Кафедра кримінального права, процесу і криміналістики

1.1.

ПАЛІЙ МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики кандидат юридичних наук, доцент

У 1997 р. з відзнакою закінчив Донецький юридичний інститут при Донецькому національному університеті, спеціальність «Правознавство».

У січні 2003 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Злочинність у сфері віросповідання та боротьба з нею» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

У травні 2006 року присвоєно вчене звання «доцент» по кафедрі кримінального права. Під його керівництвом захищено чотири дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Підготував три навчальні посібники з грифом МОН. Член президії ВГО «Всеукраїнска асоціація кримінального права».

Загальний педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах складає 17 років.

Коло наукових інтересів: пенітенціарна кримінологія, пробація та капеланство у протидії злочинності, релігійна профілактика злочинності, вплив християнства на злочинність.

Автор і співавтор понад 70 наукових праць, серед них, зокрема, є такі:

 • Палій М.В. Значення взаємозв’язку релігії та права: філософсько-правовий аспект / М. В. Палій // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2004. – №1. – 2004. – С. 3-11.
 • Палій М.В. Критерії визначення поняття корупції та шляхів боротьби з нею на кримінально-правовому та організаційно-правовому рівнях / М. В. Палій // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2005. – №3. – С. 226-236.
 • Палій М. В. Юридичний вимір поняття «гріх» і його значення для протидії злочинності / М. В. Палій // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2013. – № 3 (54). – С. 163–168.
 • Палій М. В. Пробація та капеланство як нові перспективи взаємодії державних та релігійних інститутів у протидії злочинності в Україні / В. М. Палій // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2015. – № 01. – С. 355-367.
 • Палій М.В. Публічність та персоніфікація як біблійні принципи протидії тотальній корупції М. В. Палій // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. матеріалів III міжнар. наук.-практ. конф., 3 квіт. 2015 р. / МВС України, ХНУВС, Кримінолог. асоц. України. - Харків : Золота миля, 2015. - С. 152-156.
 • Палій М. В. Релігійна профілактика злочинності у місцях позбавлення волі / М. В. Палій // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави[текст] : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (05 березня 2015 року м.Одеса). – Одеса : ОДУВС, 2015. – С. 234–236.
 • Палій М.В., Юрченко Я.Л. Спеціально-кримінологічне запобігання наркозлочинності у місцях позбавлення волі християнськими засобами / М.В. Палій, Я.Л. Юрченко // Проблеми правознавства та правоохороної діяльності. – 2016. – № 3 (57). – С. 95 – 102.

1.2 Дисципліни, які забезпечуються кафедрою(за алфавітом):

 1. Автоматизоване робоче місце слідчого та детектива
 2. Використання практики ЄСПЛ у кримінальному провадженні
 3. Виявлення та розслідування корупційної та організованої злочинної діяльності
 4. Відповідальність за злочини проти громадської безпеки та громадського порядку
 5. Віктимологічна профілактика злочинів
 6. Досудове розслідування
 7. Інноваційні напрямки криміналістичних досліджень: теорія та практика
 8. Інституціональна кримінологія
 9. Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та громадської безпеки
 10. Кваліфікація злочинів в сфері інтелектуальної власності
 11. Кваліфікація злочинів проти прав та свобод людини
 12. Кваліфікація злочинів проти правосуддя
 13. Кваліфікація злочинів у сфері економіки
 14. Кваліфікація майнових злочинів
 15. Конвенційні злочини
 16. Криміналістика
 17. Кримінальна відповідальність неповнолітніх
 18. Кримінальне право
 19. Кримінальний процес
 20. Кримінально-виконавче право
 21. Кримінально-правова характеристика злочинів, пов'язаних з терористичною діяльністю
 22. Кримінологічна безпека економічної діяльності
 23. Кримінологія
 24. Методика і тактика розслідування злочинів
 25. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження
 26. Організація державної служби в Україні
 27. Організація діяльності поліції зарубіжних країн
 28. Організація і тактика діяльності кримінальної поліції у протидії злочинам
 29. Організація правоохоронної діяльності Національної поліції України
 30. Основи слідчої діяльності
 31. Практика призначення покарань та інших заходів кримінально-правового характеру
 32. Проблеми сучасного кримінального права
 33. Проведення слідчих (розшукових) дій
 34. Прокуратура України
 35. Протидія груповій злочинності
 36. Протидія організованій та рецидивній злочинності
 37. Протидія транснаціональній злочинності
 38. Розслідування злочинів "по гарячих слідах"
 39. Складання процесуальних документів у досудовому розслідуванні
 40. Служба в органах поліції
 41. Сторона обвинувачення в кримінальному провадженні
 42. Сучасні пенітенціарні системи
 43. Сучасні проблеми Загальної частини кримінального права України
 44. Теорія доказів у кримінальному провадженні

