки / В. К. Матвійчук //Юридична наука. — №3. — 2011. — С.139—152.

43. Матвійчук В. К. Впровадження інформаційних технологій як додатковий засіб підвищення якості освіти (на прикладі юридичного факультету) / В. К. Матвійчук // Юридична наука. — №4’5. — 2011. — С.7—16.

44. Матвійчук В. К. Злочини проти навколишнього природного середовища / В. К. Матвійчук // Право та державне управління. — 2011. — №4. — С.112—116.

45. Матвійчук В. К. Суб’єкт відносин з кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища як елемент об’єкта цих складів злочинів / В. К. Матвійчук // Держава та регіони: Серія: ПРАВО, 2011 — №4. — С. 125—128.

46. Матвійчук В. К. Особливо жорстоке поводження як ознака об’єктивної сторони складу злочину/ В. К. Матвійчук // Юридична наука. — № 2. — 2011. — С.155—164.

47. Матвійчук В. К. Загальнотеоретичні підходи до витоків та класифікації періодів кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища / В. К. Матвійчук // Юридична наука. — №1. — 2012. — С.83—96.

48. Матвійчук В. К. Безпосередній об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 384 КК України / В. К. Матвійчук // Юридична наука. — №2. — 2012. — С.110—115.

49. Матвійчук В. К. Витоки та генезис кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища у п’ятому шостомуперіодах розвитку українського суспільства та держави / В. К. Матвійчук // Юридична наука. — №2. — 2012. — С.137—146.

50. Матвійчук В. К. Кримінальна відповідальність зазавідомо незаконні затримання, привід, арешт або тримання під вартою / В. К. Матвійчук // Юридична наука. — №3. — 2012. — С.66—69.

51. Матвійчук В. К. Практика та методика адвоката-захисника в судовому слідстві, судових дебатах по кримінальних справах / В. К. Матвійчук //Юридична наука. — №3. — 2012. — С.135—141.

52. Матвійчук В. К. Витоки та генезис кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища у сьомому періоді розвитку українського суспільства та державності / В. К. Матвійчук //Юридична наука. — №4. — 2012. — С.107—114.

53. Матвійчук В. К. Витоки та генезис кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища у восьмому періоді розвитку українського суспільства та державності з 1991 р. і до нашого часу / В. К. Матвійчук // Юридична наука. — №5. — 2012. — С.133—148.

54. Матвійчук В. К. Практика та методика адвоката-захисника в судовому слідстві, судових дебатах по кримінальних справах/ В. К. Матвійчук //Юридична наука. — №3. — 2012. — С.135—141.

55. Матвійчук В. К. Загальнотеоретичні підходи до з’ясування об’єкта злочину / В. К. Матвійчук // Юридична наука. — №7. — 2012. — С.89—104.

56. Матвійчук В. К. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених неповнолітніми / В. К. Матвійчук // Юридична наука. — №8. — 2012. — С.121—136.

57. Матвійчук В. К. Родовий об’єкт злочину у сфері навколишнього природного середовища / В. К. Матвійчук // Юридична наука. — №9. — 2012. — С. 28—39.

58. Матвійчук В. К. Національне кримінальне законодавство і міжнародно-правові акти у подоланні злочинів проти навколишнього природного середовища (співвідношення, проблеми, тенденції) / В. К. Матвійчук //Юридична наука. — №11. — 2012. — С. 56—73.

59. Матвійчук В. К. Порівняльно-правове дослідження способів, місця і часу вчинення злочинів проти довкілля за КК 1960 та 2001 рр./ В. К. Матвійчук // Бюлетень міністерства юстиції України. — №10 (32). 2012. — С.77—83.

60. Матвійчук В. К. Застосування теоретичних і правозастосовних положень щодо деяких наслідків у складах злочинів проти навколишнього природного середовища / В. К. Матвійчук // Держава та регіони. Серія: ПРАВО, 2012. — №1 (35).- С.175—132.

61. Матвійчук В. К. Посадова особа: теоретичні та прикладні проблеми / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 2. – 2013. – С. 78-85.

62. Матвійчук В. К. Проблеми криміналізації та декриміналізації діянь проти навколишнього природного середовища / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 4. – 2013. – С. 67-81.

