До уваги абітурієнтів! Вступ на навчання для здобуття ступеня "магістра"

Освітній ступінь магістра

Найменування спеціальності

Спеціалізація

053 «Психологія»

Інструментальні психофізичні методи дослідження на поліграфі

061 «Журналістика»

Реклама та зв’язки з громадськістю

073 «Менеджмент»

Управління інтелектуальною власністю

Управління інноваційною діяльністю

081 «Право»

Кримінальна юстиція

Судова та управлінська діяльність

Цивільна та господарська юстиція

Інтелектуальна власність

124 «Системний аналіз»

Консолідована інформація

262 «Правоохоронна діяльність»

Правоохоронна діяльність

293 «Міжнародне право»

Міжнародно-правові відносини

Строки вступної компанії

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями:

053 «Психологія»061 «Журналістика»

073 «Менеджмент»124 «Системний аналіз»

Етапи вступної кампанії

Дата та час

1 етап

2 етап

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

з 13 травня та закінчується о 18.00 годині 03 червня 2019 року

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

з13травнята закінчується31 травня 2019 року

з 03 вересня по 20 листопада 2019 року

Прийом заяв та документів, передбачених цими Правилами, для осіб,яківступаютьнаоснові результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

з10липнята закінчується23 липня 2019 року

з 03 вересня по 20 листопада 2019 року

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

з17червнята закінчується25 червня 2019 року

з 03 вересня по 20 листопада2019 року

Основна сесія єдиного вступного іспиту

02 липня 2019 року (додаткова сесія - в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти);

Фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування

з 05 липня по 26 липня 2019 року

з 03 вересня по 20 листопада2019 року

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

непізніше05 серпня 2019 року

-

Виконання вимог для зарахування

до18:00години 10серпня2019 року

до 18:00 години 29 листопада

Наказ про зарахування за державним замовленням

до12.00години 11серпня2019 року

-

Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 30 листопада 2019 року

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081«Право» та 293 «Міжнародне право» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Етапи вступної кампанії

Дата та час

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування вступників

з 13 травня та закінчується о 18.00 годині 03 червня 2019 року

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

з 13 травня та закінчується 31 травня 2019 року

Прийом заяв та документів, передбачених цими Правилами, для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

з 10 липня та закінчується 23 липня 2019 року

Прийом заяв та документів, передбачених цими Правилами, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання)

з 17 червня та закінчується 25 червня 2019 року

Основна сесія єдиного вступного іспиту

02 липня 2019 року (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти);

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування

04 липня 2019 року (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти);

Відповідні вступні іспити в Університеті

проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

Додаткові вступні випробування для вступників, які вже складали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування

з 05 липня по 26 липня 2019 року

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

не пізніше 05 серпня 2019 року

Виконання вимог для зарахування

до 18.00 години 10 серпня 2019 року

Наказ про зарахування за державним замовленням

до 12.00 годин 11 серпня 2019 року

Зарахування вступників за за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 30 листопада 2019 року

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

Етапи вступної кампанії

Дата та час

1 етап

2 етап

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування

з10липнята закінчується23 липня 2019 року

з 03 вересня по 20 листопада 2019 року

Складання вступних іспитів в Університеті

з 05 липня по 26 липня 2019 року

з 03 вересня по 20 листопада 2019 року

Додаткові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

з 05 липня по 26 липня 2019 року

з 03 вересня по 20 листопада2019 року

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

непізніше30 серпня 2019 року

-

Виконання вимог для зарахування

до18.00години 12 вересня 2019 року

до18:00години 29 листопада

Наказ про зарахування за державним замовленням

непізніше13 вересня2019 року

-

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 30 листопада 2019 року

Документи вступника на магістратуру у 2019

Для вступу на магістратуру Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» вступники подають до приймальної комісії такі документи:

 • заяву в паперовій формі;
 • копію документа, що посвідчує особу (2 копії);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього або документ,
 • Екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування/ єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами випадках);
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних (2 копії);
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3;
 • шість кольорових фотокартки розміром 3x4 см,

а також ОСОБИСТО ПРЕД’ЯВЛЯЮТЬ оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або приписне посвідчення - для військовозобов’язаних;
 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за наявності).

Новини

2019-09-12

Оголошено набір для підготовчих курсів

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» оголошує набір для підготовчих курсів з наступних дисциплін: українська мова та правознавство.

Докладніше

2019-09-02

Зустріч директора КІІВП, Заслуженого юриста України, д.ю.н. Василя Івановича Фелика із студентами 1 курсу Коледжу

02 вересня 2019 року відбулася зустріч директора Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА, Заслуженого юриста України, доктора юридичних наук, Фелика Василя Івановича зі студентами 1 курсу Коледжу КІІВП НУ ОЮА

Докладніше

2019-09-02

Збори трудового колективу

02 вересня 2019 року відбулися збори трудового колективу Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ ОЮА .

Докладніше

2019-08-24

24 cерпня - День незалежності України

З нагоди великого національного свята нашої державності – Дня незалежності України! Від імені директора Київського інституту інтелектуальної власності та права, Заслуженого юриста України, д.ю.н. Фелика Василя Івановича, усього професорсько-викладацького складу та адміністрації прийміть найсердечніші вітання із цим визначним святом.

Докладніше

2019-08-23

Зі святом! 23 серпня - День Державного Прапора України

День Державного Прапора – це свято всіх поколінь українців. Це данина поваги символу держави, що пройшов довгий, часом героїчний, часом трагічний шлях.

Докладніше

2019-08-10

Щирі вітання ректору НУ "ОЮА" Віктору Євстафійовичу Загородньому з нагоди Дня народження!

У цей чудовий літній день свій День народження святкує ректор Національного університету "Одеська юридична академія", кандидат юридичних наук, доцент Віктор Євстафійович Загородній.

Докладніше

2019-07-26

Урочисте вручення дипломів випускникам освітнього рівня «бакалавр» та «молодший спеціаліст» Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

26 липня 2019 року відбулося урочисте вручення дипломів випускникам освітнього рівня «бакалавр» та «молодший спеціаліст» Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА».

Докладніше

2019-07-01

1 липня 2019 року відбулися збори трудового колективу

1 липня 2019 року відбулися збори трудового колективу Київськ​ого інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія".

Докладніше

2019-06-28

З Днем Конституції!

8 червня в Україні відзначають День Конституції. Це свято було засноване в знак великої поваги до основного закону держави. У 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави і спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Конституцію, яка стала реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави як повноправної учасниці світового співтовариства.

Докладніше

2019-06-27

До уваги абітурієнтів! Вступ на навчання для здобуття ступеня "магістра"

Порядок дій для вступу на навчання для здобуття ступеня "магістра"

Докладніше

2019-06-27

До уваги абітурієнтів! Вступ на навчання для здобуття ступеня "бакалавра"

Порядок дій для вступу на навчання для здобуття ступеня "бакалавра"

Докладніше