1.3. Загальна фотографія кафедри:

2.Історія кафедри

Керуючись Законом України «Про вищу освіту» та рішенням вченої ради від 20 травня 2017 року, з метою відповідності кафедр Національного університету «Одеська юридична академія» (далі – Університет) Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, враховуючи необхідність забезпечення навчального процесу, зокрема проведення відповідно до профілю кафедр освітньої, методичної, науково-інноваційної, організаційної та виховної діяльності, забезпечення підготовки та захисту випускних кваліфікаційних робіт, практичної підготовки студентів, атестації здобувачів освітніх послуг,реорганізовано внутрішню структуру Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» шляхом створення кафедри кримінального права, процесу і криміналістики. Кафедра розпочала свою роботу з першого вересня 2017 року.

3.Персоналії кафедри:

ФЕЛИК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

Професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, директор Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, доцент, генерал-майор міліції

У 1999 році закінчив магістратуру Національної академії внутрішніх справ України.

З 2000 по 2003 рік навчався в ад’юнктурі Національної академії внутрішніх справ, після закінчення якої захистив кандидатську дисертацію за спеціальностю 12.00.07. – теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право.

Працював заступником начальника Тисменицького РВ УМВС Івано-Франківської області, очолював міліцію громадської безпеки. У 1999 році призначений начальником Галицького РВ УМВС в Івано-Франківській області. У вересні 2010-го Василя Івановича Фелика призначили заступником начальника УМВС - начальником міліції громадської безпеки УМВС, а в 2011 році - першим заступником начальника УМВС України в Івано-Франківській області. У 2012 році його призначено першим заступником начальника УМВС - начальником слідчого управління УМВС України в Івано-Франківській області. У 2013-2014 роках - начальник УМВС в Івано-Франківській області, присвоєне спеціальне звання генерал-майор міліції.

З 2015 по 2016 рік – директор Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету "Одеська юридична академія".

У лютому 2017 року захистив дисертацію «Адміністративно-правове забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. – теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право.

З 2016 року – директор Київського інституту інтелектуальної власності та права національного університету «Одеська юридична академія»

Коло наукових інтересів: реформування діяльності правоохоронних органів, профілактика злочинності органами внутрішніх справ.

Автор і співавтор понад 100 наукових праць, серед яких монографічні дослідження:

1. Фелик В.І. Система функцій профілактичної діяльності Національної поліції України // Порівняльне аналітичне право. – 2016. – № 2. – С. 156–158.

2. Фелик В.И. Усовершенствование административно-правового регулирования профилактической деятельности Национальной полиции Украины // Legea si viаta (Закон и жизнь (Молдова)). – 2016. – № 12/3 (300). – С. 94–97.

3. Фелик В.І.Види нематеріального забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України // Право UA. – 2017. – № 1. – С. 52-56.

4. Фелик В.І. Місце Національної поліції України в системі інших органів та установ, що здійснюють профілактику правопорушень // Наше право. – 2017. – № 1. – С. 62–66.

5. Фелик В.І. Особливості функціональної підготовки працівників поліції як суб’єктів профілактичної діяльності // Європейські перспективи. – 2017. – № 1. С. 60-64.

6. Фелик В.И. Содержание финансового обеспечения профилактической деятельности Национальной полиции Украины // Верховенство права. – 2017. – № 1. – С. 58–63.

7. Фелик В.І. Адміністративно-правове забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України / Монографія / Харків. 2016. – 511 с.