63. Матвійчук В. К. Сучасні концепції правової держави / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 6. – 2013. – С. 7-11.

64. Матвійчук В.К. Процесуальний порядок застосування державою запобіжних заходів за новим КПК України / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 7. – 2013. – С. 72-83.

65. Матвійчук В. К. Фундаментальні дослідження співучасті у злочині / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 4. – 2013. – С. 140-142.

66. Матвійчук В. К. Об’єктивні ознакизлочину, передбаченого ч.1 ст. 109 КК України / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 11. – 2013. – С. 67-81.

67. Матвійчук В. К. Об’єктивні ознакизлочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 КК України / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 12. – 2013. – С. 67-81.

68. Матвійчук В. К. Об’єктивні ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст. 109 КК України (в перших шести формах його прояву) / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 2. – 2014. – С. 67-81.

69. Матвійчук В. К. Об’єктивні ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 109 КК України (в других шести формах його прояву) / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 3. – 2014. – С. 76-91.

70. Матвійчук В. К. Порівняльно-правове дослідження особливо жорстокого поводження як способу вчинення злочинів за кримінальним законодавством України і деяких держав / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 2. – 2016. – С. 76-91.

71. Матвійчук В. К. Порівняльно-правове дослідження злочинів проти навколишнього природного середовища за КК України та законодавством деяких зарубіжних держав / В. К. Матвійчук // Wyższej Szkoty Humanistyczno – Przyrodniczczej Studium Generale Sandomiriense ul. Krakowska 26, 27-600 Sandomierz http://wshp.eu.pgo-102

72. Матвійчук В. К. Теоретичні та прикладні проблеми системи злочинів проти навколишнього природного середовища за чинним КК України / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 3. – 2016. – С. 77-91.

73. Матвійчук В. К. Наслідки вчинення злочинів проти навколишнього природного середовища: теоретичні, методологічні і практичні проблеми / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 4. – 2016. – С. 86-113.

74. Матвійчук В. К. Витоки, історико-правовий нарис кримінально-правової охорони водних об’єктів і сучасний стан проблеми / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 5. – 2016. – С. 12-24.

75. Матвійчук В. К. Об’єктивна сторона злочину порушення правил охорони вод: теоретичні і прикладні проблеми / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 6. – 2016. – С. 51-88.

76. Матвійчук В. К. Теоретичні і прикладні проблеми відмежування злочину, передбаченого ст. 242 КК України, від суміжних злочинів і аналогічного адміністративного правопорушення / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 7. – 2016. – С. 48-59.

77. Матвійчук В. К. Важливість для кваліфікації відмежування злочинів проти навколишнього природного середовища від аналогічних адміністративно-правових деліктів / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 8. – 2016. – С. 43-57.

78. Матвійчук В. К. Теоретичні та прикладні проблеми суб’єктивних ознак злочину забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів (ст. 242 Кримінального кодексу України) / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 9. – 2016. – С. 26-49.

79. Матвійчук В. К. Поняття і суспільна небезпечність вчинення злочину способом особливо жорстокого поводження / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 10. – 2016. – С. 72-109.

80. Матвійчук В. К. Індивідуалізація відповідальності та покарання за злочини, вчинені способом особливо жорстокого поводження: пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення законодавства та практики застосування норм у зазначеному аспекті / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 11. – 2016. – С. 46-58.

81. Матвійчук В. К. Суб’єктивна сторона складів злочинів проти навколишнього природного середовища / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 12. – 2016. – С. 59-82.

82. Матвійчук В. К. Становлення і розвиток законодавства щодо кримінальної відповідальності свідка, потерпілого, оцінювача, експерта та перекладача на теренах України/ В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 1. – 2017. – С. 17-31.

83. Матвійчук В.К. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони, передбаченої ст. 236 Кримінального кодексу України / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 2. – 2017. – С. 44-67.

84. Матвійчук В. К. Витоки, ґенеза інших заходів кримінально-правового характеру на теренах України / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 8. – 2017. – С. 30-49.

85. Матвейчук В. К. Время как объективные признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158-2 УК Украины. Уголовная юстиция: законодательство, теория и практика : материалы VIII Республиканской научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов (20 октября 2017 года, Республика Белорусь). – Брест : Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина. – С. 98-99.