8. Фелик В.І. Структура Національної поліції України як суб’єкта профілактики правопорушень // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 6–7 листоп. 2015 р.). – Д. : ГО «Правовий світ», 2015. – С. 64–66.

КВАША ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики доктор юридичних наук, професор

У 1996 р. з відзнакою закінчила Київський університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «правознавство».

У 1999 р. захистила канд. дис. «Організатор злочину: кримінально-правове та кримінологічне дослідження» зі спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Співучасть у злочині: сутність, структура та відповідальність» зі спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

У 2014 р. присвоєно вчене звання «професор» зі спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

Під її керівництвом захищено 23 кандидата юридичних наук.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. З 2016 р. бере участь в атестації наукових кадрів як член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України. Є членом редколегій Віснику Національної академії прокуратури України, Юридичного часопису Національної академії внутрішніх справ. Нагороджена Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (2009). Лауреат премії імені М.П. Василенка НАН України (2014).

Загальний педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах складає 18 років.

Коло наукових інтересів: проблеми співучасті у злочині, організованої злочинності, протидії корупції, інституту обставин, що виключають злочинність діяння.

Автор і співавтор більше 150 наукових праць, серед яких монографічні дослідження:

 • «Організатор злочину. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження» (2003).
 • «Уявна оборона: кримінально-правова кваліфікація та відповідальність» (2012, у співавт.).
 • «Співучасть у злочині: структура та відповідальність» (2013).
 • «Виконавець злочину у структурі співучасті» (2015, у співавт.).
 • «Необхідна оборона (захист від посягання на статеву свободу та статеву недоторканість особи)» (2016, у співавт.).


МЕЛЬНИК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ

Доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики кандидат юридичних наук, доцент

У 1998 р. закінчив юридичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника: повна вища освіта за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація юрист.

У червні 2002 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Правова охорона лісів Карпатського регіону».

У квітні 2005 року присвоєно вчене звання «доцент» по кафедрі кримінального права.

Загальний педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах складає 19 років.

Коло наукових інтересів: кримінально-правова політика, кримінально-правова охорона довкілля.

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі однієї монографії та п’ятьох навчальних і навчально-методичних посібники, серед них, зокрема, є такі:

 • Мельник П.В. Охорона довкілля засобами кримінального законодавства відповідно до законодавством Європейського Союзу // Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу : матеріали V Всеукр. наук. семін., (6 груд. 2016 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ, 2016. – С. 25-29.
 • Мельник П.В. Кримінальна відповідальність юридичних осіб за злочини проти довкілля (на підставі рішень Європейського суду з прав людини) // Застосування рішень Європейського суду з прав людини у практиці вітчизняних судів [текст]: Збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. кругл. столу (Івано-Франківськ, 9 грудня 2016 року). – Івано-Франківськ: видавник Голіней О.В., 2016. - С. 112-116.
 • Мельник П.В. Покарання за злочини проти довкілля // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (9-10 груд. 2016 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: Юридичний інститут ПНУ ім. В. Стефаника, 2016.
 • Мельник П.В. Директива 2008/99/ЄС про охорону довкілля засобами кримінального законодавства як джерело права Європейського Союзу // Актуальні проблеми теорії кримінальної законотворчості та практики її застосування : міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. (27 груд. 2016р., м. Одеса) / відп. ред.: В.О. Туляков. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. – С. 45-49.
 • Мельник П.В. Загальна характеристика законодавства Європейського Союзу та України у сфері туризму // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Серія «Право». – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2016. – Вип. (1)13. – C. 140 – 151.
 • Мельник П.В. Право промышленной собственности как объєкт криминально-правовой охраны в Украине // Весник БарГУ: научно-практический журнал. Серия «Исторические науки и археология. Экономические науки. Юридические науки». – Барановичи: Барановичский государственный университет. – 2016. – Вып.4, декабрь 2016. – С. 98-103.
 • Мельник П.В. Пенализация деяний против окружающей среды в Украине и Республике Беларусь // Уголовная политика Республики Беларусь: состояние и пути совершенствования : Сборник материалов ІІІ Междунар. научн.-практ. конф. (11-13 мая 2017 г., г. Барановичи). - Барановичи: БарГУ, 2017.


ФЕСЬКОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Старший викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, кандидат юридичних наук

У 1980 році закінчив стаціонар юридичного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка.

Загальний педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах складає 37 років. Викладає таки навчальні дисципліни, як криміналістика та кримінальний процес.

Кандидатську дисертацію за темою «Європейська соціальна хартія (переглянута) і трудове законодавство України: питання адаптації» за спеціальністю 12.00.05 захистив у Харківському Національному університеті внутрішніх справ у 2003 році.

Коло наукових інтересів: інноваційні методики розслідування злочинів, криміналістична тактика.

Автор і співавтор понад 25 наукових праць, серед них, зокрема, є такі:

 • Трудове законодавство України і Європейська соціальна хартія (переглянута): питання адаптації. Монографія. – К.: Знання, 2005. – 276 с.
 • Порядок призначення окремих видів експертиз.: навч. пос./ Азаров Ю.І., Заїка С.О., Орлов Ю.Ю., Феськов М.М./. – К.: Нац. акад.внутр. Справ, 2010.–164 с.
 • Криміналістика. Підручник. К.: «Центр учбової літератури». 2015. – 544 с. (у співавторстві, гл 28).
 • Криміналістика. Мультимедійний підручник. 2016 ( у співавторстві).

БАРЦИЦЬКА АНАСТАСІЯ АНАТОЛІЇВНА

Доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, кандидат юридичних наук

У 2003 році з відзнакою закінчила Національний університет «Одеська юридична академія».

Кандидатську дисертацію на тему: «Криміналістичні технології: сутність та місце в системі криміналістичної науки» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність) захистила у 2011 році в Національному університеті «Одеська юридична академія».

Сфера наукових інтересів – теоретичні проблеми криміналістики; методологічні засади запровадження криміналістичних технологій у сферу наукових досліджень та практичну діяльність з розслідування злочинів.

Автор і співавтор понад 20 наукових праць, серед них, зокрема, є такі:

1. Барцицька А. А. Технологія злочинної діяльності як елемент криміналістичної характеристики окремих категорій злочинів / А.А. Барцицька // Держава та регіони: наук.- вироб. журн. – Запоріжжя, 2011. –№2. – С. 121-124.

2. Барцицька А.А. Категорія «криміналістична технологія» в понятійному апараті криміналістики / А.А. Барцицька // Митна справа. – О., 2011. – №5. – С.173-177.

3. Барцицька А.А. Криміналістичні технології в системі техніко-криміналістичних положень / А.А. Барцицька // Вісник прокуратури. – К., 2011 – № 10. – С.83-86.

4. Барцицька А.А. Актуальні питання виокремлення технологічного аспекту криміналістичної методики / А.А. Барцицька // Юридичний вісник. –О.,2014 – №6 – С.175-181.

5. Барцицька А.А. Становлення технологічного підходу – новаційний напрямок розвитку криміналістики / В.В. Тіщенко, А.А. Барцицька // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. – Вип. 68 – О.: Юрид. літ-ра, 2012 – С.560-566.

6. Барцицька А.А. Теоретичні засади формування технологічного підходу в криміналістиці: монографія / В.В. Тіщенко, А.А. Барцицька –Одеса: Фенікс, 2012 – 198 с.

7. Барцицька А.А. Сучасні тенденції розвитку понятійно-категоріального апарату криміналістики / В.В. Тіщенко, А.А. Барцицька // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» – 2012 –Т.11. – С. 404-412.


БУКАЧ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

У 1997 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України. Кандидат юридичних наук ( 2004 р.) доцент (2010 р.).

Кандидатську дисертацію на тему «Конституційні політичні права та їх забезпечення міліцією» (спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне захистив у 2004 році у Національній академії внутрішніх справ.

Сфера наукових інтересів: права та свободи людини і громадянина; конституційне право України та зарубіжних країн; захист прав та свобод людини та громадянина у кримінальному судочинстві; право ЄС.