86. Матвійчук В. К. Теоретико-методологічні основи дослідження кримінально-правової охорони земель водного фонду України в особливо великих розмірах / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 10. – 2017. – С. 26-39.

87. Матвійчук В. К. Суб’єктивна сторона злочину незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 12. – 2017. – С. 124-137.

88. Матвійчук В. К., Харь І.О. Злочини проти довкілля / В.К. Матвійчук, І.О. Харь // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Том 17 : Кримінальне право. – Хірьків : Право, 2017. – С. 310-313.

89. Матвійчук В. К., Харь І.О. Злочини проти екологічної безпеки/ В.К. Матвійчук, І.О. Харь // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Том 17 : Кримінальне право. – Хірків : Право, 2017. – С. 313-315.

90. Матвійчук В. К., Харь І.О. Злочини у сфері водних ресурсів / В.К. Матвійчук, І.О. Харь // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Том 17 : Кримінальне право. – Хірьків : Право, 2017. – С. 355-358.

91. Матвійчук В. К. Родовий об’єкт злочину незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах (стаття 239-2 Кримінального кодексу України) / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 2. – 2018. – С. 58-69.

92. Матвійчук В. К. Зовнішній прояв злочину, передбаченого статтею 158-2 Кримінального кодексу України / В. К. Матвійчук // Юридична Наука. – № 3. – 2018. – С. 55-69.

93. Матвійчук В. К., Воробей П. А., Ковальова Т.І. Теоретико-методологічні основи дослідження кримінально-правової охорони рибних, звіриних або інших водних біологічних ресурсів. Юридична Наука. – № 4. – 2018. – С. 66-75.

94. Матвійчук В. К., Воробей П. А., Ковальова Т.І.Порівняльно-правове дослідження злочину, передбаченого ст. 249 КК України з аналогічними злочинами за кримінальним законодавством деяких зарубіжних держав. Юридична Наука. – № 5. – 2018. – С. 57-69.

95. Матвійчук В. К., Воробей П. А., Шнипко О.С. Відмежування злочину, передбаченого ст. 249 КК України, від суміжних злочинів та аналогічного адміністративно-правового правопорушення. Юридична Наука. – № 6. – 2018. – С. 28-39.

96. Матвійчук В. К. Спірні питання стосовно кваліфікуючих та об’єктивних ознак злочину забруднення моря, передбаченого чч. 2, 3 ст. 243 КК України. Юридична Наука. – № 7. – 2018. – С. 73-88.

97. Матвійчук В.К. Форми прояву злочину дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, передбачені чч. 1, 2, 3 ст. 109 КК України. Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» (9 березня, 2018 р.) – м. Хмельницький : Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 2018. – С. 25-29.

98. Матвійчук В. К. Місце і час вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони діяння,передбаченого ст. 158-2 КК України. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Кримінальне право в умовах глобалізації» (25 травня 2018 року) – м. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія» Південний регіональний центр Національної академії правових наук України, , 2018. – С. 64-66.

99. Матвійчук В. К. Диверсія, як злочин, що посягає на основи національної безпеки в економічній, екологічній сферах та сфері обороноздатності України. Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці» (28-29 червня 2018 р., м. Київ) : ВНЗ «Національна академія Управління», Міжнародна академія інформатики, Азербайджанський державний економічний університет.

Грянка Г.В.1. Адміністративне право України. Курс лекцій: підручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко та ін.. / за ред. В.В. Коваленка. – 2013. – 872 с.

2. Грянка Г.В. Перевірка документів як захід адміністративно-процесуального попередження / Г.В. Грянка журнал «Право і суспільство» – 2011. – № 3. – С.112–116.

3. Грянка Г.В. «Співвідношення органів державної і місцевої влади: стан і перспективи в Україні», Актуальні питання адміністративного права і процесу: матеріали VIIΙ наук. - практ. семінару (Київ, 25 квіт. 2013 р. ) / Ред. колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – Х., – 324 с. С. 103–106.

4. Грянка Г.В. Напрями адміністративної реформи в Україні: Проблеми її здійснення та шляхи вирішення, Правові реформи в Україні: проблеми та перспективи: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Київ, 16 жовтня 2013 року) Частина 1 – С.101–102.

5. Грянка Г.В. Реформування центральних органів виконавчої влади у світлі необхідності забезпечення прав людини: / Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні: збірник мат. 1У Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 5 грудня 2013 року) Ч.1 С.91-92.

6. Грянка Г.В. Порівняльний аналіз адміністративного та кримінального законодавства щодо корупційних правопорушень : Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції: / Матеріали науково-практичного семінару (Київ 20 лют. 2014 р. / ред..колегія : О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. – Київ – Харків : Золота миля, 2014. – 283 с., С. 23-27.

7. Грянка Г.В. Актуальні проблеми застосування державної мови в судочинстві : Мовна ситуація та мовна політика в Україні [Текст] : зб. тез 1У Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 28 лют. 2014 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 244 с. С.134-136.

8. Грянка Г.В. Актуальні проблеми публічного адміністрування транспортом : України Адміністративне право України в умовах євроінтеграції : / Матеріали науково-практичного семінару (Київ 25 квіт.. 2014 р. / ред..колегія : О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, О. К. Волох. – Київ – Харків : НікаНова. 2014. – 212 с., С. 20-24.

9. Грянка Г.В. Актуальні проблеми адаптації законодавства України в умовах євроінтеграції: Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції : / Матеріали У1 Всеукраїнської наук. теорет. конф. (Київ, 30 жовтня 2014 року) Ч.1 – 281 с. С. 37-38.

10. Грянка Г.В. Дотримання прав людини при судовому розгляді справ про адміністративні правопорушення: теоретичний аспект: Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти [Текст] : матеріали У Всеук. наук. – практ. Інтернет – конф. (Київ, 10 груд. 2014 р.) – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014, – 268 с. С. 28-29.

11. Грянка Г.В. Робоча програма з навчальної дисципліни «Адміністративно-деліктне право» за напрямом підготовки «Правознавство». Грянка Г.В., 2014 рік http://lecture.in.ua/robocha-programa-navchalenoyi-disciplini-administrativno-delik.html

12. Грянка Г.В. Роль громадських інституцій у протидії злочинності / Матеріали круглого стола «Суспільні інститути у протидії злочинності» (Київ. 19 трав. 2018 р. Київ. інстит. інтелект. влас. прав. Нац. Унів. «ОЮА.

13. Грянка Г.В. Деякі особливості міжнародного співробітництва при розслідуванні злочинів міжнародного характеру / Вісник Асоціації кримінального права України: Електронне наукове видання Випуск 1(10) / 2018: Режим доступу http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=4475.


Назаров О.О.

Назаров О.А. Використання психологічних знань в кримінальному провадженні, цивільних, адміністративних справах: інформаційно-довідковий посібник (перероб. 2-ге видання). - Київ: ДНДЕКЦ МВС Україні, 2013. - 69 с.Назаров О.А. Психологія вбивці: гендерний аспект [ Текст ] : монографія / О. А. Назаров. – Київ: Освіта України, 2014. – 176 с. Назаров О. А. Словник-довідник фахівця з проведення психофізіологічних досліджень з застосуванням поліграфа [Електронна програма] / Олег Анатолійович Назаров // Одеса: ОДУВС. – 2017.

Барцицька А.А.
Барцицька А.А. Актуальні питання виокремлення технологічного аспекту криміналістичної методики / А.А. Барцицька // Юридичний вісник. –О.,2014 – №6 – С.175-181

Василенко Ю.В.
 • Василенко Ю.В. Заходи безпеки в кримінальному праві України та Федеративної Республіки Німеччина (порівняльний аспект)/ Ю.В.Василенко // Держава і право: зб.наук.пр .- Вип. 81- Київ: Вид-во «Юридична думка», 2018 – С.250-261.
 • Василенко Ю.В. Медіація в кримінальних справах: перспективи впровадження у вітчизняну правову систему/ Ю.В. Василенко// Публічне та приватне право у формуваннікомпетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15 – 16 грудня 2017 року). – К. Київський інститут інтелектуальної власності та права, 2017. – С.156- 158.
 • Василенко Ю.В. До питання про пробацію неповнолітніх правопорушників в Канаді/ Ю.В. Василенко //Актуальні проблеми соціального права: Збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ “Інститут реабілітації та соціальних технологій” у 2017 р./За загальною редакцією М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.О.Попелюшка.– К.: ПВГОІ “ІР СТ Україна”, 2017. – С.85-90.
 • Василенко Ю.В. Національна безпека України як об’єкт кримінально-правової охорони/ Ю.В. Василенко // Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2017 року): у 2 т.- К. Національна академія прокуратури України,2017. – Т.1 –с.325-329
 • Василенко Ю.В.Відповідальність керівників банку за результати його діяльності як захід забезпечення захисту інтересів вкладників та кредиторів банку/ Ю.В. Василенко//Актуальні проблеми соціального права: Збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ “Інститут реабілітації та соціальних технологій” у 2014 р./За загальною редакцією М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.О.Попелюшка.– К.: ПВГОІ “ІР СТ Україна”, 2015. – С.74-81.