Стаж роботи у ВНЗ – 15 років.

Автор і співавтор понад 50 наукових праць, серед них, зокрема, є такі:

1. Букач В.В., Олійник А.Ю. Конституційні політичні права та свободи людини і громадянина в Україні: Монографія. – Д.: Дніпроп. Держ. Ун-т внутр. Справ, 2006. – 172 с.;

2. Букач В.В. Програмний продукт «Посібник «Конституційне право України» Зареєстрований патент МОН Державним департаментом інтелектуальної власності // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №23810 від 05.03.2008 р.;

3. Актуальні проблеми конституційного права України (текст): підручник Авторський колектив: Букач В.В. – к.ю.н., доцент кафедри; Кулик Т.О. – викладач кафедри; Лазаренко Л.А. – старший викладач кафедри, к.ю.н.; Олійник А.Ю. – професор кафедри, к.ю.н., професор, Юрковська Л.Г. – викладач кафедри та ін./за заг. ред. проф. Олійника А.Ю.:-К.:2013.- 554 с. Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

ВАСИЛЕНКО ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА

Доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики,

кандидат юридичних наук

У 2005 році закінчила факультет правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Кандидатську дисертацію на тему “Організаційно-правові аспекти санації банківської установи” ( спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право) захистила у 2013 році у Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Напрям наукових інтересів: заходи кримінально-правового впливу; медіація в кримінальних справах; пробація засуджених.

Автор і співавтор понад 13 наукових праць, серед них, зокрема, є такі:

 • До питання про пробацію неповнолітніх правопорушників в Канаді//Актуальні проблеми соціального права: Збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ “Інститут реабілітації та соціальних технологій” у 2017 р./За загальною редакцією М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.О.Попелюшка. – К.: ПВГОІ “ІР СТ Україна”, 2017. – С.85-90.
 • Відповідальність керівників банку за результати його діяльності як захід забезпечення захисту інтересів вкладників та кредиторів банку//Актуальні проблеми соціального права: Збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ “Інститут реабілітації та соціальних технологій” у 2014 р./За загальною редакцією М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.О.Попелюшка. – К.: ПВГОІ “ІР СТ Україна”, 2015. – С.74-81.

ІЛЛАРІОНОВ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики,

кандидат юридичних наук

У 1997 році закінчив стаціонар Донецького інституту внутрішніх справ, у 2000 – ад’юнктуру Національної академії внутрішніх справ.

Загальний педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах складає 13 років.

Кандидатську дисертацію за темою «Лізинг: організаційно-правові аспекти (на прикладі корпоративного управління)» за спеціальністю 12.00.07 захистив у Національній академії внутрішніх справ у 2002 році.

Напрям наукових інтересів: : економічна безпека як складова національної безпеки, економічна безпека підприємництва.

Автор і співавтор понад 20 наукових праць, , серед них, зокрема, є такі:

1. Ілларіонов Ю. Економіко-правові протиріччя в оподаткуванні лізингових операцій в Україні // Збірник наукових праць Академії державної податкової служби України, № 3 (9). – Ірпінь, 2000. – С. 114 -118.

2. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит / Під редакцією Предборського В.А. – Київ: Фенікс. – 2000. – 496 с. – С. 367-381. (Підрозділ «Фінансові послуги комерційних банків. Лізинг»)

3. Виявлення злочинів у сфері економіки: Плани семінар. занять / А. І. Берлач, О.Є. Користін, Ю.В. Ілларіонов. - К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – 16 с.

4. Економічна безпека: Навч.-метод. комплекс / Укл.: Ю.В. Ілларіонов, О.А. Кузьменко, І.Г. Андрущенко. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. – 32 с.

5. Економічна безпека: Курс лекцій / І.Г. Андрущенко, Ю.В. Ілларіонов, О.А. Кузьменко та ін. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2006. – 228 с.

БАРАБАНОВА ДІАНА АНАТОЛІЇВНА

Лаборант кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

У 2017 р. отримала диплом бакалавра за спеціальністю «Правознавство» з відзнакою.


Новини

2018-11-10

Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ ОЮА виступив співорганізаторем Всеукраїнського науково-методичного семінару «Актуальні питання впровадження поліграфа в Україні: теорія та практика»

10 листопада 2018 Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» виступив співорганізаторем Всеукраїнського науково-методичного семінару «Актуальні питання впровадження поліграфа в Україні: теорія та практика».

Докладніше

2018-11-09

Призначення нового директора Чернівецького юридичного інституту НУ ОЮА

8 листопада 2018 року директор Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук Василь Іванович Фелик як координатор діяльності ЧЮІ НУ ОЮА представив колективу нового директора інституту - Воробчака Андрія Романовича.

Докладніше

2018-11-08

Студенти Київського інституту інтелектуальної власності та права стали учасниками VII Всеукраїнського турніру з історії

6 та 7 листопада 2018 року студенти Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА взяли участь у VII Всеукраїнському турнірі з історії.

Докладніше

2018-11-07

Подія, на яку усі так чекали! Святкування Міжнародного дня студентів 2018 пройде 15 листопада!

15 листопада 2018 року за сприяння й підтримки Президента Національного університету «Одеська юридична академія», народного депутата України Сергія Васильовича Ківалова відбудеться урочисте святкування Міжнародного дня студентів 2018 у нічному клубі D.FLEUR!

Докладніше

2018-11-07

Уже зовсім скоро у стінах нашого інституту пройде визначна подія - День відкритих дверей!

17 листопада о 12:00 год. в стінах Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА пройде традиційно - визначна подія - День відкритих дверей. Запрошуємо усіх!

Докладніше

2018-11-02

Екскурсія до Київської міської прокуратури № 4

1 листопада 2018 студенти першого курсу коледжу Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА відвідали Київську міську прокуратуру № 4.

Докладніше

2018-11-02

Лекція із суддею Верховного Суду у відставці

​31 жовтня 2018 року у стінах Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА пройшла лекція для студентів за участі судді Верховного Суду у відставці Сеніна Юрія Леонідовича.

Докладніше

2018-10-30

Екскурсія до Верховної Ради України

​29 жовтня 2018 року, студенти 1 курсу Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», відвідали Верховну Раду України.

Докладніше

2018-10-30

Відбулися збори трудового колективу

​29 жовтня 2018 року відбулися збори трудового колективу Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».

Докладніше

2018-10-29

Ми за активне дозвілля наших студентів!

Нещодавно члени Студентської Ради провели декілька акцій, що сприяли знайомству з їхньою діяльністю, а також активному проведенню часу поза навчальним процесом. Були організовані ранкові пробіжки, гра у волейбол, спільні тренування у спортивному залі, заняття йогою.

Докладніше

2018-10-26

Зустріч із старостами

26 жовтня 2018 року відбулося щотижневе зібрання старост усіх курсів

Докладніше

2018-10-26

Нагородження переможців турніру з шахів і шашок

26 жовтня 2018 року відбулося нагородження учасників, яке особисто здійснював директор Фелик Василь Іванович, привітавши наших переможців.

Докладніше

2018-10-25

Не залишайся осторонь!

​Саме під гаслом «Не залишайся осторонь» нещодавно пройшли благодійні акції за участі студентів Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА.

Докладніше

2018-10-24

Запрошуємо усіх на День відкритих дверей!

17 листопада о 12:00 год. в стінах Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА пройде традиційно - визначна подія - День відкритих дверей

Докладніше

2018-10-22

25 жовтня 2018 р. пройде Міжнародна наукова конференція у м.Львові

Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ ОЮА виступає співорганізаторем Міжнародної наукової конференції, що відбудеться у м.Львові 25 жовтня 2018 року

Докладніше

2018-10-19

Співпраця з працівниками правоохоронних органів

19 жовтня 2018 року на практичні заняття з навчальних дисциплін «Криміналістика» та «Судові експертизи» для студентів 3 курсу за спеціалізацією «Кримінальна юстиція» були запрошені працівники управління криміналістичного забезпечення Головного слідчого управління Національної поліції: Щирба Д. Є., заступник начальника відділу Головного криміналістичного управління Національної поліції у місті Києві, та Хряпа С. А., начальник сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Докладніше