  Бондарчук М.Т.

 • Бондарчук М.Т., Саморегуляція психічних станів полицейських як умова ефективного виконання ними службових завдань. УДК 159.922. Науковий журнал «Право і безпека». – Харків : ХНУВС, 2016. - № 4(63). С.130-137.
 • Бондарчук М.Т. Психолого-педагогічні аспекти формування у працівників поліції стійкості до екстремальних ситуацій службової діяльності. УДК159.922. Науковий журнал «Право і безпека». – Харків : ХНУВС, 2017. - № 3(72). С.117-128.
 • Барко В. І., Барко В.В., Бондарчук М.Т. Психологічні аспекти протидії корупції в діяльності поліцейських національної поліції україни. УДК 159.922 Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 17 бер. 2016 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. С.100-102
 • Барко В. І., Бондарчук М.Т. Психологічні умови психопрофілактичної роботи керівників підрозділів Національної поліції України. УДК 159.922. ISSN 1727-1584. ПРАВО І БЕЗПЕКА. 2016. № 1 (60) с. 13 – 19.
 • Барко В.В., Бондарчук М.Т. Дотримання прав людини працівниками Національної поліції України (психологічний аспект). УДК159.922. Науковий журнал «Право і безпека». – Харків : ХНУВС, 2016. - № 5. С.145-154.
 • Бондарчук Н.Т. Особенности мотивации профессиональной деятельности сотрудников Национальной полиции Украины УДК159.922. Журнал №3 2017. «Педагогическое мастерство» Узбекистан.
 • Злепко С.М., Бондарчук М.Т. Інформаційно-структурна модель особистості професіонала. Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Одеса : ОДУВ.
 • Бондарчук М. Т. Психологічні аспекти захисту інтелектуальної власності від конкурентів. П … Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15 грудня 2017 року). – К.: ФОП Кандиба Т. П 2018. 484 с

Новини

2020-07-11

До уваги випускників 9-х класів!

Продовжується набір до коледжу Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА». Звертаємо увагу, що 13 липня о 18 00 закінчується прийом заяв та документів до Коледжу Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»!!! Поспішіть стати студентом Коледжу Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»!!! Ми працюємо і в суботу, і в неділю!!! Наша адреса: вул. Харківське шосе 210, тел.: 044 563-82-21

Докладніше

2020-07-07

Запрошуємо усіх на День відкритих дверей, що відбудеться 17 липня 2020 року о 12.00 год. в режимі online

КІІВП НУ "ОЮА" за підтримки та сприяння Президента НУ "ОЮА" професора, академіка, Заслуженого юриста України Сергія Васильовича Ківалова​ та директора КІІВП НУ "ОЮА", Заслуженого юриста України, професора, д.ю.н. Василя Івановича Фелика ​​17 липня 2020 року о 12:00 год. проводить свій День відкритих дверей ONLINЕ.

Докладніше

2020-07-01

До уваги вступників!

До уваги абітурієнтів!

Докладніше

2020-06-30

30 червня 2020 року пройшла організаційна нарада директора КІІВП НУ ОЮА Василя Івановича Фелика із працівниками приймальної комісії

​30 червня 2020 року директор Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія", Заслужений юрист України, д.ю.н., професор Василь Іванович Фелик провів організаційну нараду із працівниками приймальної комісії.

Докладніше

2020-06-28

28 червня в Україні відзначають День Конституції

28 червня в Україні відзначають День Конституції. Це свято було засноване в знак великої поваги до основного закону держави. У 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави і спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Конституцію, яка стала реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави як повноправної учасниці світового співтовариства.

Докладніше

2020-06-09

Запрошуємо до нас на навчання!

Запрошуємо абітурієнтів до нас на навчання!

Докладніше

2020-06-04

04 червня 2020 року відбувся старостат

04 червня 2020 року директор Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА, Заслужений юрист України, д.ю.н. Василь Іванович Фелик провів зібрання старост в онлайн режимі.

Докладніше

2020-06-03

Реєстрація на ЗНО для осіб, що вступатимуть для здобуття ОС "МАГІСТР" триватиме до 05 червня 2020 року

Звертаємо увагу осіб, які вступатимуть до ВНЗ для здобуття ОС «Магістр», що реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ розпочинається з 9:00 години 12 травня та закінчується о 18:00 05 червня 2020 року.

Докладніше

2020-06-02

2 червня 2020 року пройшли збори трудового колективу Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА

За допомогою впровадження новітніх технологій на онлайн платформі Zoom​ 2 червня 2020 року відбулася зустріч директора Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" , Заслуженого юриста України, д.ю.н. Василя Івановича Фелика із професорсько-викладацьким складом.

Докладніше

2020-05-18

18 травня 2020 року відбулося проведення старостату в онлайн режимі

​18 травня 2020 року директор Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА, Заслужений юрист України, д.ю.н. Василь Іванович Фелик провів зібрання старост в онлайн режимі. Так, на зустрічі із старостами директор КІІВП НУ ОЮА, Заслужений юрист України, д.ю.н. Василь Іванович Фелик обговорив нагальні питання, які існували в студентів: порядок проведення екзаменаційного й сесійного періоду, порядок перескладання екзаменів, відпрацювання пропущених практичних та лекційних занять. Студенти жваво відреагували на нові технології, які дозволяють удосконалювати процес навчання.

Докладніше

2020-05-18

18 травня 2020 року пройшли збори трудового колективу та організаційне засідання приймальної комісії в режимі онлайн

За допомогою впровадження новітніх технологій на онлайн платформі Zoom 18 травня 2020 року відбулася зустріч директора Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" , Заслуженого юриста України, д.ю.н. Василя Івановича Фелика із професорсько-викладацьким складом, а також відбулося організаційне засідання приймальної комісії .

Докладніше

2020-05-09

Реєстрація на ЗНО для осіб, що вступатимуть для здобуття ОС «Магістр»

Звертаємо увагу осіб, які вступатимуть до ВНЗ для здобуття ОС «Магістр», що реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ розпочинається з 9:00 години 12 травня та закінчується о 18:00 05 червня 2020 року.

Докладніше

2020-05-09

З нагоди Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом

8–9 травня Україна відзначає День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом. 2020-й - рік 75-ї річниці перемоги. Не зникне з людської пам’яті великий подвиг і велика трагедія українського народу – його битва, його перемога над нацизмом!

Докладніше

2020-05-01

КІІВП НУ ОЮА висловлює щирі вітання з нагоди Дня народження Президенту НУ ОЮА Сергію Васильовичу Ківалову

​Сьогодні свій День народження святкує дуже дорога для усіх нас людина - Президент Національного університету «Одеська юридична академія», Заслужений юрист України, академік і почесний громадянин міста Одеси та Одеської області Сергій Васильович Ківалов. Народна мудрість говорить, що навесні народжуються найдобріші і найчуйніші люди, і наш вельмишановний Сергій Васильович тому найкраще підтвердження.

Докладніше

2020-04-30

30 квітня 2020 року відбувся День відкритих дверей в online режимі

Тому 30 квітня 2020 року за підтримки та сприяння Президента НУ «Одеська юридична академія» професора, академіка, Заслуженого юриста України Сергія Васильовича Ківалова​ Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» організував День відкритих дверей, який пройшов у незвичайному форматі - режимі online

Докладніше

2020-04-29

Запрошуємо на День відкритих дверей, що відбудеться в онлайн режимі

Так як через введення заходів по боротьбі з коронавірусом багато хто не може відвідати свій майбутній вуз особисто, тому Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» 30 квітня 2020 року о 12:00 год. проводить свій День відкритих дверей ONLINE!

Докладніше